Bộ đề tổng hợp Top 20 Đề kiểm tra Tin học lớp 6 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Tin học lớp 6.

Đề thi Tin học 6 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 – Đề 1)
 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 – Đề 2)
 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 – Đề 3)
 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 – Đề 4)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 6 Giữa học kì 1 có đáp án

 • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 1)
 • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 2)
 • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 3)
 • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 4)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 – Đề 1)
 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 – Đề 2)
 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 – Đề 3)
 • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 – Đề 4)

Top 4 Đề thi Tin học 6 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 1)
 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 2)
 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 3)
 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 4)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 6 Học kì 1 có đáp án

 • Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 6 có đáp án (Đề 1)
 • Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 6 có đáp án (Đề 2)
 • Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 6 có đáp án (Đề 3)
 • Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học lớp 6 (Lần 1)

Câu 1: Máy tính điện tử có thể dùng vào việc:

A. Thực hiện các tính toán B. Hỗ trợ các công việc quản lí

C. Khả năng lưu trữ lớn D. Cả đáp án A và đáp án B

Câu 2: Để máy tính có thể xử lí, thông tin trong máy tính cần được biểu diễn dưới dạng:

A. Bít

B. Byte

C. Kilobyte

D. Megabyte

Câu 3: Theo em, có thể dùng máy tính điện tử vào bao nhiêu việc chính?

A. 3 B. 4 C. 5 D.6

Câu 4: Đâu là Quá trình 3 bước:

A. Xuất → Nhập → Xử lí

B. Xuất → Xử lí → Nhập

C. Nhập → Xử lí → Xuất

D. Xử lí → Xuất → Nhập

Câu 5: Điền thành phần còn thiếu vào “Mô hình xử lí thông tin” sau:

A. Xử lí B. Xử trí

C. Lưu trữ D. Bộ xử lí trung tâm

Câu 6: Khối chức năng nào được xem như là bộ não của máy tính?

A. Bộ nhớ B. Bộ xử lí trung tâm

C. Thiết bị vào D. Thiết bị ra

Câu 7: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính:

A. Hệ điều hành

B. Vietkey

C. Phần mềm ứng dụng

D. Microsoft Word.

Câu 8: Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?

A. Sự ra đời của các phương tiện giao thông.

B. Sự ra đời của máy cơ khí.

C. Sự ra đời của máy bay.

D. Sự ra đời của máy tính điện tử.

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. Phần mềm giải trí và trò chơi, không phải phần mềm ứng dụng.

B. Phần mềm tiện ích tìm và diệt vi rút là phần mềm ứng dụng được sử dụng trên hầu hết các máy tính.

C. Phần mềm ứng dụng là phần mềm giải quyết những công việc trong thực tiễn.

D. Phần mềm ứng dụng là phần mềm tiện ích và cũng là phần mềm ứng dụng.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh.

B. Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính.

C. Thông tin có thể được biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau.

D. Máy tính không thể biểu diễn được ba dạng thông tin cơ bản: văn bản, âm thanh và hình ảnh.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ/A D A D B A B A D A D

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Tin học 6

A. Trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng nhất (4 điểm)

Câu 1: Để sao chép và trao đổi thông tin giữa các máy tính hiện nay người ta thường dùng các thiết bị:

A. Đĩa mềm, đĩa cứng

B. Đĩa CD-ROM, đĩa USB, đĩa cứng

C. Đĩa CD-ROM, đĩa USB, đĩa mềm

D. Cả A, B và C sai

Câu 2: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

A. Nằm trong cửa sổ My Computer B. Nằm tại góc của màn hình

C. Nằm trên thanh công việc D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Lệnh nào sau đây dùng để Copy tệp tin?

A. Ctrl+X B. Edit/Cut C. Edit/Paste D. Edit/Copy

Câu 4: Khi đặt tên tệp người ta thường chú ý đến phần tên của tệp tin vì:

A. Để gợi lên nội dung, ý nghĩa của tệp B. Để có tên hay

C. Để tránh sao chép trộm D. Tất cả sai

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất?

A. Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác B. Thư mục có thể chứa tệp tin

C. Tệp tin luôn chứa các thư mục con D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Các thiết bị vào của máy tính là:

A. Đĩa mềm, chuột, loa B. Bàn phím, chuột

C. Loa và bàn phím D. Màn hình, máy in

Câu 7: Đặc trưng của hệ điều hành Windows là gì ?

A. Thanh công việc C. Màn hình Destop

B. Nút Start D. Cửa sổ chương trình

Câu 8: Thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

A. 1 C. 20

B. 10 D. Không hạn chế số lượng(phụ thuộc dung lượng)

Câu 9: Hệ điều hành là gì?

A. Tiện ích máy tính C. Phần mềm máy tính

B. Phần mềm ứng dụng D. Tất cả ý trên đều sai

Câu 10: Thông tin trong máy tính được tổ chức dưới dạng gì?

A. Hình nón C. Hình chữ nhật

B. Hình tam giác D. Hình cây

Câu 11: Để khởi động một chương trình trên hệ điều hành Windows, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

A. Nháy nút Start ⇒ All Programs ⇒ Nháy chuột trên biểu tượng của chương trình trong bảng chọn hiện ra

B. Gõ lệnh bằng bàn phím

C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng của chương trình

D. Cả A và C đều đúng

Câu 12: Hãy chọn câu sai:

A. Các tệp được tổ chức trong các thư mục trên thiết bị lưu trữ

B. Mỗi thư mục phải chứa ít nhất một tệp

C. Thư mục có thể chứa các tệp và các thư mục con

D. Mỗi thư mục đều có một tên để phân biệt

Câu 13: Tệp tin thường chứa thông tin dạng nào?

A. Hình vẽ, tranh, ảnh

B. Văn bản ( nội dung của các cuốn truyện, các bức thư, bài thơ….)

C. Âm thanh hoặc hình ảnh kết hợp âm thanh (bài hát, đoạn phim…)

D. Chương trình

E. Tất cả các dạng trên

Câu 14: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền

A. Nằm trên thanh công việc B. Nằm tại một góc của màn hình

C. Nằm trong cửa sổ My computer D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 15: Các biểu tượng là

A. Biểu tượng chương trình C. Biểu tượng tiện ích hệ thống

B. Ổ đĩa D. Biểu tượng My Computer

Câu 16: Windows là

A. Phần mềm ứng dụng C. Hệ điều hành có giao diện đồ họa

B. Chương trình soạn thảo văn bản D. Ngôn ngữ lập trình

PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1:(2,5 đ) Hệ điều hành là gì ? Em hãy nêu nhiệm vụ chính của Hệ điều hành?

Câu 2:(1,5 điểm) Thiếu hệ điều hành máy tính có hoạt động được không? Em hãy giải thích lí do vì sao?

Câu 3:(2điểm) Hãy cho biết tên của các thao tác sau:

Thao tác thực hiện Tên thao tác 1. Nháy chuột vào tên của tệp, nháy chuột một lần nữa, gõ tên mới rồi nhấn Enter 2. Chọn tệp tin , Nháy phải chuột chọn copy, Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp , Nháy phải chuột chọn lệnh Paste 3. Chọn tệp tin , Nháy phải chuột chọn Cut, Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp , Nháy phải chuột và chọn lệnh Paste 4. Nháy chuột vào tên thư mục, ấn Detele 5. Mở thư mục chứa sẽ chứa thư mục đó, Nháy nút phải chuột tại vùng trống chọn New sau đó chọn Folder, gõ tên thư mục rồi ấn Enter

Đáp án & Thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đ/A B C D A B B B D C D D B E A A C

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1:(2,5 điểm)

– Hệ điều hành là chương trình đặc biệt, không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng được. (1 đ)

– Nhiệm vụ chính của hệ điều hành: (1.5 đ)

+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính

+ Tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính.

Câu 2: (1,5 điểm)

– Thiếu hệ điều hành máy tính không hoạt động được (0,5 điểm)

– Vì hệ điều hành là phần mềm chạy đầu tiên trong máy tính có nhiệm vụ điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính, cung cấp giao diện cho người dung, tổ chức và quản lý thong tin trong máy tính (1,0 điểm)

Câu 3: Điền vào chỗ trống (2 điểm)

Thao tác thực hiện Tên thao tác 1. Nháy chuột vào tên của tệp, nháy chuột một lần nữa, gõ tên mới rồi nhấn Enter Đổi tên tệp 2. Chọn tệp tin , Nháy phải chuột chọn copy, Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp , Nháy phải chuột chọn lệnh Paste Sao chép têp tin vào thư mục 3. Chọn tệp tin , Nháy phải chuột chọn Cut, Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp , Nháy phải chuột và chọn lệnh Paste Di chuyển tệp tin vào thư mục 4. Nháy chuột vào tên thư mục, ấn Detele Xóa thư mục 5. Mở thư mục chứa sẽ chứa thư mục đó, Nháy nút phải chuột tại vùng trống chọn New sau đó chọn Folder, gõ tên thư mục rồi ấn Enter Tạo thư mục mới

Đề kiểm tra 15 phút Tin học lớp 6 (Lần 2)

Câu 1: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là gì?

A. Chỉ dẫn. B. Lệnh. C. Dữ liệu D. Thông tin

Câu 2: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, được gán một tên đó là:

A. Biểu tượng. B. Tệp. C. Bảng chọn. D. Hộp thoại.

Câu 3: Thao tác nháy chuột là:

A. Nhấp vào nút trái chuột rồi thả tay thật nhanh.

B. Nhấn vào nút trái chuột giữ một lúc rồi thả tay.

C. Nhấn vào nút phải chuột rồi thả tay thật nhanh.

D. Nhấn vào nút phải chuột giữ một lúc rồi thả tay ra.

Câu 4: Phần mềm Windows của Microsoft là một

A. phần mềm tạo ra các trang Web. B. phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.

C. hệ điều hành. D. chương trình soạn thảo văn bản.

Câu 5: Tập truyện tranh cho em thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản và âm thanh. B. Dạng hình ảnh.

C. Dạng văn bản và hình ảnh. D. Dạng văn bản.

Câu 6: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì?

A. Không có khả năng tính toán nhanh. B. Khả năng lưu trữ còn hạn chế.

C. Không có khả năng tư duy như con người. D. Chưa nói được như người.

Câu 7: Lượng thông tin mà thiết bị lưu trữ có thể lưu được gọi là

A. thời gian nhớ. B. tốc độ truy cập. C. mật độ lưu trữ. D. dung lượng nhớ.

Câu 8: Tên tệp nào sau đây không hợp lệ?

A. Khối 6@.abc B. CP*U.ppt C. Tin học D. Đĩa cứng.doc

Câu 9: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu thư mục con?

A. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

B. Không chứa thư mục con, chỉ chứa các tệp tin.

C. 100

D. 10

Câu 10: Chương trình máy tính là:

A. Thời gian biểu cho các bộ phận của máy tính.

B. Những gì được lưu trong bộ nhớ.

D. Tập hợp các câu lệnh cho máy tính, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ/A C B A C C C D B A D

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Tin học 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1. Em hãy chọn một phương án đúng trong những phương án trả lời sau: (2 điểm)

Câu 1: Con người tiếp nhận thông tin bằng giác quan nào ?

A. Thị giác

B. Thính giác

C. Vị giác

D. Cả a,b,c

Câu 2: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng:

A. Dãy lục phân; B. Dãy bit; C. Dãy Mb; D. KB

Câu 3: USB là thiết bị:

A. Bộ nhớ ngoài;

B.Bộ nhớ trong;

C.Bộ xử lý trung tâm;

D. Thiết bị vào ra.

Câu 4: Thông tin sau khi đã xử lý gọi là :

A. Thông tin vào;

B. Thông tin ra;

C. Thông tin lên;

D. Thông tin xuống.

Câu 5: Quá trình biến đổi thông tin thành dãy bit được gọi là gì?

A. Nhập xuất

B. Mã hóa

C. Giải mã

D. Xử lý

Câu 6: Thư mục gốc là:

A. Thư mục mẹ

B. Thư mục con

C. Thư mục ngoài cùng

D. Cả a, b, c

Câu 7: Quá trình biến đổi dãy bit thành một trong những dạng quen thuộc với con người (văn bản, hình ảnh, âm thanh) được gọi là gì?

A. Nhập xuất

B. Mã hóa

C. Giải mã

D. Xử lý

Câu 8: Thiết bị nào sau đây hoạt động như một máy tính?

A. Điện thoại thông minh

B. Ti vi thông minh

C. Kính thực tế ảo

D. Cả a, b, c

Câu 9: Máy tính dùng để cung cấp dữ liệu và dịch vụ cho các máy tính khác trong hệ thống mạng gọi là gì?

A. Máy tính để bàn

B. Máy tính xách tay

C. Máy tính bảng

D. Máy chủ

Câu 10: Cấu trúc cơ bản của một máy tính gồm:

A. Khối bộ nhớ.

B. Bộ xử lý trung tâm.

C. Thiết bị vào/ra.

D. Cả a,b,c

2. Em hãy nối tên thiết bị phù hợp với chức năng ở cột cho ở bên: (1 điểm)

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)Thông tin là gì? Em hãy nêu các dạng thông cơ bản và cho ví dụ từng dạng?

Câu 2: (1,0 điểm)Em hãy cho biết hệ điều hành có phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính hay không? Và không có hệ điều hành máy tính có hoạt động được hay không? vì sao?

Câu 3: (3,0 điểm)cho đường dẫn (3 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ/A D B A B B C D D D D

Câu 2: Mỗi câu đúng 0,25đ

1-E, 2-D, 3-B, 4-A

II. Tự luận

1

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết xung quanh và về chính con người.

– Các dạng thông tin cơ bản:

+ Dạng Hình ảnh, Ví dụ: Hình ảnh gia đình,….

+ Dạng âm thanh, Ví dụ: Bài nhạc,….

+ Dạng văn bản, Ví dụ: Bài thơ, bài báo,….

1 đ

2 đ

2

– Hệ điều hành không phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính.

– Không có hệ điều hành máy tính sẽ không hoạt động được vì hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

0.5 đ

0.5 đ

3

a) Thư mục mẹ của thư mục Tin hoc 6 là thư mục Hoc tap.

b) Đường dẫn đến thư mục Quyen 1 là:

E:Tieu thuyet/Quyen 1

c) Các bước để tạo thư mục Hoc tap trong ổ đĩa D là:

– Bước 1: Chọn ổ đĩa E: (Là nơi chứa thư mục Hoc Tap).

– Bước 2: Nháy chuột phải vào vùng trống của cửa sổ, nháy chọn New, chọn Folder.

– Bước 3: Gõ tên thư mục (Hoc Tap), rồi nhấn Enter.

0.5 đ

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

Đề thi Học kì 1 Tin học 6

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

1. Hãy điền Đ vào ô nếu đáp án đúng và điền S vào ô nếu đáp án sai (1 điểm)

Đúng Sai A. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữB. Trong một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhauC. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩaD. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . .

2. Điền các từ sau: Phần cứng, phần mềm, chương trình, giao tiếp, thông tin vào khoảng trống cho thích hợp: (1 điểm)

Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị ……(1)…… của máy tính và tổ chức thực hiện các ……(2)…… trong máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn làm nhiệm vụ tổ chức, quản lí ………(3)…….. trên máy tính và cung cấp môi trường để người sử dụng ……(4)……với máy tính.

3. Em hãy chọn một phương án đúng trong những phương án trả lời sau: (1 điểm)

Câu 1: Thông tin sau khi đã xử lý gọi là :

A. Thông tin vào; B. Thông tin ra; C. Thông tin lên; D. Thông tin xuống.

Câu 2: Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm có mấy hàng:

A. 3; B. 4;

C.5; D. 6.

Câu 3: USB là thiết bị:

A. Bộ nhớ ngoài; B.Bộ nhớ trong; C.Bộ sử lý trung tâm; D. Thiết bị vào ra.

Câu 4: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng:

A. Dãy lục phân; B. Dãy bit; C. Dãy Mb; D. KB.

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành?

Câu 2 (1,0 điểm): Em hãy cho biết hệ điều hành có phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính hay không? Và không có hệ điều hành máy tính có hoạt động được hay không? vì sao?

Câu 3 (3,0 điểm): Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả trong hình sau:

a) Em hãy chỉ ra thư mục mẹ của thư mục Hinh Anh.

b) Em hãy viết đường dẫn đến thư mục Toan.pdf.

c) Em hãy mô tả lại các bước để tạo thư mục Hoc tap trong ổ đĩa D.

d) Em hãy tìm điểm chưa hợp lý trong cây thư mục bên? Hãy chữa lại cho đúng.

Đáp án & Thang điểm

Câu hỏi Trắc nghiệm Đáp án Điểm 1 A – Đ; B – S; C – Đ; D – S 1 Điểm 2 Câu 1. (1)Phần cứng, (2) Chương trình, (3) Thông tin, (4) Giao tiếp 1 Điểm 3.1 B 0.25 Điểm 3.2 C 0.25 Điểm 3.3 A 0.25 Điểm 3.4 B 0.25 Điểm Câu hỏi

Hệ điều hành là một phần mềm máy tính.

* Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là:

0.5 Điểm Tự luận 1

Hệ điều hành là một phần mềm máy tính.

* Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là:

• Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

• Tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính.

• Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

Tự luận 2

– Hệ điều hành không phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính.

– Không có hệ điều hành máy tính sẽ không hoạt động được vì hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

0.5 điểm

0.5 điểm

Tự luận 3

a) Thư mục mẹ của thư mục Hinh Anh là thư mục Thu Vien.

b) Đường dẫn đến thư mục Toan.pdf là:

D:Thu VienSachToan.pdf

c) Các bước để tạo thư mục Hoc tap trong ổ đĩa D là:

– Bước 1: Chọn ổ đĩa D: (Là nơi chứa thư mục Hoc Tap).

– Bước 2: Nháy chuột phải vào vùng trống của cửa sổ, nháy chọn New, chọn Folder.

– Bước 3: Gõ tên thư mục (Hoc Tap), rồi nhấn Enter.

d) Nhận xét điểm chưa hợp lý và cách chữa:

– Điểm không hợp lý trong cây thư mục trên là: Có hai tệp tin (Toan.pdf) trùng tên cùng nằm trong thư mục Sach.

– Cách sửa: Đổi tên một trong hai tệp tin. Chẳng hạn đổi tệp tin Toan.pdf thứ nhất thành Toan hinh.pdf.

0.5 điểm

0.5 điểm

0.25điểm

0.5 điểm

0.25điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3