Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bằng không (0) hiện trên các trang tính, lúc khác bạn lại cần hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá trị bằng không trên một trang tính

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, hãy chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không.

  • Để hiển thị các giá trị bằng không (0) dưới dạng các ô trống, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không.

Ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Các bước này giúp ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn bằng cách dùng một định dạng số. Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công thức và không in ra. Nếu giá trị ở một trong những ô này chuyển thành một giá trị khác không, thì giá trị đó sẽ hiển thị trong ô và định dạng của nó sẽ tương tự như định dạng số thông thường.

 1. Chọn những ô có chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

 2. Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

 3. Bấm Số > Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;@, rồi bấm vào OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

 1. Chọn các ô có các số không (0) bị ẩn.

 2. Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

 3. Bấm Số > Chung để áp dụng định dạng số mặc định, rồi bấm OK.

Ẩn các giá trị bằng không do công thức trả về

 1. Chọn ô có chứa giá trị bằng không (0).

 2. Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên kế bên Định dạng có Điều kiện > Quy tắc Tô sáng Ô Bằng.

 3. Trong hộp bên trái, nhập 0.

 4. Trong hộp bên phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

 5. Trong hộp Định dạng Ô, bấm vào tab Phông.

 6. Trong hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác này.

Dùng một công thức như thế này để trả về một ô trống khi giá trị là số không:

 • =IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách đọc công thức. Nếu 0 là kết quả của (A2-A3), không hiển thị 0 – không hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép “”). Nếu điều đó không đúng, hiển thị kết quả của A2-A3. Nếu bạn không muốn ô trống mà muốn hiển thị một thứ gì đó khác số 0, đặt một dấu gạch nối “-” hoặc một ký tự khác giữa các dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Thay đổi cách hiển thị lỗi Chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị thay cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng các ô trống, hãy xóa bỏ mọi ký tự trong hộp.

  • Thay đổi cách hiển thị ô trống Chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong các ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang