Bộ đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 2022 – 2023 (Sách mới) 10 Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD 7 (Có ma trận, đáp án)

Bộ đề thi giữa kì 1 Giáo dục công dân 7 năm 2022 – 2023 tuyển chọn 10 đề có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD 7 được áp dụng với cả 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và sách Cánh diều.

Đề kiểm tra giữa kì 1 GDCD 7 giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi cho các em học sinh của mình. Vậy sau đây là TOP 10 đề kiểm tra GDCD 7 giữa kì 1 năm 2022 – 2023 sách mới, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân 7 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa kì 1 Giáo dục công dân 7

TT

Nội dung/chủ đề/bài học

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Câu TN

Câu TL

Tổng điểm

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

1.Tự hào về truyền thống quê hương

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

4 điểm

2.Bảo tồn di sản văn hóa

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

4 điểm

3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

2 điểm

Tổng câu

12 câu

12 câu

3 câu

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

30%

70%

10 điểm

Tỉ lệ chung

60%

40%

100%

Đề kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân 7 năm 2022

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm – Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm)

Lựa chọn đáp án em cho là đúng nhất:

Câu 1. Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:

A. truyền thống quê hương.B. truyền thống gia đình.C. truyền thống dòng họ.D. truyền thống dân tộc.

Câu 2. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu các giá trị tốt đẹp của truyền thống quê hương.B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.C. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hương.D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 3: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống cần cù lao động?

A. Mỗi khi gặp công việc nặng nhọc, anh P thường bỏ cuộc.B. K luôn đạt thành tích cao trong học tập vì sự nỗ lực của bản thân.C. Anh T được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc năm vì sự chăm chỉ và sáng tạo.D. Q hào hứng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.

Câu 4: Những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Truyền thống quê hương.B. Phong tục tập quán.C. Truyền thống gia đình.D. Nét đẹp bản địa.

Câu 5. Di sản văn hoá là:

A. sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.B. sản phẩm tỉnh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.C. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.D. sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 6 Di sản văn hoá vật thể là:

A. sản phẩm tỉnh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.B. sản phẩm phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.C. sản phẩm vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.D. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.

Câu 7. Di sản văn hoá phi vật thể bao gồm:

A. tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, lễ hội, trang phục,…B. tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lễ hội, trang phục, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,…C. di tích lịch sử văn hoá, tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lễ hội,…

Câu 8. Di sản văn hoá bao gồm:

A. di sản văn hoá tỉnh thần và di sản văn hoá vật thể.B. di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.C. di sản văn hoá vật chất và di sản văn hoá tỉnh thần.D. di sản văn hoá thể chất và di sản văn hoá tinh thần.

Câu 9: Quan tâm là thường xuyên chú ý đến

A. mọi người và sự việc xung quanh.B. những vấn đề thời sự của xã hội.C. những người thân trong gia đình.D. một số người thân thiết của bản thân.

Câu 10: Chia sẻ là sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo

A. khả năng của mình.B. nhu cầu của mình.C. mong muốn của mình.D. nguyện vọng của mình.

Câu 11: Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về sự chia sẻ?

A. Chỉ những người giàu có mới biết chia sẻ.B. Chia sẻ giúp gắn kết mối quan hệ giữa người với người.C. Chia sẻ là cho hết những gì mà bản thân có.D. Người biết chia sẻ luôn luôn phải chịu thiệt hơn người khác.

Câu 12: Thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Quan tâm.B. Chia sẻ.C. Đồng cảm.D. Thấu hiểu.

Phần II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Câu 2 (3 điểm):)

A và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. N bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Hết giờ học, A sang nhà đưa vở cho bạn chép và giải thích những chỗ khó hiểu để N có thể theo kịp bài học trên lớp. H cùng lớp thấy vậy cho rằng A làm thế không đúng vì việc học là nhiệm vụ của học sinh, N phải tự tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.

a) Em có nhận xét gì về việc làm của bạn A?

b) Theo em, ý kiến của bạn H như vậy có đúng không? Tại sao?

Câu 3 (1 điểm):

Trong giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân, N không thuộc bài, H ngồi cạnh đã đưa bài cho N chép.

Theo em, việc làm của H có phải là quan tâm, giúp đỡ bạn không? Vì sao?

Đáp án đề thi giữa kì 1 Giáo dục công dân 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/A

A

B

C

A

B

D

B

B

A

A

B

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3,0 điểm)

Tìm hiểu về truyền thống của quế hương mình.

Tham gia các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương.

Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ về nghề truyền thông, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống,..

Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống.

3,0 điểm

Câu 2

(3,0 điểm)

a) Việc làm của bạn A đã thể hiện bạn là một người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nối khó khăn của bạn bè. A hiểu cho nỗi khó khăn mà N đang trải qua và sẵn sàng, chịu khó giúp đỡ bạn vượt qua.

b) Ý kiến của H như vậy là không đúng. Bởi vì việc bị ốm phải nghỉ học đã là một sự thiệt thòi rất lớn đối với N. Nếu như không có A giúp đỡ, giảng giải những kiến thức mới, thì N sẽ rất khó để theo kịp tiến độ học và sẽ bị tụt lùi so với các bạn.

3,0 điểm

Câu 3

(1,0 điểm)

Việc làm của H không phải là quan tâm giúp đỡ bạn. Bởi vì việc H đưa bài cho N chép vào giờ kiểm tra sẽ khiến cho N ỷ lại vào H, do vậy những giờ kiểm tra sau N sẽ phụ thuộc vào H và tiếp tục không học bài. Lâu dần hình thành cho N thói quen dựa dẫm vào người khác mà không nỗ lực tự học bằng chính khả năng của bản thân, như vậy là H đang gián tiếp tạo thói quen xấu cho N.

1,0 điểm

Đề kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn GDCD 7

TT

Nội dung/chủ đề/bài học

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Câu TN

Câu TL

Tổng điểm

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

1.Tự hào về truyền thống quê hương

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

4 điểm

2.Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

4 điểm

3. Học tập tự giác, tích cực

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

2 điểm

Tổng câu

12 câu

12 câu

3 câu

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

30%

70%

10 điểm

Tỉ lệ chung

60%

40%

100%

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7NĂM HỌC: 2022 – 2023

TT

Nội dung

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

1. Tự hào về truyền thống quê hương

Nhận biết:

– Nêu được một số truyền thống văn hóa của quê hương.

– Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

Thông hiểu:

– Hiểu về những việc làm thể hiện tự hào truyền thống quê hương

Vận dụng:

– Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

– Xác định được những việc làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương.

Vận dụng cao:

Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương

4TN

1 TL

2.Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

Nhận biết:

Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

Thông hiểu:

Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm,cảm thông và chia sẻ với nhau.

Vận dụng:

Đưa ra lời/cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

– Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

Vận dụng cao:

Thường xuyên có những lời nói. Việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.

4TN

1 TL

3. Học tập tự giác, tích cực

Nhận biết:

– Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực

Thông hiểu:

– Giải thích được vì sao phải hoc tập tự giác, tích cực

Vận dụng:

– Góp ý nhắc nhở những bạn bè chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.

Vận dụng cao:

– Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

4TN

1 TL

Tổng

12 câu

TNKQ

1 câu TL

1 câu TL

1 câu TL

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

Tỉ lệ chung

60%

40%

Đề kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân 7

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm – Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm)

Lựa chọn đáp án em cho là đúng nhất:

Câu 1. Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?

A. Tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ”; “phép vua còn thua lệ làng; “trọng nam khinh nữ.B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bao dung, trọng tình nghĩa.D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.

Câu 2. Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:

A. truyền thống quê hương.B. truyền thống gia đình.C. truyền thống dòng họ.D. truyền thống dân tộc.

Câu 3. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu các giá trị tốt đẹp của truyền thống quê hương.B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.C. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hương.D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 4: Trên đường đi học về, em phát hiện có hành vi đập phá khu di tích của làng. Trong trường hợp này em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây sao cho phù hợp nhất

A. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân.B. Dùng lời lẽ hỗn hào để mắng chửi.C. Đứng xem quá trình đập phá.D. Báo với cơ quan chính quyền để có biện pháp.

Câu 5: Thường xuyên chú ý đến người khác là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.B. Cảm thông.C. Chia sẻ.D. Yêu thương.

Câu 6: Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.B. Cảm thông.C. Chia sẻ.D. Yêu thương.

Câu 7: Đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâmB. Cảm thông.C. Chia sẻ.D. Yêu thương.

Câu 8: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Giúp đỡ những người gặp khó khăn.B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.C. Gen ghét, đố kị với người khác.D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.

Câu 9: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện thái độ học tập giác tích cực?

A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.B. Học trước chơi sau.C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.D. Chơi điện tử trong giờ học.

Câu 10. Cách học tập nào sau đây thể hiện tự giác, tích cực học tập?

A. Phong cho rằng học hiểu bài là được, không cần thiết phải phát biểu ý kiến trước lớp.B. Để đạt kết quả học tập tốt chỉ cần làm hết bài tập trong sách giáo khoa là đủ.C. Có bài nào khó Lan lập tức nhờ bố hướng dẫn ngay.D. Luôn chủ động hoàn thành bài tập về nhà sớm hơn thời gian cô giáo quy định.

Câu 11: Câu tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn nào sau đây thể hiện tích cực, tự giác trong học tập?

A. Dễ làm khó bỏB. Việc hôm nay chớ để ngày mai.C. Học học nữa, học mãi.C. Cái khó bó cái khôn.

Câu 12: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác tích cực?

A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học và làm bài tập về nhà.B. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạn.C. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảo.D. Bạn A cho rằng chỉ cần học thuộc tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra

Phần II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Câu 2 (3 điểm):)

H và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. H bị ốm và phải nghỉ học nhiều ngày. Để giúp đỡ H, buổi chiều N thường sang nhà đưa vở cho H chép bài và giải thích những chỗ khó hiểu cho bạn. M cùng lớp thấy vậy cho rằng N làm vậy là không đúng, vì học là nhiệm vụ của học sinh nên H phải tự học tập để hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao.

1, Em nhận xét gì về việc làm của N? Theo em ý kiến của M như vậy có đúng không? Tại sao?

2. Liên hệ những việc làm của bản thân em thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh em?

3. Em hãy vận dụng kiến thức đã học giải thích ý nghĩa câu “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”?

Câu 3 (1 điểm): Mỗi khi sang nhà T chơi, thấy T cặm cụi làm thêm những bài tập nâng cao, mở rộng kiến thức, H liền nói:”Cậu ngốc quá đây có phải là những bài tập thầy cô giao đâu mà phải làm. Chúng mình chỉ cần làm hết các bài trong sách giáo khoa là tốt lắm rồi!”.

Em có nhận xét gì về lời nói của H? Nếu là T, em sẽ nói gì với H?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/A

C

A

B

D

A

B

C

A

D

D

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3,0 điểm)

Tìm hiểu về truyền thống của quế hương mình.

Tham gia các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương.

Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ về nghề truyền thông, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống,..

Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống.

3,0 điểm

Câu 3

(3,0 điểm)

a, Theo em việc của N rất là đúng vì nếu bạn H ốm thì không thể ghi bài và không thể đến lớp , cho lên bạn N đã ghi đầy đủ bài vở rồi mang về cho bạn chép và giảng cho bạn .

– Theo em , ý kiến của bạn M là sai vì thấy bạn bị ốm phải giúp đỡ bạn để bạn theo kịp bài học.

b, Học sinh tự liên hệ bản than về những việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh.

c, HS vận dụng kiến thức đã học để giải thích. ( Tuỳ từng mức độ vận dụng của Hs để cho điểm)

3,0 điểm

Câu 3

(1,0 điểm)

– Không đổng tình với lời nói của H vì trong học tập, để nắm vững kiến thức thì ngoài việc làm các bài tập trong sách giáo khoa, học sinh cần tích cực làm thêm các bài tập mở rộng, nâng cao ở sách tham khảo. Việc làm đó sẽ giúp em nhanh tiến bộ trong học tập.

– Giảng giải, phân tích để giúp H hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác ôn tập, làm thêm các bài tập ở ngoài sách giáo khoa để củng cố kiến thức và kĩ năng. Đồng thời khuyên H nên dành thời gian cho việc học tập và hẹn bạn đi chơi vào dịp cuối tuần.

1,0 điểm

Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 7 sách Kết nối tri thức

Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 7 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn GDCD 7 năm 2022

TT

Nội dung/chủ đề/bài học

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Câu TN

Câu TL

Tổng điểm

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

1.Tự hào về truyền thống quê hương

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

4 điểm

2.Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

4 điểm

3. Học tập tự giác, tích cực

4 câu

1 câu

4 câu

1 câu

2 điểm

Tổng câu

12 câu

12 câu

3 câu

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

30%

70%

10 điểm

Tỉ lệ chung

60%

40%

100%

Đề thi giữa kì 1 môn GDCD 7 năm 2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD 7

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Phần I: Trắc nghiệm khách quan( 3 điểm – Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm)

Lựa chọn đáp án em cho là đúng nhất:

Câu 1: Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:

A. truyền thống quê hương.B. truyền thống gia đình.C. truyền thống dòng họ.D. truyền thõng dân tộc.

Câu 2: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.C. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hương.D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?

A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậuB. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.

Câu 4: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân nghĩa của quê hương?

A. Tích cực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.B. Sống trong sạch và lương thiện.C. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm.D. Quảng bá nghề truyền thống.

Câu 5: Thường xuyên chú ý đến người khác là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.B. Cảm thông.C. Chia sẻ.D. Yêu thương.

Câu 6: Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.B. Cảm thông.C. Chia sẻ.D. Yêu thương.

Câu 7: Đồng cảm, san sẻ với ngưòi khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.B. Cảm thông.C. Chia sẻ.D. Yêu thương.

Câu 8: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Giúp đỡ những người gặp khó khăn.B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.C. Gen ghét, đố kị với người khác.D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.

Câu 9: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện thái độ học tập giác tích cực?

A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.B. Học trước chơi sau.C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.D. Chơi điện tử trong giờ học.

Câu 10. Cách học tập nào sau đây thể hiện tự giác, tích cực học tập?

A. Phong cho rằng học hiểu bài là được, không cần thiết phải phát biểu ý kiến trước lớp.B. Để đạt kết quả học tập tốt chỉ cần làm hết bài tập trong sách giáo khoa là đủ.C. Có bài nào khó Lan lập tức nhờ bố hướng dẫn ngay.D. Luôn chủ động hoàn thành bài tập về nhà sớm hơn thời gian cô giáo quy định.

Câu 11: Câu tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn nào sau đây thể hiện tích cực, tự giác trong học tập?

A. Dễ làm khó bỏB. Việc hôm nay chớ để ngày mai.C. Học học nữa, học mãi.D. Cái khó bó cái khôn.

Câu 12: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác tích cực?

A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học và làm bài tập về nhà.B. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạn.C. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảo.D. Bạn A cho rằng chỉ cần học thuộc tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra

Phần II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Câu 2 (3 điểm):)

H và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. H bị ốm và phải nghỉ học nhiều ngày. Để giúp đỡ H, buổi chiều N thường sang nhà đưa vở cho H chép bài và giải thích những chỗ khó hiểu cho bạn. M cùng lớp thấy vậy cho rằng N làm vậy là không đúng, vì học là nhiệm vụ của học sinh nên H phải tự học tập để hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao.

1, Em nhận xét gì về việc làm của N? Theo em ý kiến của M như vậy có đúng không? Tại sao?

2. Liên hệ những việc làm của bản thân em thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh em?

3. Em hãy vận dụng kiến thức đã học giải thích ý nghĩa câu “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”?

Câu 3 (1 điểm): Mỗi khi sang nhà T chơi, thấy T cặm cụi làm thêm những bài tập nâng cao, mở rộng kiến thức, H liền nói:”Cậu ngốc quá đây có phải là những bài tập thầy cô giao đâu mà phải làm. Chúng mình chỉ cần làm hết các bài trong sách giáo khoa là tốt lắm rồi!”.

Em có nhận xét gì về lời nói của H? Nếu là T, em sẽ nói gì với H?

Đáp án kiểm tra giữa học kì 1 GDCD lớp 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/A

A

B

C

A

A

B

C

A

D

D

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3,0 điểm)

Tìm hiểu về truyền thống của quế hương mình.

Tham gia các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương.

Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ về nghề truyền thông, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống,..

Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống.

3,0 điểm

Câu 3

(3,0 điểm)

a, Theo em việc của N rất là đúng vì nếu bạn H ốm thì không thể ghi bài và không thể đến lớp , cho lên bạn N đã ghi đầy đủ bài vở rồi mang về cho bạn chép và giảng cho bạn .

– Theo em , ý kiến của bạn M là sai vì thấy bạn bị ốm phải giúp đỡ bạn để bạn theo kịp bài học.

b, Học sinh tự liên hệ bản than về những việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh.

c, HS vận dụng kiến thức đã học để giải thích. ( Tuỳ từng mức độ vận dụng của Hs để cho điểm)

3,0 điểm

Câu 3

(1,0 điểm)

– Không đổng tình với lời nói của H vì trong học tập, để nắm vững kiến thức thì ngoài việc làm các bài tập trong sách giáo khoa, học sinh cần tích cực làm thêm các bài tập mở rộng, nâng cao ở sách tham khảo. Việc làm đó sẽ giúp em nhanh tiến bộ trong học tập.

– Giảng giải, phân tích để giúp H hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác ôn tập, làm thêm các bài tập ở ngoài sách giáo khoa để củng cố kiến thức và kĩ năng. Đồng thời khuyên H nên dành thời gian cho việc học tập và hẹn bạn đi chơi vào dịp cuối tuần.

1,0 điểm

Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 7 – Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn GDCD 7

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng trong các câu sau.

Câu 1: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào ?

A. Truyền thống yêu nước.B. Truyền thống hiếu học.C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Câu 2: Chị T sau khi học đại học đã về quê để phát triển nghề làm nước mắm của quê hương, sau nhiều năm hãng nước mắm mà chị T phát triển đã được tiêu thụ nhiều nơi trên đất nước và giải quyết việc làm cho nhiều người dân. Trường hợp này cho thấy chị T là người?

A. Biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.B. Không biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.C. Không biết bắt kịp kinh tế thời đại mới.D. Chưa có tầm nhìn xa về việc kinh doanh.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?

A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậuB. Tổ chức ma chay cưới hỏi linh đình.C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâmD. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền

Câu 4: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hươngB. Đi ngược lại với truyền thống quê hươngC. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hươngD. Luôn có trách nhiệm với quê hương

Câu 5: Quê hương Hải Dương có truyền thống làm bánh đậu xanh, bánh gai… đó là truyền thống tốt đẹp về:

A. Ẩm thực. B. Lễ hội. C. Nghệ thuật. D. Văn hóa.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

A. Tự ti về văn hoá quê hươngB. Tìm hiểu phong trào của quê hươngC. Bài trừ mọi nét văn hoá của quê hương.D. Xúc phạm truyền thống văn hoá quê hương.

Câu 7: Biểu hiện chưa đúng của việc quan tâm cảm thông chia sẻ?

A. Khích lệ động viên bạn bè.B. Thấy bạn có chuyện buồn thì động viên chia sẻ.C. Để thể hiện sự quan tâm chia sẻ chỉ cần tặng quà là đủ.D. Hỏi thăm khi bạn bị ốm.

Câu 8: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác ?

A. Giúp đỡ những người gặp khó khănB. Chế giễu, trêu trọc người kém may mắn.C. Ghen ghét, đố kị với người khác.D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.

Câu 9: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác ?

A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đìnhC. Thương cảm trước nỗi đau của người khácD. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.

Câu 10: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Chị ngã, em nângB. Nhường cơm, sẻ áoC. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Câu 11: Cách ứng xử nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?

A. Không căm thù bất kì ai kể cả quân giặc cướp nước và bè lũ bán nước.B. Cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn với những người xung quanh.C. Hòa đồng với người phạm lỗi lầm biết ăn năn hối cải.D. Biết đoàn kết tương trợ lẫn nhau.

Câu 12: Biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cực:

A. Thường xuyên học, bài làm trước khi đến lớp.B. Mua sách học tốt, sách giải bài tập để trả lời câu hỏi của thầy cô trên lớp.C. Trao đổi với bạn trong khi cô giáo đang giảng bài.D. Nhờ bạn làm hộ bài khó.

Câu 13: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tích cực, tự giác trong học tập?

A. Chỉ học bài khi cần lấy điểm kiểm tra.B. Luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập không để ai nhắc nhở.C. Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn thực hiện thì tùy thuộc hoàn cảnh.D. Khi nào thầy cô cho đề cương ôn thi thì mới cần phải học bài.

Câu 14: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện đức tính học tập tự giác, tích cực?

A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở.B. Có mục tiêu học tập rõ ràng để đạt kết quả cao nhấtC. Chủ động lập kế hoạch để đạt mục tiêu đã đề ra.D. Hoàn thành những nhiệm vụ học tập dễ, còn những nhiệm vụ khó bỏ qua

Câu 15: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác, tích cực?

A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học bài và làm bài tập về nhà.B. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạnC. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảoD. Bạn A cho rằng chỉ cần học tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra.

Câu 16: Biểu hiện nào không phải là học tập tự giác, tích cực?

A. Học tủ, học lệch, chỉ học những môn mình yêu thích.B. Biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.C. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập.D. Có phương pháp học tập chủ động.

II. Phần tự luận (6,0 điểm):

Câu 1 (3 điểm): Vì sao học sinh cần phải học tập tự giác, tích cực? Cho 3 ví dụ thể hiện việc học tập tự giác, tích cực?

Câu 2 (2 điểm): Tình huống: A và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. N bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Hết giờ học, A sang nhà đưa vở cho bạn chép và giải thích những chỗ khó hiểu để N có thể theo kịp bài học trên lớp. H cùng lớp thấy vậy cho rằng, A làm thế không đúng vì việc học là nhiệm vụ của học sinh, N phải tự tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.

a.Theo em ý kiến của bạn H như vậy có đúng không ? Tại sao?

b.Nếu em là A em sẽ khuyên bạn như thế nào?

Câu 3 (1 điểm): Là học sinh em cần làm gì để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập?

Đáp án đề thi giữa kì 1 GDCD 7

I. Phần trắc nghiệm:(4,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

CÂU12345678910111213141516Đ/ABACBABCADCABADCA

II. PHẦN TỰ LUẬN:

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

(3 điểm)

* Học tập tự giác, tích cực giúp chúng ta:

+ Không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập;

+ Rèn luyện được tính tự lập, tự chủ, ý chí kiên cường, bền bỉ;

+ Thành công trong cuộc sống và được mọi người tin yêu, quý mến.

* HS đưa ra 1 ví dụ đúng sẽ được 0.5 điểm

0.5

0.5

0.5

1.5

2

(2 điểm)

a. Ý kiến của H như vậy là không đúng.

Bởi việc bị ốm phải nghỉ học đã là một sự thiệt thòi rất lớn đối với N. Nếu không có A giúp đỡ, giảng giải những kiến thức mới, thì N sẽ rất khó để theo kịp tiến độ học và sẽ bị tụt lùi so với các bạn.

b. Nếu là A em sẽ khuyên bạn:

+ Không nên có suy nghĩ như thế

+ Phải biết yêu thương, quan tâm, cảm thông và chia sẻ với bạn bè khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn.

0.5

0.5

0.5

0.5

3 (1 điểm)

– HS nêu được 1 việc làm đúng, phù hợp với HS được 0.5 điểm

1.0

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 GDCD 7

TT

Phần/

Chương/

Chủ đề/

Bài

Nội dung

kiểm tra

Mức độ đánh giá

Tổng số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TL

TL

TN

TL

1

Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương

– Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.

– Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

6 câu

6

2

Bài 2. Quan tâm cảm thông và chia sẻ

– Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

– Đưa ra lời nói/cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

– Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

– Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.

5 câu

1/2 câu

1/2 câu

5

1

3

Bài 3.Học tập tự giác, tích cực

– Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.

Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

5 câu

1 câu

1/2 câu

1/2 câu

5

2

Tổng số câu

16

01

01

01

16

3

Tổng số điểm

4.0

3.0

2.0

1.0

4.0

6.0

Tỉ lệ %

40 %

30 %

20 %

10 %

40 %

60 %

……………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi giữa kì 1 GDCD 7