Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 80 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 80. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 7 trang 80 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Toán lớp 7 trang 80 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 80 Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 80 Tập 2 (Cánh diều)

  Xem lời giải

– Toán lớp 7 trang 80 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 80 Tập 1 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 80 Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 80 Tập 1 (Cánh diều)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 80 (sách cũ)

Video Giải Bài 54 trang 80 SGK Toán 7 tập 2 – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 54 (trang 80 SGK Toán 7 tập 2): Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) A^, B^,  C^ đều nhọn.

b) A^=90o.

c) A^>90o.

Lời giải:

Đường tròn đi qua ba đỉnh của ∆ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Để vẽ đường tròn ta cần:

+ Vẽ đường trung trực y của cạnh AC.

+ Vẽ đường trung trực x của cạnh AB.

+ x cắt y tại I là tâm của đường tròn cần vẽ.

+ Vẽ đường tròn tâm I bán kính IA.

a)

b)

c)

Nhận xét:

– Tam giác nhọn có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trong tam giác.

– Tam giác vuông có tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm của cạnh huyền (chứng minh bài 56).

– Tam giác tù có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm ngoài tam giác.

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 8 khác:

 • Mục lục Chương III: Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Tam Giác. Các Đường Thẳng Đồng Quy Của Tam Giác
 • Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Luyện tập (trang 80)
 • Bài 52 (trang 79 SGK Toán 7 tập 2): Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực …

 • Bài 53 (trang 80 SGK Toán 7 tập 2): Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng (h.50). Phải chọn vị trí của giếng ở đâu …

 • Bài 54 (trang 80 SGK Toán 7 tập 2): Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau: …

 • Bài 55 (trang 80 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 51: Chứng minh ba điểm B, C, D thẳng hàng. …

 • Bài 56 (trang 80 SGK Toán 7 tập 2): Sử dụng bài 55 để chứng minh rằng: Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác …

 • Bài 57 (trang 80 SGK Toán 7 tập 2): Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. Làm thế nào …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3