Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 8 7 Đề kiểm tra 45 phút lớp 8 môn Hóa học

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học 8 là tài liệu hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 7 đề kiểm tra 1 tiết, giúp các em có thêm nhiều tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết Hóa học sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 8

TRƯỜNG THCS……

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

Môn Hóa học Lớp 8

Năm học: 2019 – 2020

Ma trận đề thi

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng ở mức cao hơn

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

2

1

1

1

2

1

1

0,5

35%

2. Định luật bảo toàn khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

1

0,5

1

1

20%

3. Phương trình hóa học

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0,5

2

1

1

0,5

2

1

1

0,5

½

0,5

½

0,5

45%

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số điểm 3,5

35%

Số điểm 3,0

30%

Số điểm 3,5

35%

Số điểm 10

100%

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ) Học sinh chọn câu trả lời và điển vào ô trống:

Câu12345678910Chọn

Câu 1: Trong số những quá trình cho dưới đây, hãy cho biết đâu là hiện tượng hóa học?

A. Băng ở Nam Cực tan dần

B. Bàn ủi nóng lên khi ta cắm phích vào nguồn điện

C. Vàng được dát mỏng, kéo sợi để làm trang sức

D. Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần có màu vàng đậm, ăn vào có hại cho sức khỏe

Câu 2: Hiđro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nước (H2O). Phương trình hóa học nào dưới đây viết đúng?

A. H2 + O2 → 2H2O

B. 2H2 + 2O2 → 2H2O

C. 2H2 + O2 → 2H2O

D. 2H + O → H2O

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: P2O5 + H2O → H3PO4. Tỉ lệ số phân tử các chất thích hợp trong phản ứng theo thứ tự là:

A. 2:1:3

B.1:2:3

C. 1:1:1

D. 1:3:2

Câu 4: Trong phản ứng hóa học thì:

A. Phân tử biến đổi

B. Cả nguyên tử và phân tử biến đổi

C. Không có sự biến đổi phân tử

D. Nguyên tử biến đổi

Câu 5: Cho 4 gam Ca cháy trong khí oxi thu được 5,6 gam CaO. Khối lượng khí oxi phản ứng là

A. 0,4 gam

B. 9,6 gam

C. 1,2 gam

D. 1,6 gam

Câu 6: Phương trình hóa học dùng để

A. biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng công thức hoá học.

B. biểu diễn phản ứng hóa học bằng chữ.

C. biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.

D. biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.

Câu 7: Cho phản ứng: A + B + C D. Biểu thức bảo toàn khối lượng nào sau đây là đúng?

A. mA+ mB = mC + mD

B. mA + mB + mC = mD

mA+ mB – mC = mD

D. mA = mB + mC + mD

Câu 8: Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là

(1) các chất tiếp xúc nhau (2) cần đun nóng

(3) cần có xúc tác (4) cần thay đổi trạng thái của chất

Các dữ kiện đúng là

A. (1),(2),(3)

B. (1),(3),(4)

C. (2),(3),(4)

D. (1),(2),(4)

Câu 9: Cho các hiện tượng:

1. Hòa tan muối ăn vào nước được nước muối.

2. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy.

3. Thanh đồng được kéo thành sợi nhỏ để làm dây điện.

4. Thuỷ tinh được đun nóng chảy ở to cao rồi thổi thành bóng đèn, lọ hoa, cốc …

5. Cho 1 mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.

Hiện tượng hóa học là

A. 2 và 3

B. 1 và 2

C. 2 và 5

D. 3 và 4

Câu 10: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ đồ sau: Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. Khi phân huỷ 2,17 gam thuỷ ngân oxit thu được 0,16 gam oxi. Khối lượng thuỷ ngân thu được trong thí nghiệm này là:

A. 2,02 gam

B. 2,01 gam

C. 2,33 gam

D. 2,05 gam

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 đ):

Câu 1 (1 điểm): Cho phương trình chữ: Khí nitơ + khí hiđro → Khí amoniac. Hãy cho biết trong phương trình trên chất nào là chất tham gia phản ứng? Chất nào là chất sản phẩm?

Câu 2 (3 điểm): Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng:

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3+ CO → Fe + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3+ H2

d. Al + Cl2 → AlCl3.

e. Fe(OH)3+ H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

g. KMnO4+ HCl → KCl + MnCl2+ Cl2 + H2O

Câu 3 (1 điểm): Cho 112 gam bột sắt tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Sau phản ứng sinh ra 254 gam sắt (II) clorua và 4 gam khí hiđro. Tính khối lượng axit clohiđric đã dùng.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết