Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Đề thi và đáp án môn Toán

Hoàn thành môn ngữ Văn, chiều nay (25/6), các sĩ tử tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 của kỳ thi THPT quốc gia 2018 – môn Toán, với thời gian làm bài là 90 phút, hình thức trắc nghiệm. Đây là môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đề thi trắc nghiệm có 50 câu chia thành 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó, được sắp xếp theo trình tự. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, UEF sẽ thường xuyên cập nhật đề thi, gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.

Nguồn ảnh: TTO

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin> Đề thi môn Toán – kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Mã đề 107 (Tương tự đề 109, 123, 117, 115, 101)

Nguồn ảnh: TTOMã đề 116 (Tương tự đề 118, 124, 110, 102, 108)

Nguồn ảnh: ANTT

Mã đề 120 (Tương tự đề 104, 122, 114, 112, 106)

Nguồn ảnh: Zing.vn

> Gợi ý đáp án môn Toán – kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Mã đề 101

1.D 2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C 11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D 21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C 31.D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.C 37. B 38. B 39. C 40. B 41. C 42.A 43. D 44.C 45. B 46.B 47.A 48. B 49. A 50. B

Mã đề 102

1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.A 10.D 11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.A 20.A 21.B 22.D 23.D 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.A 30.C 31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.D 37.D 38.B 39.D 40.B 41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B

Mã đề 103

Mã đề 106

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.D 11.A 12.B 13.C 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D 21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.D 31.A 32.B 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.C 41.C 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.C 49.C 50.C

Mã đề 107

1.C 2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.C 11.D 12.A 13.B 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.D 21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D 31.C 32.B 33.C 34.B 35.A 36.D 37.D 38.B 39.A 40.C 41.A 42.A 43.A 44.C 45.B 46.B 47.B 48.B 49.B 50.B

Mã đề 108

1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A 11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.C 19.D 20.D 21.B 22.C 23.D 24.A 25.D 26.C 27.D 28.B 29.C 30.D 31.B 32.D 33.A 34.C 35. C 36. B 37.A 38.A 39.C 40.B 41.A 42.B 43. D 44.D 45.B 46.A 47.D 48. A 49. C 50.A

Mã đề 109

1.A 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D 11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.D 20.B 21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B 31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B 41. B 42.D 43.A 44.C 45.A 46.B 47.A 48.A 49.C 50.A

Mã đề 110

1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.D 10.A 11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.D 18.C 19.D 20.D 21.C 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.C 28.D 29.C 30.D 31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B 41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.C 47.A 48.C 49.D 50.D

Mã đề 111

1.D 2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B 11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C 21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.B 27.A 28.D 29.D 30.B 31.D 32.B 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A 41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.B

Mã đề 112

1.A 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C 11.C 12.A 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.B 19.A 20.A 21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.B 31.C 32.C 33.C 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.C 41.B 42.D 43. A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

Mã đề 113

1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C 11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.D 19.C 20.C 21.D 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D 31.A 32.C 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D 41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

Mã đề 114

1.B 2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A 11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B 21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C 33. A 34. D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.C 40.A 41.A 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B

Mã đề 115

1.A 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B 21.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.D 31.A 32.B 33.A 34.B 35.D 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B 41.A 42. B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.D 50.D

Mã đề 116

1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C 11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.C 20.B 21.D 22.B 23.A 24.B 25.A 26.C 27.B 28.B 29.B 30.C 31.C 32.B 33.B 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.C 40.C 41.A 42.D 43.B 44 45.C 46.C 47.C 48.A 49.C 50.A

Mã đề 117

1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B 11.B 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.A 21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B 31.C 32.D 33.B 34.A 35.A 36. C 37.A 38.C 39.D 40.C 41.C 42.D 43.B 44.A 45.B 46.A 47.B 48.D 49.A 50.B

Mã đề 118

1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B 11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A 21.B 22.A 23.D 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.A 30.D 31.C 32.B 33.C 34.D 35.B 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C 41.C 42.C 43.D 44.B 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C

Mã đề 119

1.A 2.B 3.B 4.B 5.D 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C 11.D 12.A 13.A 14.B 15.C 16.D 17.C 18.A 19.B 20.B 21.A 22.C 23.D 24.B 25.C 26.A 27.C 28.A 29.C 30.A 31.A 32.D 33.B 34.D 35.A 36.B 37.C 38.B 39.A 40.B 41.A 42.C 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.C 49.C 50.B

Mã đề 120

1.D 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D 11.B 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C 21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.A 27.A 28.C 29.B 30.D 31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.A 41.C 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề 121

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B 11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.D 27.A 28.B 29.D 30.A 31.D 32.C 33.A 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A 41.B 42.B 43.D 44.A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50.C

Mã đề 122

1. D 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A 11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B 21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A 31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D 41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

Mã đề 123

1.C 2.C 3.D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.A 10.D 11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.B 20.B 21.D 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.B 28.D 29.B 30.B 31.C 32.D 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.D 39.C 40.D 41.C 42.C 43.B 44.C 45.C 46.C 47.B 48.D 49.C 50. B

Mã đề 124

1.B 2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A 11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B 21.C 22.C 23.A 24.D 25.D 26.B 27.B 28.D 29.D 30.A 31.B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.A 40.B 41.A 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin

Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:1. Số điện thoại: (028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717 * Website: www.uef.edu.vn2. E-mail: tuvantuyensinh@uef.edu.vn,3. Kênh tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh

Năm 2018, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, UEF còn triển khai phương thức xét tuyển học bạ lớp 12:Điều kiện xét tuyển: – Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương – Tổng điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 trở lên đối với trình độ đại học. Thời gian xét tuyển đợt 1 đến hết ngày 30/6