Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8.

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề 1)

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề 2)

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Bài 1: (5 điểm)

Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm của CD, N là trung điểm của AD. Gọi I là giao điểm của AM và BN.

Chứng minh rằng:

Bài 2: (5 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD, E là điểm tùy ý trên AB.

Chứng minh rằng: SABCD = 2SECD

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1

Xét ΔBAN và ΔADM có:

AB = AD (ABCD là hình vuông)

(BAN) = (ADM) = 90o

AN = MD (= 1/2 cạnh hình vuông)

⇒ ΔBAN = ΔADM (c.g.c)

Bài 2

Kẻ EF ⊥ CD ⇒ AC // EF // AD

Xét ΔBCE và ΔFEC có:

(CAE) = (CFE) = 90o

(BCE) = (CEF) (Hai góc so le trong)

CE chung

⇒ ΔBCE = ΔFEC (cạnh huyền- góc nhọn)

tương tự ΔAED=ΔFDE.

Do đó (theo hình vẽ):

S1 = S2 và S3 = S4

⇒ S2 + S3 = S1 + S4 = (1/2)SABCD

Hay SECD = (1/2)SABCD ⇒ SABCD = 2SECD.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Gọi M, N theo thứ tự là các trung điểm của hai đáy AD và BC của hình thang ABCD. Từ điểm O tùy ý thuộc đoạn MN, kẻ đường thẳng song song với đáy hình thang, đường thẳng này cắt các cạnh bên tại E và F. Chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Ta có MA = MD, NC = NB (gt) và AD // BC.

⇒ SAMND = SMCDN (các hình thang có các đáy bằng nhau và chung đường cao)

Do EF // AD nên đường cao từ E và F xuống AD bằng nhau, lại có AM = DM

⇒ SAEM = SDFM

Tương tự SBEN = SNFC

⇒ SAMNB – (SAEM + SBEN) = SDMNC – (SBEN + SNFC)

hay SEMN = SFMN

Hai tam giác trên có chung cạnh MN nên đường cao tương ứng bằng nhau hay EP = FQ

Xét ΔEPO và ΔFQO có:

∠EOP = ∠QOF (đối đỉnh)

EP = PQ (cmt)

∠EPO = ∠FQO = 90o

Do đó ΔEPO = ΔFQO (ch-gn) ⇒ OE = OF hay O là trung điểm của EF.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án

 • Top 5 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án

 • Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số có đáp án

 • Top 5 Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số có đáp án

 • Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học có đáp án

 • Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 1 Hình Học có đáp án

 • Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án

 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Toán 8 có đáp án