Video bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Luyện tập trang 31-32 sgk Toán 8 Tập 2

Video Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau:

a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số;

b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng x – 4;(x ≠ 4).

c) Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số 1/5.

Lời giải:

Gọi tử số của phân số cần tìm là x (0 < x < 10, x ∈ N).

+ Tử số là số tự nhiên có một chữ số nên ta có điều kiện 0 < x < 10.

+ Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4 nên mẫu số bằng x – 4.

+ Viết thêm chữ số đúng bằng tử số vào bên phải của mẫu số ta được mẫu số mới là:

Phân số mới bằng 1/5 nên ta có phương trình :

Vậy không có phân số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Kiến thức áp dụng

Tham khảo các bài giải bài tập Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 7 khác:

 • Bài 37 trang 30 SGK Toán 8 Tập 2: Lúc 6 giờ sáng, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng …

 • Bài 38 trang 30 SGK Toán 8 Tập 2: Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau: …

 • Bài 39 trang 30 SGK Toán 8 Tập 2: Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã …

 • Bài 40 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa …

 • Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng …

 • Bài 42 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên …

 • Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau: …

 • Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây: …

 • Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải …

 • Bài 46 trang 31-32 SGK Toán 8 Tập 2: Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi …

 • Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2: Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là …

 • Bài 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2: Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của …

 • Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2: Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan …

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3