Toán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho một số

Video bài tập toán lớp 4 trang 76

Toán lớp 4 trang 76: Phép chia – Chia một tổng cho một số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 4 này giúp học sinh biết tính chất một tổng chia cho một số, cách vận dụng bài tập về tính chất chia một tổng cho một số. Cùng luyện các bài tập chia một tổng cho một số lớp 4 như sau:

>> Bài trước: Giải bài tập trang 75 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Toán lớp 4 trang 76 Bài 1

a) Tính bằng hai cách

(15 + 35) : 5; (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

= 32 : 4 = 8

+) 18 : 6 + 24 : 6;

+) 60 : 3 + 9 : 3.

Đáp án:

a) (15 + 35) : 5 = ?

Cách 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

(80 + 4) : 4 = ?

Cách 1: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21

Cách 2: 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

b)

+) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 = ?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3

= 69 : 3 = 23

Toán lớp 4 trang 76 Bài 2

Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: (35 – 21) : 7 – ?

Cách 1: (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2

Cách 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3

b) (64 – 32) : 8.

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) (27 – 18) : 3 = ?

Cách 1: (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2: (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1: (64 -32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2: (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4

Toán lớp 4 trang 76 Bài 3

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Tóm tắt

32 học sinh chia mỗi nhóm: 4 học sinh

28 học sinh chia mỗi nhóm: 4 học sinh

Có tất cả: ? nhóm

Đáp án:

Cách 1

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

Cách 2

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số – Luyện tập

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7

Ta có: (35 +21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

Vậy: (35 +21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

>> Chi tiết: Lý thuyết Phép chia – Chia một tổng cho một số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 76) đầy đủ các phần và. Các đáp án chi tiết để các em học sinh củng cố các bài luyện tập về phép chia: chia một tổng cho một số. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu kết quả sau đây.

Bài tập Chia một tổng cho một số

 • Bài tập Toán lớp 4 – Chia một tổng cho một số
 • Giải Toán lớp 4 VNEN bài 43: Chia một tổng cho một số
 • Giải vở bài tập Toán 4 bài 66: Chia một tổng cho một số

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 4: Chia một tổng cho một số bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về cách chia một tổng cho một số, tính giá trị biểu thức, tính bằng hai cách, các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 4.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

 • 72 Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 – 2023 Tải nhiều
 • 120 Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 năm 2022 – 2023 Tải nhiều
 • Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2022 – 2023
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • 8 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm 2022
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2022 – 2023 Có đáp án
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2022 – 2023 Tải nhiều