Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào? LÊN

Nếu cần tạo bản trình bày thường xuyên, bạn có thể sử dụng PowerPoint, một phần ứng dụng của bộ sản phẩm Microsoft Office và đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn đang thắc mắc mình đang sử dụng phiên bản PowerPoint nào, thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách xác định phiên bản đó trong hướng dẫn này. Cho dù bạn cần thông tin này vì bạn cho rằng PowerPoint của mình đã lỗi thời và muốn chuyển sang phiên bản mới hơn hay nếu bạn muốn xác nhận rằng bạn đã có phiên bản PowerPoint mới nhất, đây là cách tìm hiểu:

LƯU Ý: Tại thời điểm viết bài này, phiên bản mới nhất của PowerPoint là 2302 (Bản dựng 16130.20332).

Bạn không còn có thể biết phiên bản PowerPoint bạn đang sử dụng từ màn hình tải

Nếu bạn đang sử dụng đăng ký Microsoft 365 hoặc phiên bản bán lẻ của Microsoft Office 2021, thì màn hình tải của PowerPoint rất giống nhau. Ví dụ: hãy xem màn hình tải bên dưới. Nó chỉ cho bạn biết rằng bạn đang khởi động Microsoft PowerPoint và quảng cáo Microsoft 365.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Khởi động Microsoft PowerPoint trong Microsoft 365

Tương tự khi khởi động phiên bản PowerPoint cập nhật là một phần của gói Office Professional Plus 2021. Bạn thấy tên sản phẩm trong màn hình tải và Microsoft 365 được quảng bá rầm rộ.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Khởi động Microsoft PowerPoint trong Office Professional Plus 2021

Tôi có phiên bản PowerPoint nào?

Có nhiều cách để tìm phiên bản PowerPoint mà bạn đang sử dụng trên máy tính hoặc thiết bị Windows của mình. Đầu tiên, tôi sẽ chỉ cho bạn những phương pháp dễ dàng hơn. Sau đó, tôi cũng sẽ giới thiệu cách kiểm tra phiên bản PowerPoint khi sử dụng phiên bản Microsoft Office cũ, chẳng hạn như Office 2016 hoặc thậm chí cũ hơn.

Cách nhận biết phiên bản PowerPoint phiên bản từ Màn hình chính

Khi bạn khởi động phiên bản PowerPoint mới hơn, trước tiên, phiên bản này sẽ hiển thị Màn hình chính. Trên đó, nhấp hoặc nhấn vào Tài khoản ở bên trái. Bạn được hiển thị thông tin người dùng và sản phẩm của bạn ở bên phải. Bên cạnh nút Giới thiệu về PowerPoint ở bên phải, bạn có thể thấy phiên bản được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị Windows của mình.

Đi tới Tài khoản > Giới thiệu về PowerPoint

Bạn cũng có thể nhấp vào nút Giới thiệu về PowerPoint để xem thông tin chi tiết hơn về phiên bản. Trong cửa sổ Giới thiệu mở ra, hãy kiểm tra dòng ở trên cùng, dòng này cung cấp cho bạn phiên bản và số bản dựng chính xác. Nó cũng cho bạn biết bạn đang sử dụng phiên bản PowerPoint 64 bit hay 32 bit.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Kiểm tra phiên bản chính xác của Microsoft PowerPoint

MẸO: Dưới đây là cách tìm phiên bản của Microsoft Office bạn đang sử dụng.

Làm cách nào để biết phiên bản PowerPoint từ menu Tệp?

Nếu PowerPoint không hiển thị Màn hình chính hoặc bạn đã mở một bản trình bày và muốn tìm phiên bản PowerPoint, bạn có thể thực hiện điều đó từ menu Tệp. Trong dải băng ở trên cùng, hãy nhấp hoặc nhấn vào Tệp (hoặc nhấn ALT + F).

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Nhấp hoặc nhấn vào Tệp

Bạn sẽ thấy một cửa sổ tương tự như màn hình bên dưới. Ở bên trái, hãy chọn Tài khoản. Ở bên phải, hãy tìm nút Giới thiệu về PowerPoint. Bạn sẽ thấy phiên bản đã cài đặt bên cạnh.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Đi tới Tài khoản > Giới thiệu về PowerPoint

Nhấp hoặc nhấn vào nút Giới thiệu về PowerPoint sẽ hiển thị cửa sổ Giới thiệu về Microsoft PowerPoint, nơi bạn có thể xem chi tiết về phiên bản cụ thể và bản dựng mà bạn đang sử dụng. sử dụng. Ví dụ: như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, tôi đang sử dụng PowerPoint 2021 (Phiên bản 2302 Build 16.0.16130.20332). Mặc dù thông tin này không có nhiều ý nghĩa đối với bạn nhưng một kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật sẽ thấy thông tin này hữu ích khi bạn gặp sự cố và lỗi cần khắc phục.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Kiểm tra phiên bản PowerPoint

Cách kiểm tra phiên bản PowerPoint bằng POWERPNT.EXE

Khi khởi động Microsoft PowerPoint, bạn luôn chạy tệp POWERPNT.EXE trên máy tính của mình. Để tìm nó, trước tiên hãy mở File Explorer. Sau đó, điều hướng đến ổ C: trên máy tính của bạn và mở thư mục Tệp chương trình. Tìm Microsoft Office và mở thư mục này, truy cập thư mục gốc và sau đó là thư mục có tên Office, theo sau là số phiên bản. Tệp POWERPNT.EXE sẽ ở đó. Ví dụ: trên máy tính của tôi, tệp này được tìm thấy bằng cách truy cập vào đường dẫn sau:

C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16

Nhấp chuột phải hoặc nhấn-và-giữ tệp POWERPNT.EXE và chọn Thuộc tính.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Nhấp chuột phải vào POWERPNT.EXE và chọn Thuộc tính

Trong cửa sổ Thuộc tính của tệp, chuyển đến tab Chi tiết và tìm trường Phiên bản sản phẩm. Nó cho bạn biết chính xác phiên bản bạn đang sử dụng.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Trong tab Chi tiết, hãy tìm trường Phiên bản sản phẩm

Sau khi bạn lưu ý phiên bản bạn đang sử dụng, hãy đóng cửa sổ Thuộc tính bằng cách nhấp hoặc nhấn vào OK, Hủy, hoặc X ở góc trên cùng bên phải.

Cách kiểm tra phiên bản PowerPoint trong các phiên bản Microsoft Office cũ hơn

Nếu bạn không thấy Tài khoản tùy chọn khi bạn bấm hoặc nhấn vào Tệp trong PowerPoint, nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản Office cũ hơn. Nếu bạn thấy tùy chọn Trợ giúp bên dưới, hãy nhấp hoặc nhấn vào tùy chọn đó và bạn sẽ thấy phiên bản ở bên phải, trong phần Giới thiệu về Microsoft PowerPoint. Đường dẫn này dành riêng cho Microsoft Office 2010, vì vậy bạn đang sử dụng PowerPoint 2010.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Giới thiệu về Microsoft PowerPoint trong Microsoft Office 2010

Nếu giao diện người dùng của PowerPoint có nút Office tròn ở góc trên cùng bên trái, điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng Microsoft Office 2007. Trong trường hợp này, bạn có PowerPoint 2007. Trước tiên, hãy bấm hoặc nhấn vào nút Office, rồi nhấn vào Tùy chọn PowerPoint.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Tùy chọn PowerPoint trong Microsoft Office 2007

Ở bên trái, hãy chọn Tài nguyên. Sau đó, ở phía bên phải của cửa sổ Tùy chọn PowerPoint, bạn sẽ thấy phiên bản chính xác của ứng dụng PowerPoint trong phần “giới thiệu về Microsoft Office PowerPoint 2007″.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Giới thiệu về Microsoft Office PowerPoint 2007

MẸO:

Strong> Nếu bạn muốn tải phiên bản PowerPoint mới hơn, đây là cách tải xuống PowerPoint trực tiếp từ Microsoft.

Có bao nhiêu phiên bản PowerPoint?

Sau phiên bản PowerPoint 1.0 ban đầu, được phát hành vào năm 1987 và chỉ khả dụng cho Macintosh, cho đến nay, Microsoft đã tạo ra 12 phiên bản PowerPoint cho máy tính và thiết bị Windows:

PowerPoint 2.0 được công bố cùng với Windows 3.0 vào năm 1990. Đây là phiên bản đầu tiên có sẵn cho Windows. PowerPoint 3.0, được công bố cùng với Windows 3.1 vào năm 1992 PowerPoint 4.0, ra mắt vào năm 1994 PowerPoint 7.0, còn được gọi là PowerPoint 95, được ra mắt vào năm 1995 PowerPoint 8.0, còn được gọi là PowerPoint 97, được phát hành vào năm 1997 PowerPoint 9.0, còn được gọi là là PowerPoint 2000, ra mắt năm 1999 PowerPoint 10.0, còn được gọi là PowerPoint XP, ra mắt năm 2001 PowerPoint 11.0, còn được gọi là PowerPoint 2003, được phát hành năm 2003 PowerPoint 12.0, còn được gọi là PowerPoint 2007, ra mắt năm 2007 PowerPoint 14.0, còn được gọi là PowerPoint 2010, khả dụng vào năm 2010 PowerPoint 15.0, còn được gọi là PowerPoint 2013, ra mắt vào năm 2013 PowerPoint 16.0 lần đầu tiên được gọi là PowerPoint 2016 và phát hành vào năm 2015. Sau đó, nó trở thành PowerPoint 2019 và giờ là PowerPoint 2021. Vì những lý do chỉ Microsoft biết , phiên bản 16 là phiên bản cuối cùng của PowerPoint và các phiên bản Office mới hơn không thay đổi số phiên bản chính của PowerPoint thành số cao hơn. Điều này rất có thể là do sản phẩm này không có nhiều thay đổi và cải tiến từ phiên bản Office này sang phiên bản tiếp theo.

Thật không may, trong các phiên bản PowerPoint mới hơn, Microsoft không còn quảng cáo các số phiên bản từ danh sách này nữa. Vì vậy, ví dụ: khi viết bài này, mặc dù tôi đang sử dụng PowerPoint 16.0, cửa sổ Giới thiệu về PowerPoint cho tôi biết tôi đang sử dụng Phiên bản 2302, điều này thật khó hiểu.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Phiên bản PowerPoint cụ thể của tôi

Có vẻ như Microsoft đã quyết định rằng phiên bản 16 là phiên bản chính cuối cùng của PowerPoint. Họ chỉ đang xây dựng các tính năng mới trên đó, có hệ thống tạo phiên bản khác và không được làm rõ công khai.

Làm cách nào để cập nhật lên phiên bản PowerPoint mới nhất?

Đầu tiên, hãy mở ứng dụng để cập nhật phiên bản PowerPoint mới nhất. Sau đó, nhấp hoặc nhấn vào Tài khoản trên Màn hình chính, tiếp theo là Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint là gì? Tôi có phiên bản nào?

Nhấp hoặc nhấn vào Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay

PowerPoint sẽ kiểm tra các bản cập nhật, tải xuống bản dựng mới nhất có sẵn cho Microsoft cụ thể của bạn Phiên bản Office hoặc đăng ký Microsoft 365 và cài đặt tự động. Tại một số thời điểm trong quá trình cài đặt, nó sẽ yêu cầu bạn đóng PowerPoint để quá trình cài đặt có thể hoàn tất thành công.

Bạn đã tìm thấy phiên bản PowerPoint của mình chưa?

Bạn đã tìm thấy phiên bản PowerPoint của mình chưa? xác định phiên bản PowerPoint bạn đang sử dụng? Nó có dễ dàng như bạn mong đợi không? Bạn muốn tìm thông tin này vì bạn muốn cập nhật PowerPoint của mình và chuyển sang gói Microsoft Office mới hơn? Nhận xét bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới và cùng thảo luận.

Bài viết liên quan