Video anh 7 unit 5 getting started

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Getting started trang 50, 51 trong Unit 5: Food and drink Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Getting started (trang 50, 51) – Tiếng Anh 7 Global Success

At a Vietnamese restaurant

1 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read ( Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Waiter: Good evening. What can I get you today?

Mark’s mum: We’d like rice with some pork cooked in fish sauce. Oh, could we also have an order of roast chicken and fried vegetables?

Mark: And I’d like some fried tofu and spring rolls too.

Waiter: OK. Would you like any canh? It’s a kind of Vietnamese soup. We often have it with rice.

Mark’s dad: Let me see … I think we’ll try some canh.

Waiter: With shrimp or fish?

Mark’s dad: With shrimp, please.

Waiter: Would you like anything to drink? We have a lot of drinks: juice, lemonade, green tea, mineral water, … Mark’s mum: Mineral water for me, green tea for my husband, and juice for my children.

Waiter: What kind of juice would you like?

Mark’s sister: Do you have winter melon juice?

Waiter: Let me see. Er, yes. How many cans would you like?

Mark’s sister: One … No, wait, two please. By the way, how much is a can of winter melon juice?

Mark: The menu says it’s 10,000 dong. Waiter: That’s right. I’ll be right back with your order.

Hướng dẫn dịch:

Waiter: Chào buổi tối. Mọi người muốn gọi món gì vậy?

Mẹ của Mark: Chúng tôi muốn cơm với thịt lợn kho. À có thể cho chúng tôi gà quay với rau xào.

Mark: À tôi muốn thêm đậu rán với nem rán.

Waiter: OK. Bạn có muốn ăn thêm canh không? Nó là một loại súp của Việt Nam. Chúng tôi thường ăn nó với cơm.

Bố của Mark : Để tôi xem nào. Tôi nghĩ mình sẽ thử với canh

Waiter: Với tôm hay với cá ạ?

Bố của Mark: Với tôm đi

Waiter: Bạn có thêm nước uống không? Chúng tôi có rất nhiều nước uống: nước hoa quả, nước chanh, trả xanh, nước khoáng

Mẹ của Mark: Tôi uống nước khoáng, trà xanh cho choofnh tôi và nước hoa quả cho bọn nhỏ

Waiter: Các bạn nhỏ uống nước quả gì ạ?

Chị gái Mark: Bạn có nước dưa hấu không?

Waiter: Để tôi xem nào. À có. Bạn muốn bao nhiều lon?

Chị gái Mark: Một. À không, đợi một chút. Hai lon. Tiện thể bao nhiều tiền một lon

Mark: Trên menu ghi là 10.000

Waiter: Đúng rồi ạ. Tôi sẽ quay trở lại với món ăn mà mọi người đặt

2 (trang 51 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): What is Mark’s doing? (Mark đang làm gì vậy?)

A. Ordering food for dinner

B. Prepare for their dinner

C. Talking about their favorite food

Đáp án: A (Đặt đồ ăn cho bữa tối)

3 (trang 51 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Find the words and phrases about food and drink in the conversation and write them in the correct columns ( Chọn các từ và cụm từ về đồ ăn và đồ uống trong đoạn hội thoại và cho nó vào cột đúng)

Food

Drink

Pork

Juice

Hướng dẫn làm bài:

Food

Drink

Pork, canh, fish, shrimp, roast chicken, fried vegetables, fried tofu, spring rolls

Juice, green tea, lemonade, mineral water, melon juice

4 (trang 51 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the conversation again and tick T (true) or F (False) (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa. Đánh dấu T (true) hoặc F (false)

Lời giải:

1-T

2-F

3-F

4-T

2-F

Giải thích:

1. Thông tin: Because they order many delicious foods in Vietnam like fried tofu, spring rolls, pork cooked in fish sauce, rice,… so they are at a Vietnamese restaurant.

2. Thông tin: Mark: And I’d like some fried tofu and spring rolls too.

3. Thông tin: Mark’s dad: Let me see … I think we’ll try some canh.

4. Thông tin: Mark’s mum: Mineral water for me, …

5. Thông tin: Mark’s mum: … and juice for my children.

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình của Mark đang ở nhà hàng Việt Nam

2. Mark muốn ăn đậu rán và bia cho bữa tối

3. Họ không gọi canh

4. Mẹ của Mark muốn uống nước khoáng

5. Mẹ của anh ấy không cho con mình uống nước hoa quả

5 (trang 51 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Think about your favorite food and drink. Then aske you partner about his /her favorite food and drink (Làm việc theo cặp. Nghĩ về đồ ăn và thức uống yêu thích của bạn. Sau đó hỏi đối tác của bạn về đồ ăn và thức uống yêu thích của anh ấy / cô ấy)

Hướng dẫn làm bài:

A: What is your favorite food?

B: It’s sticky rice

A: When do you usually have it?

B: In the morning

Hướng dẫn dịch:

A: Món ăn yêu thích của bạn là gì?

B: Đó là xôi

A: Bạn thường có nó khi nào?

B: Vào buổi sáng

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 7

 • A Closer Look 1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases with the pictures… 2. Write the following words and phrases in the correct columns

 • A Closer Look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences… 2. Look at the picture and complete each sentence

 • Communication (trang 55 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs. Take turn to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu

 • Skills 1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Read Phong’s blog

 • Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the following questions… 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area

 • Looking Back (trang 58 Tiếng Anh lớp 7): 1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns… 2. Read the recipe and write sentences as in the example

 • Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3