Full bộ Adobe CC 2014 – win/mac

Sau khi test te tua các link tải phần mềm photoshop thì mình mới tìm được link tải full bộ Adobe CC 2014 cập nhật mới nhất đến tháng 6/2014. Hy vọng giúp được nhiều bạn chật vật như mình.

adobe-cc-2014-direct-download-links
Adobe CC 2014 (Version 14) kế tiếp Adobe CC (Version 13)

Các phiên bản phần mềm Adobe

Adobe CS 2,3,4,5 2003-2010 Adobe CS 6 2012 Master Collection Creative Suite 6 (CS6) Adobe CC đầu 2013 Master Collection Creative Cloud (CC) Download Adobe CC 2014 cuối 2013 Phiên bản mới. Download Adobe cc 2014.2 giữa 2014. bản vá Download Adobe CC 2015 6/2015 Phiên bản mới Download Adobe CC 2015.1.2 2/2016 bản vá

Lưu ý: đừng gỡ bản đang dùng, vì có thể sẽ còn nhiều lỗi và chưa tương thích các plugin. Chờ cập nhật đủ các plugin và sài thử ổn định rồi hãy gỡ bản cũ nhé. Hiện tại có nhiều bạn bị giật khựng sau khi cài đặt, hãy test trước khi gỡ bản đang sử dụng nha.

Theo mình thì cần gì down cái đó cho thôi, khỏi rác máy mà đỡ mất công download.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD – LỖI “ACCESS DENIED”

Tất cả link dưới đây đều là link trực tiếp từ trang chủ của adobe nên tốc độ tuyệt vời, và cần thực hiện vài bước để tạo cache mới down được (tầm 2 phút).

  1. Click vào link : http://adobe.com/go/tryphotoshop_elements
  2. Đăng nhập vào Adobe ID của bạn hoặc tự tạo một cái để dùng (miễn phí).
  3. Click download Adobe Element sau đó hủy tiến trình down. OK! Bạn đã đăng nhập và có cookie của Adobe, bạn có thể bắt đầu download ở bảng phía dưới. Chuẩn bị đủ dung lượng ổ đía trống mà kéo.
  4. Click vào link hoặc click phải chuột chọn “Save Link As…”.
  5. Sau đó xem hướng dẫn cài đặt của adobe (nếu chưa biết cài)

Link download tải full bộ Adobe CC 2014 – riêng từng phần mềm

Adobe CC 2014 Direct Downloads Windows Mac OS Size Files Size File Photoshop CC 2014 (32-bit) 711 MB **** File 2 Photoshop CC 2014 (64-bit) 740 MB **** File 2 801 MB File 1 Illustrator CC 2014 (32-bit) 1.6 GB **** File 2 Illustrator CC 2014 (64-bit) 1.6 GB **** File 2 1.6 GB File 1 InDesign CC 2014 (32-bit) 454 MB **** File 2 InDesign CC 2014 (64-bit) 455 MB **** File 2 513 MB File 1 InCopy CC 2014 (32-bit) 443 MB **** File 2 InCopy CC 2014 (64-bit) 446 MB **** File 2 497 MB File 1 Dreamweaver CC 2014 (32-bit) 320 MB File 1 303 MB File 1 Dreamweaver CC 2014 (64-bit) 378 MB File 1 283 MB File 1 Flash Professional CC 2014 755 MB File 1 822 MB File 1 Premiere Pro CC 2014 914 MB **** File 2 1.0 GB File 1 After Effects CC 2014 951 MB **** File 2 1.0 GB File 1 Audition CC 2014 293 MB File 1 308 MB File 1 Prelude CC 2014 512 MB File 1 518 MB File 1 SpeedGrade CC 2014 341 MB File 1 371 MB File 1 Media Encoder CC 2014 555 MB File 1 689 MB File 1 Adobe Muse CC 2014 95 MB **** File 1 169 MB File 1 Edge Animate CC 2014 131 MB File 1 130 MB File 1 Edge Code CC Preview 37 MB **** File 2 43 MB File 1 Edge Inspect CC 30 MB **** File 2 28 MB File 1 Edge Reflow CC Preview 32 MB **** File 2 33 MB File 1 Adobe Scout CC 17 MB **** File 2 13 MB File 1 Adobe Drive CC 375 MB **** File 2 214 MB File 1 Bridge CC (32-bit) 314 MB File 1 File 2 Bridge CC (64-bit) 349 MB File 1 File 2 370 MB File 1 Extension Manager CC 108 MB File 1 File 2 103 MB File 1 CC Desktop App 3 MB File 1 2 MB File 1 Other Tools Included in Creative Cloud 2014 Fireworks CS6 438 MB File 1 627 MB File 1 Encore CS6 (readme) 1.1 GB File 1 File 2 1.6 GB File 1 Flash Builder 4.7 Premium 1.0 GB File 1 1.1 GB File 1 Acrobat XI Pro 498 MB File 1 File 2 585 MB File 1 Lightroom 5.7.1 (32-bit) 461 MB **** File 2 Lightroom 5.7.1 (64-bit) 480 MB **** File 2 531 MB File 1 Adobe Camera Raw 8.7.1 124 MB **** File 2 123 MB File 1 ExtendScript Toolkit 94 MB File 1 96 MB File 1 Exchange Panel Toolkit 79 MB File 1 File 2 90 MB File 1 Creative Cloud Packager 3 MB File 1 4 MB File 1 Adobe Gaming SDK 296 MB File 1 315 MB File 1 Touch App Plugins 4 MB File 1 8 MB File 1

Các bản cập nhật Adobe CC 2014 mới nhất (tháng 3/ 2015)

Photoshop CC 2014 File Download Size Date Notes Adobe Photoshop 2014.2.2 Update for CC 2014 (64-bit) 247 MB 12/10/2014 Release 15.2.2 Adobe Photoshop 2014.2.2 Update for CC 2014 (32-bit) 221 MB 12/10/2014 Adobe Photoshop 2014.2.1 Update for CC 2014 (64-bit) 249 MB 10/20/2014 Release 15.2.1 Adobe Photoshop 2014.2.1 Update for CC 2014 (32-bit) 223 MB 10/20/2014 Adobe Photoshop 2014.2.0 Update for CC 2014 (64-bit) 249 MB 10/6/2014 Release 15.2 Adobe Photoshop 2014.2.0 Update for CC 2014 (32-bit) 223 MB 10/6/2014 Adobe Photoshop 2014.1.0 Update for CC 2014 (64-bit) 236 MB 8/5/2014 Release 15.1 Adobe Photoshop 2014.1.0 Update for CC 2014 (32-bit) 210 MB 8/5/2014 Illustrator CC 2014 Adobe Illustrator 2014.1.1 Update for CC 2014 (64-bit) 305 MB 12/10/2014 Release 18.1.1 Adobe Illustrator 2014.1.1 Update for CC 2014 (32-bit) 278 MB 12/10/2014 Adobe Illustrator 2014.1.0 Update for CC 2014 (64-bit) 301 MB 10/6/2014 Release 18.1 Adobe Illustrator 2014.1.0 Update for CC 2014 (32-bit) 274 MB 10/6/2014 InDesign CC 2014 Adobe InDesign 10.2.0 Update for CC 2014 (64-bit) 129 MB 2/12/2015 Release 10.2 Adobe InDesign 10.1.0 Update for CC 2014 (64-bit) 122 MB 10/6/2014 Release 10.1 Dreamweaver CC 2014 Dreamweaver 2014.1.1 Update for CC 2014 (64-bit) 165 MB 2/12/2015 Release 15.1 Dreamweaver 2014.1.1 Update for CC 2014 (32-bit) 145 MB 2/12/2015 Dreamweaver 2014.1.0 Update for CC 2014 (64-bit) ** 378 MB 10/6/2014 Release 15.0 Dreamweaver 2014.1.0 Update for CC 2014 (32-bit) ** 292 MB 10/6/2014 Flash Professional CC 2014 Adobe Flash Professional 2014.2.0 Update for CC 2014 675 MB 2/18/2015 Release 14.2 Adobe Flash Professional 2014.1.0 Update for CC 2014 494 MB 10/6/2014 Release 14.1 Adobe Flash Professional 2014.0.1 Update for CC 2014 1 MB 7/24/2014 Rel. 14.0.0.110 Premiere Pro CC 2014 Adobe Premiere Pro 2014.2.0 Update for CC 2014 202 MB 12/16/2014 Release 8.2.0 Adobe Premiere Pro 2014.1.0 Update for CC 2014 206 MB 10/6/2014 Release 8.1.0 Adobe Premiere Pro 2014.0.1 Update for CC 2014 187 MB 7/24/2014 Release 8.0.1 After Effects CC 2014 Adobe After Effects 2014.2.0 Update for CC 2014 440 MB 12/16/2014 Release 13.2.0 Adobe After Effects 2014.1.1 Update for CC 2014 396 MB 10/15/2014 Release 13.1.1 Adobe After Effects 2014.1.0 Update for CC 2014 396 MB 10/6/2014 Release 13.1.0 Adobe After Effects 2014.0.2 Update for CC 2014 134 MB 8/7/2014 Release 13.0.2 Adobe After Effects 2014.0.1 Update was recalled —- MB 7/30/2014 Release 13.0.1 Audition CC 2014 Adobe Audition 2014.2.0 Update for CC 2014 133 MB 12/16/2014 Release 7.2.0 Adobe Audition 2014.1.0 Update for CC 2014 133 MB 10/6/2014 Release 7.1.0 Adobe Audition 2014.0.1 Update for CC 2014 40 MB 8/4/2014 Release 7.0.1 SpeedGrade CC 2014 Adobe SpeedGrade 2014.2.0 Update for CC 2014 149 MB 12/16/2014 Release 8.2.0 Adobe SpeedGrade 2014.1.0 Update for CC 2014 146 MB 10/6/2014 Release 8.1.0 Adobe SpeedGrade 2014.0.1 Update for CC 2014 128 MB 7/30/2014 Release 8.0.1 Prelude CC 2014 Adobe Prelude 2014.2.0 Update for CC 2014 165 MB 12/16/2014 Release 3.2.0 Adobe Prelude 2014.1.0 Update for CC 2014 170 MB 10/6/2014 Release 3.1.0 Adobe Prelude 2014.0.1 Update for CC 2014 143 MB 7/30/2014 Release 3.0.1 Adobe Media Encoder CC 2014 Adobe Media Encoder 2014.2.0 Update for CC 2014 137 MB 12/16/2014 Release 8.2.0 Adobe Media Encoder 2014.1.0 Update for CC 2014 144 MB 10/6/2014 Release 8.1.0 Adobe Media Encoder 2014.0.1 Update for CC 2014 127 MB 7/24/2014 Release 8.0.1 Adobe Edge Animate CC 2014 Adobe Edge Animate 2014.1.1 Update for CC 2014 37 MB 11/20/2014 Release 5.0.1 Adobe Edge Animate 2014.1 Update for CC 2014 ** 131 MB 10/6/2014 Release 5.0 Adobe Edge Animate 2014.0.1 Update for CC 2014 ** 219 MB 8/4/2014 Release 4.0.1 Adobe Edge Reflow CC Preview Adobe Edge Reflow Preview 8.1 Update for CC 2014 ** 32 MB 10/15/2014 Release 8.1 Adobe Muse CC 2014 Adobe Muse 2014.3.1 Update for CC 2014 ** 180 MB 3/4/2015 Releases Adobe Muse 2014.3 Update for CC 2014 ** 180 MB 2/11/2015 Adobe Muse 2014.2.1 Update for CC 2014 ** 95 MB 10/27/2014 Adobe Muse 2014.2 Update for CC 2014 ** 95 MB 10/6/2014 Adobe Muse 2014.1.1 Update for CC 2014 ** 92 MB 8/27/2014 Adobe Muse 2014.1 Update for CC 2014 ** 92 MB 8/13/2014 Adobe Muse 2014.0.1 Update for CC 2014 ** 95 MB 7/16/2014 Adobe Camera Raw – ACR Adobe Camera Raw 8.7.1 Update for CC 124 MB 12/8/2014 Release 8.7.1 Adobe Camera Raw 8.7 Update for CC 122 MB 11/18/2014 Release 8.7 Adobe Camera Raw 8.6 Update for CC 106 MB 7/28/2014 Release 8.6 Adobe Camera Raw 8.5 Update for CC 100 MB 6/18/2014 Release 8.5 Adobe Bridge CC Adobe Bridge 6.1 Update for CC (64-bit) 137 MB 6/18/2014 Adobe Bridge 6.1 Update for CC (32-bit) 59 MB 6/18/2014 Acrobat XI Pro All Adobe Acrobat Product Updates Lightroom 5 All Adobe Lightroom Product Updates Adobe Extension Manager Extension Manager 7.3.2 Update for CC 6 MB 9/29/2014 Releases Extension Manager 7.2.1 Update for CC 6 MB 6/27/2014 DPS Desktop Tools CC 2014 DPS Desktop Tools for InDesign CC (2014) 32.0.0 Update 30 MB 9/8/2014 Release 32.0.0 DPS Desktop Tools for InDesign CC (2014) 31.0.1 Update 30 MB 7/21/2014 Release 31.0.1

Từ khóa tìm kiếm:

Tải full bộ Adobe CC 2014 download full bộ Adobe CC 2014 adobe cc 2014 adobe cc 2014 full adobe cc 2014 master collection adobe cc 2014 full for mac adobe cc 2014 mac adobe cc 2014 keygen adobe cc 2014 mac crack adobe cc 2014 anticloud adobe photoshop cc 2014 adobe cc xforce 2014 adobe photoshop cc 2014 full crack adobe photoshop cc 2014 crack adobe photoshop cc 2014 portable adobe photoshop cc 2014 v15.2.2 adobe photoshop cc 2014.2

Incoming search terms:

  • nu vot
  • 214y cc