Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học

Video bài 9 vật lý 7

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Vật Lí Lớp 7
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 7
  • Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 7
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 7
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 7

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

I – TỰ KIỂM TRA

Mục lục

Câu 1 trang 26 VBT Vật Lí 7: Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn thấy một vật”.

A. Khi vật được chiếu sáng

B. Khi vật phát ra ánh sáng

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.

Lời giải:

Chọn C

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

Câu 2 trang 26 VBT Vật Lí 7: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn hơn vật

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Lời giải:

Chọn B

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 3 trang 26 VBT Vật Lí 7: Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốtđồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Câu 4 trang 26 VBT Vật Lí 7: Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Câu 5 trang 26 VBT Vật Lí 7: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có độ lớn bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Câu 6 trang 27 VBT Vật Lí 7: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

Giống: Đều là ảnh ảo

Khác: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.

Câu 7 trang 27 VBT Vật Lí 7: Gương cầu lõm cho ảnh ảo khi: một vật ở gần sát gương.

Ảnh này lớn hơn vật.

Câu 8 trang 27 VBT Vật Lí 7: Viết ba câu có nghĩa:

(1)- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

(2)- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.

(3)- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Câu 9 trang 27 VBT Vật Lí 7: So sánh vùng nhìn thấy của một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước khi đặt mắt ở cùng một vị trí:

Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

II. VẬN DỤNG

Câu C1 trang 27 VBT Vật Lí 7: a) Vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương (hình 9.1)

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2, và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương (hình 9.2).

c) Gạch chéo vùng đặt mắt để nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương.

Lời giải:

Câu C2 trang 28 VBT Vật Lí 7: Ảnh quan sát được trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất:

– Giống nhau: Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo

– Khác nhau: Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lõm.

Câu C3 trang 28 VBT Vật Lí 7:

III. – TRÒ CHƠI Ô CHỮ (Hình 9.4)

Theo hàng ngang:

1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào no.

2. Vật tự nó phát ra ánh sáng.

3. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng.

4. Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây.

5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương.

6. Chổ không nhận được ánh sáng trên màn chắn.

7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày.

Từ hàng dọc là: ÁNH SÁNG