Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án, cực hay

Phần dưới là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Ngữ văn lớp 6.

  • Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

  • Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1 Chọn trong từ thích hợp điền vào chỗ trống: chết, hi sinh, bỏ mạng, từ trần, … một từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

a. Trong trận chiến đấu ác liệt vừa qua, nhiều đồng chí đã…

b. Chúng ta thà …. tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

c. Hắn vừa ……đêm qua.

d.Có hơn hai vạn quân địch …… ngoài chiến trường trước sự chiến đấu quả cảm của quân ta.

e. Cụ ấy ….. vào sáng nay

Câu 2 Hãy đánh dấu X vào sau câu dùng đúng từ “ngoan cường”:

Bọn địch dù chỉ còn đám tàn quân nhưng cũng rất ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của bộ đội ta. Trên điểm chốt, các đồng chí của chúng ta đã ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của quân địch. Trong lao động, Lan là một người rất ngoan cường không hề biết sợ khó khăn gian khổ.

Câu 3 Cho từ mắt. Hãy đặt 1 câu mà từ mắt được dùng với nghĩa gốc, 1 câu từ mắt dùng với nghĩa chuyển.

Đáp án và thang điểm

Câu 1(3,5 điểm)

a. Hi sinh.

b. Hi sinh.

c. Chết.

d. Bỏ mạng.

e. Từ trần

Câu 2(3 điểm)

Bọn địch dù chỉ còn đám tàn quân nhưng cũng rất ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của bộ đội ta. Trên điểm chốt, các đồng chí của chúng ta đã ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của quân địch. XTrong lao động, Lan là một người rất ngoan cường không hề biết sợ khó khăn gian khổ.

Câu 2(3,5 điểm)

Đặt câu:

– Nghĩa gốc: Hôm nay cô ấy bị đau mắt nên phải đi khám.

– Nghĩa chuyển: Anh Nam bị sưng mắt cá chân nên không thể đi đá bóng cùng chúng tôi được.

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1 Truyền thuyết là gì?

Câu 2Tìm yếu tố tưởng tượng,kì ảo trong truyện “Bánh chưng ,báng giầy

Đáp án và thang điểm

Câu 1(5 điểm ) Truyền thuyết là:

– Truyện dân gian kể về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

– Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.

– Thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

Câu 2(5 điểm )

Yếu tố tưởng tượng,kì ảo trong truyện “Bánh chưng,báng giầy”: Lang Liêu mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống vất vả hơn các Lang nên được thần báo mộng: “Trong trời đất không có gì quí bằng hạt gạo …ăn không biết chán”

Các đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Học kì 1 có đáp án khác:

  • Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án
  • Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 6 Học kì 1 có đáp án
  • Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 6 Học kì 1 có đáp án
  • Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 6 Học kì 1 có đáp án
  • Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 6 Học kì 1 có đáp án
  • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 6 có đáp án