Cách khôi phục tài khoản YouTube mà không cần email hoặc mật khẩu

Video cách lấy lại mật khẩu youtube

Bạn có quên địa chỉ email hoặc mật khẩu của tài khoản YouTube của mình không?

Bạn cũng mất quyền truy cập vào số điện thoại của mình?

Nếu vậy, bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình.

May mắn thay, Google có một trang phục hồi để giúp bạn khôi phục tài khoản YouTube của mình.

Nếu bạn quên địa chỉ email được liên kết với tài khoản YouTube của mình, sẽ có thông báo “Quên email?” Lựa chọn.

Mặt khác, nếu bạn quên mật khẩu của mình, sẽ có thông báo “Quên mật khẩu?” Lựa chọn.

Nếu bạn quên cả email và mật khẩu của mình, bạn có thể sử dụng cả hai tùy chọn.

Tuy nhiên, bạn cần có quyền truy cập vào địa chỉ email của mình.

Dưới đây là cách khôi phục tài khoản YouTube của bạn mà không cần email hoặc mật khẩu:

  1. Mở ứng dụng YouTube và nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn
  2. Nhấn vào “Thêm tài khoản”
  3. Nhập số điện thoại của bạn nếu bạn quên email của mình
  4. Nhấn vào “Quên mật khẩu?”
  5. Chọn “Thử cách khác để đăng nhập”
  6. Nhấn vào “Tiếp tục”
  7. Chờ trong 6 giờ
  8. Kiểm tra email của bạn để biết liên kết đặt lại mật khẩu
  9. Thay đổi mật khẩu YouTube của bạn

1. Mở ứng dụng YouTube và nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn

Trước tiên, bạn cần phải mở ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động.

Bạn cũng có thể truy cập YouTube trên máy tính của mình.

Nhưng trước khi thực hiện, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thiết bị mà bạn thường xuyên đăng nhập vào YouTube.

Điều này để Google có thể xác nhận rằng thiết bị thuộc về bạn chứ không phải ai khác.

Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động (tải xuống nếu bạn chưa có).

Sau khi bạn sử dụng ứng dụng, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn trên thanh điều hướng trên cùng.

2. Nhấn vào “Thêm tài khoản”

Sau khi bạn nhấn vào ảnh hồ sơ của mình, menu sẽ mở ra.

Menu chứa nhiều tùy chọn.

Điều này bao gồm “Kênh của bạn”, “Bật chế độ ẩn danh”, “Thêm tài khoản”, v.v.

Vì bạn đang tìm cách khôi phục tài khoản YouTube của mình, nhấn vào “Thêm tài khoản”.

3. Nhập số điện thoại của bạn nếu bạn quên email của mình

Sau khi bạn nhấn vào “Thêm tài khoản”, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra.

Cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu bạn cho phép “YouTube” sử dụng “google.com” để đăng nhập.

Nhấn vào “Tiếp tục” để tiếp tục đến google.com.

Thao tác này sẽ mở trang đăng nhập của Google.

Bây giờ, bạn cần phải nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản YouTube của bạn.

Nếu bạn quên địa chỉ email của mình, hãy nhấn vào “Quên email?” và làm theo hướng dẫn trên màn hình để lấy nó.

Nếu không, hãy nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn và nhấn vào “Tiếp theo”.

4. Nhấn vào “Quên mật khẩu?”

Sau khi nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại, bạn cần nhập mật khẩu của mình.

Tại đây, bạn có thể thử nhập mật khẩu mà bạn nhớ.

Bạn cũng có thể thử nhập mật khẩu được sử dụng gần đây nhất của mình.

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, nhấn vào “Quên mật khẩu?”.

5. Chọn “Thử cách khác để đăng nhập”

Sau khi nhấn vào “Quên mật khẩu?”, Bạn sẽ đến trang “Khôi phục tài khoản”.

Bây giờ, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn.

Điều này bao gồm “Nhập mật khẩu của bạn”, “Nhận mã xác minh” và “Thử cách khác để đăng nhập”.

Nếu bạn có quyền truy cập vào địa chỉ email khôi phục của mình, hãy nhấn vào “Nhận mã xác minh”.

Thao tác này sẽ gửi mã xác minh đến địa chỉ email khôi phục của bạn.

Nếu không thì, nhấn vào “Hãy thử một cách khác để đăng nhập”.

6. Nhấn vào “Tiếp tục”

Sau khi bạn nhấn vào “Thử cách đăng nhập khác”, Google sẽ xác nhận xem thiết bị có phải của bạn hay không.

Nếu đúng như vậy, bạn sẽ thấy thông báo này, “Google đã xác nhận rằng điện thoại này là của bạn”.

Tiếp theo là, “Điều này giúp chứng tỏ rằng bạn thực sự đang cố gắng đăng nhập”.

Nếu bạn đang sử dụng cùng một thiết bị mà bạn thường sử dụng để đăng nhập vào YouTube, Google sẽ có thể xác nhận rằng thiết bị đó là của bạn.

Do đó, bạn cần đảm bảo rằng mình đang sử dụng thiết bị mà bạn thường đăng nhập vào YouTube.

Nhấn vào “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

7. Chờ trong 6 giờ

Sau khi nhấn vào “Tiếp tục”, bạn sẽ được nhắc kiểm tra email của mình sau 6 giờ.

Bạn sẽ thấy thông báo này, “Bạn sẽ nhận được một liên kết để đặt lại mật khẩu của mình sau 6 giờ”.

Tiếp theo là, “Google cần thời gian này để đảm bảo rằng email của bạn thuộc về bạn”.

Bây giờ, bạn cần phải đợi trong 6 giờ cho liên kết đặt lại mật khẩu.

Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email được liên kết với kênh YouTube của bạn.

Do đó, bạn cần phải đăng nhập vào địa chỉ email của mình ở đâu đó để việc này hoạt động.

8. Kiểm tra email của bạn để tìm liên kết đặt lại mật khẩu

Sau 6 giờ, hãy đăng nhập và Kiểm tra hộp thư điện tử của bạn được liên kết với tài khoản YouTube của bạn.

Bây giờ, bạn sẽ nhận được một email với dòng chủ đề này, “Đây là liên kết của bạn để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn”.

Nếu bạn không thấy email, hãy nhớ kiểm tra thư mục rác hoặc thư rác vì nó có thể đã đến đó.

Khi bạn đã tìm thấy email, hãy nhấn vào nó và nhấn vào “Bắt đầu” để bắt đầu khôi phục tài khoản YouTube của bạn.

9. Thay đổi mật khẩu YouTube của bạn

Sau khi nhấn vào “Bắt đầu”, bạn sẽ đến trang “Thay đổi mật khẩu”.

Bây giờ bạn có thể Tạo mật khẩu mới cho tài khoản YouTube của bạn.

Tạo mật khẩu mới và nhập mật khẩu đó vào trường “Tạo mật khẩu”.

Xác nhận mật khẩu mới của bạn bằng cách nhập mật khẩu đó vào trường “Xác nhận mật khẩu”.

Cuối cùng, nhấn vào “Thay đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu và khôi phục tài khoản YouTube của bạn.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình bằng mật khẩu mới.

Bạn đã học thành công cách khôi phục tài khoản YouTube của mình mà không cần email hoặc mật khẩu!

Phần kết luận

Hãy nhớ rằng hướng dẫn này chỉ hoạt động nếu bạn có quyền truy cập vào email được liên kết với tài khoản YouTube của bạn.

Nói cách khác, bạn cần phải đăng nhập vào email của bạn ở đâu đó đã.

Điều đó có nghĩa là, nếu bạn quên địa chỉ email được liên kết với tài khoản YouTube của mình, bạn có thể nhấn vào “Quên email?”.

Sau khi bạn nhấn vào “Quên email?”, Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để truy xuất địa chỉ email của bạn.

Sau đó, bạn có thể sử dụng địa chỉ email đó để khôi phục tài khoản YouTube của mình mà không cần nhớ mật khẩu.

đọc thêm

Hơn 270 tên kênh YouTube hay, thú vị và dễ thương

Cách xem lại lượt không thích trên YouTube

Cách khắc phục video YouTube không xử lý hoặc tải lên