Hướng dẫn sử dụng thẻ – FE CREDIT

Video cách lấy mã pin thẻ fe

1. Thanh toán dư nợ/nộp tiền vào thẻ tín dụng Hàng tháng, FE CREDIT sẽ gửi Bảng sao kê cho Quý khách, bao gồm chi tiết các giao dịch, phí, lãi phát sinh, các khoản đã thanh toán trong kỳ, số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu và ngày hết hạn thanh toán.

Quý khách có thể chọn

  1. Thanh toán tổng dư nợ phải trả mỗi kỳ, hoặc
  2. Trả trước khoản thanh toán tối thiểu hoặc
  3. Trả bất kỳ khoản tiền nào nhiều hơn khoản thanh toán tối thiểu và ít hơn tổng dư nợ phải trả vào trước hoặc trong ngày đến hạn thanh toán. Nếu số tiền thanh toán ít hơn tổng dư nợ phải trả, phần nợ còn lại sẽ được tính lãi suất và được chuyển sang kỳ kế tiếp.

Các phương thức thanh toán: Quý khách sử dụng 16 số tài khoản thẻ khi thực hiện giao dịch nộp tiền vào thẻ tín dụng. Việc nộp tiền vào thẻ tín dụng có thể thực hiện qua các kênh như sau :Tham khảo tại đây

(*) Lưu ý:

  • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày lập Bảng sao kê giao dịch, nếu không nhận được Bảng sao kê, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng FE CREDIT theo số điện thoại 1900 69 39 để được gửi lại bản Bảng sao kê giao dịch. Quá thời gian trên, FE CREDIT không nhận được thông báo của Quý khách thì FE CREDIT xem như Quý khách đã nhận được Bảng sao kê giao dịch hàng tháng.
  • Khi nộp tiền thanh toán dư nợ thẻ, Quý khách nên làm tròn tăng số tiền lẻ vì Quý khách chỉ được miễn lãi cho kỳ tiếp theo khi dư nợ của tháng trước được thanh toán hết (Dư nợ bằng 0 hoặc dư có). Quý khách sẽ bị tính phí chậm thanh toán nếu chưa thanh toán hết khoản thanh toán tối thiểu.

2. Gia hạn thẻ Khi Thẻ hết hạn, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng FE CREDIT theo số điện thoại 1900 69 39 để yêu cầu gia hạn Thẻ.

3. Thẻ bị giữ tại ATM Nếu Thẻ bị thu giữ tại ATM trong nước, Quý khách cần thông báo ngay cho FE CREDIT theo số hotline: 1900 69 39 để được hỗ trợ.

4. Thông báo thất lạc thẻ

Trong trường hợp Thẻ của Quý khách bị mất hoặc bị đánh cắp, vui lòng thông báo ngay cho FE CREDIT theo số hotline: 1900 69 39 để khóa Thẻ và được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản thẻ của Quý khách.

Lưu ý: Quý khách sẽ chịu trách nhiệm với tất cả các khoản giao dịch phát sinh từ Thẻ tín dụng của Quý khách cho đến khi Quý khách thông báo Thẻ bị mất, hoặc bị đánh cắp.

5. Khiếu nại Mọi khiếu nại liên quan đến các giao dịch tại các điểm chấp nhận Thẻ cần được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Nếu tra soát, khiếu nại của Quý khách là sai, Quý khách sẽ phải trả phí tra soát khiếu nại. Quý khách vui lòng gọi đến số hotline của FE CREDIT: 1900 69 39 để được hỗ trợ.