Nhằm mục đích giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 năm 2022, bộ 1000 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 này sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm và đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử 8.

1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 năm 2022 có đáp án

 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 2 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 3 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 4 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 6 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 8 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 9 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 11 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 12 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 13 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 16 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 17 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 18 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 19 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 20 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 21 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 22 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 24 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 25 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 26 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 27 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 28 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 29 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 30 có đáp án năm 2022-2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 31 có đáp án năm 2022-2023

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1 có đáp án năm 2022

Câu 1: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

A. Cách mạng tư sản Pháp.

B. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

C. Cách mạng tư sản Anh.

D. Cách mạng Hà Lan.

Trả lời

Cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Yếu tố nào đã thúc đẩy năng suất lao động ở Anh trong thế kỉ XVII tăng nhanh?

A. Sự lãnh đạo sáng suốt của nhà vua với nhiều chính sách hợp lí.

B. Các phát minh mới về kĩ thuật và hình thức tổ chức lao động hợp lí.

C. Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản.

D. Cuộc cách mạng tử sản ở Anh diễn ra sớm và thành công.

Trả lời

Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lý làm cho năng suất lao động tăng nhanh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển và thành công của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

A. sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

B. sự giúp đỡ của các quốc gia lân cận.

C. vai trò to lớn của nhà vua và tư sản.

D. sự lãnh đạo thống nhất của Quốc hội.

Trả lời

Cách mạng tư sản Anh thành công chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Tuy nhiên khi cách mạng thành công thì quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?

A. Các quốc gia ở châu Mĩ suy yếu.

B. Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.

C. Sau khi cuộc cách mạng tư sản Bắc Mĩ thành công.

D. Sau khi Hiệp ước Véc-xai được kí kết.

Trả lời

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Trước sự phát triển của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ, thực dân Anh đã có hành động gì?

A. tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp.

B. đầu tư phát triển công, thương nghiệp thuộc địa để thu lợi nhuận.

C. mở thêm nhiều hải cảng để thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa.

D. đẩy mạnh khai hoang về phía Tây để mở rộng sản xuất.

Trả lời

Kinh tế ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh với hàng hóa Anh. Do đó, thực dân Anh đã tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp nơi đây như cướp đoạt tài nguyên, thực hiện chế độ thuế khóa nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu thực dân Anh đã thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Hiến pháp năm 1787 được ban hành.

B. Hiệp ước Véc – xai năm 1783 được kí kết.

C. Quân dân giành thắng lợi ở trận Xa-ra-tô-ga.

D. Tuyên ngôn Độc lập năm 1775 được công bố.

Trả lời

Theo Hiệp ước Véc-xai năm 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nê- đéc- lan thế kỉ XVI là

A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, chi phối mọi hoạt động trong xã hội

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh và không bị yếu tố nào cản trở

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu nhưng lại bị triều đình Tây Ban Nha kìm hãm

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp

Trả lời

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nê- đéc- lan thế kỉ XVI là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu, song sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha đã ngăn cản sự phát triển này

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là

A. Lật đổ sự thống trị của vương triều Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa phát triển.

B. Xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha

C. Lật đổ ngôi vua chuyên chế Hà Lan, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

D.Đánh bại phe phái của quý tộc mới, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản

Trả lời

Trước cách mạng, Nê- đéc- lan là vùng có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu, song sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha đã ngăn cản sự phát triển này. Do đó nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là lật đổ nền thống trị của vương triều Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa phát triển

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Nội dung nào sau đây không thuộc biểu hiện phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh thế kỉ XVII?

A. Công trường thủ công ra đời và phát triển mạnh

B. Những trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn được hình thành

C. Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp

D. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài được đẩy mạnh

Trả lời

Đến thế kỉ XVII, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh:

– Nhiều công trường thủ công ra đời phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

– Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành tiêu biểu là Luân Đôn

– Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nông dân Anh phải ra thành thị làm thuê hay di cư sang nước ngoài?

A. Họ bị mất ruộng đất

B. Họ bị địa chủ bóc lột tàn nhẫn.

C. Họ muốn tìm cuộc sống no đủ hơn.

D. Họ dần bị tư sản hóa.

Trả lời

Những quý tôc chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ đuổi tá điền, biến ruộng đất thành đồng cỏ nuôi cừu. Những người nông dân bị mất ruộng đất phải kéo ra thành thị làm thuê hoặc di cư sang nước ngoài

Đáp án cần chọn là: A

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 2 có đáp án năm 2022

Câu 1: Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển

C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều

D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước

Trả lời

Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp tương đối phát triển

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Thể chế chính trị của nước Pháp trước cách mạng là

A. Cộng hòa dân chủ.

B. Quân chủ chuyên chế.

C. Quân chủ lập hiến.

D. Cộng hòa liên bang.

Trả lời:

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập

B. Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti ngày 14-7

C. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

D. Vua Lu-I XVI bị xử tử

Lời giải

Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi. Sự kiện này đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792?

A. Phái lập hiến.

B. Phái Quốc hội.

C. Phái quân chủ.

D. Phái quý tộc.

Trả lời

Cách mạng thắng lợi ở Pari và trên cả nước đã đưa phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-I XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

A. Quý tộc, tư sản và công nhân

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Trả lời

Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành 3 đẳng cấp là Tăng lữ, Quý tộc và

Đẳng cấp thứ ba

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

A. Thương nhân

B. Thị dân

C. Tư sản

D. Nông dân

Trả lời

Tư sản là giai cấp có thế lực kinh tế mạnh nhưng không có quyền lực chính trịm bị nhà vua và các lãnh chúa địa phương ngăn cản hoạt động kinh doanh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là

A. Tự do – Bình đẳng – Độc lập

B. Tự do- Bình đẳng – Hạnh phúc

C. Tự do- Bình đẳng – Bác ái

D. Tự do- Bình đẳng – Phát triển

Lời giải

Ngày 26-8-1789, Quốc hội lập hiến đã thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì?

A. Tổ chức nhân dân chống ngoại xâm, nội phản.

B. Nhanh chóng chuẩn bị lực lượng chống ngoại xâm.

C. Ổn định cuộc sống của nhân dân.

D. Lo củng cố quyền lực của mình.

Trả lời

Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp cách mạng. Trong nước, bọn phản dồng lại nổi loạn ở vùng Văng – đê và cả miền Tây Bắc. Nạn đầu cơ tích trữ hoành hành. Giá cả tăng vọt. Đời sống nhân dân rất khốn khổ. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức chống ngoại xâm, nội phản và ổn định cuộc sống của nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Quân chủ lập hiến, nền cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

B. Nền cộng hòa, quân chủ lập hiến, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

C.

Quân chủ lập hiến, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, nền cộng hòa.

D. Nền cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, quân chủ lập hiến.

Trả lời

Tiến trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

– Chế độ quân chủ lập hiến: từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792.

– Bước đầu của nền cộng hòa: từ ngày 21-9-1792 đến ngày 2-6-1793.

– Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh: từ ngày 2-6-1793 đến ngày 27-7-1794.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10:Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng.

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ.

C. Chỉ lo củng cố quyền lực.

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.

Trả lời

Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia rẽ. Nhân dân cũng không ủng hộ chính quyền nữa vì quyền lợi không được đảm bảo như giới cầm quyền Gia-cô-banh đã hứa => Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính => Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

Đáp án cần chọn là: B

Lời giải

Những tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng đã lên án mạnh mẽ sự áp bức, bóc lột của chế độ quân chủ chuyên chế, đả kích giáo hội Kitô, muốn dùng “ánh sáng” quét sách bóng tối phong kiến và “khai sáng” cho nhân dân

=> Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVIII đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ

Đáp án cần chọn là: A

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 3 có đáp án năm 2022

Câu 1: Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?

A. Mĩ.

B. Pháp.

C. Anh.

D. Đức.

Trả lời

Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh với sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là

A. đóng tàu

B. ngành dệt

C. thuộc da

D. khai mỏ

Trả lời

Lúc đầu, máy móc ở Anh mới được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì?

A. Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi

B. Nguồn bông không đủ để sản xuất

C. Máy móc dệt vải đã lỗi thời

D. Hàng dệt của Anh bị cạnh tranh quyết liệt

Trả lời

Trong khi hàng dệt của Anh bán chạy khắp châu Âu thì giữa khâu kéo sợi và dệt vải có sự mất cân đối- cứ 10 người kéo sợi mới đủ cho một thợ dệt. Do đó cần phải chế tạo ra các máy móc để khắc phục tình trạng “đói sợi”

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b.

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Trả lời

– Máy kéo sợi Gienni do Giêm Hagrivơ phát minh

– Máy dệt chạy bằng hơi nước do Étmơn Cácrai phát minh

– Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh

– Đầu máy xe lửa do Xtiphenxơn phát minh

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu?

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

B. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông.

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản công nghiệp.

D. Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

Trả lời

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản xuất nào?

A. Sản xuất gang, thép, than đá

B. Sản xuất dầu mỏ

C. Dệt vải

D. Thuộc da

Trả lời

Máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng như luyện kim (gang, thép), khai thác than đá…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

A. máy kéo sợi bằng sức nước.

B. máy dệt chạy bằng sức nước.

C. máy hơi nước.

D. máy kéo sợi Gien-ni.

Trả lời

Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước. Phát minh này đã giúp cho các nhà máy trước hết là các nhà máy dệt của Anh có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện mà không cần phải đặt gần những khúc sông chảy xiết và ngừng hoạt động vào mùa đông.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Vì sao đầu thế kỉ XIX máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh?

A. Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, khách hàng tăng nhanh.

B. Do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh.

C. Do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp.

D. Do Anh công nghiệp hóa việc sản xuất.

Trả lời

Ở Anh, do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và khách hàng tăng nhanh nên đến đầu thế kỉ XIX, máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX đến sự phát triển của Anh là

A. Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội

B. Giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản

D. Đưa Anh trở thành công xưởng của thế giới

Trả lời

Cách mạng công nghiệp đã giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, biến nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển – công xưởng của thế giới

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy các nước phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ở châu Á là

A. Sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đòi hỏi nguồn nguyên liệu, thị trường, nhân công lớn

B. Chế độ phong kiến châu Á lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng

C. Châu Á đông dân và giàu tài nguyên thiên nhiên

D. Châu Á có vị trí địa – chính trị quan trọng

Trả lời

Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy các nước phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ở châu Á là sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đặt ra nhu cầu xâm chiếm thuộc địa để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và tăng cường nguồn nhân công rẻ mạt cũng như khai thác những tài nguyên quan trọng phục vụ cho sự phát triển của các nước này.

Đáp án cần chọn là: A

………………………………

………………………………

………………………………

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

 • Giải bài tập Lịch Sử 8 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 8 có đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 8
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 8
 • Top 32 Đề thi Lịch Sử 8 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3