Bộ Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 & học kì 2 năm học 2023 – 2024 cơ bản, nâng cao có đáp án được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng với bộ đề thi Toán lớp 5 này sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giúp học sinh ôn luyện và đạt được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5. Bộ đề thi Toán lớp 5 đầy đủ đề khảo sát chất lượng đầu năm, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2, các phiếu bài tập, đề kiểm tra cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và các em học sinh tham khảo!

Đề thi Toán lớp 5 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ 110 Đề thi Toán lớp 5 (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Đề thi Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (25 đề)
 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 có ma trận (10 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 chọn lọc (19 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 có ma trận (10 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề thi Toán lớp 5 theo Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề thi Toán lớp 5 năm 2023
 • Top 70 Đề thi Toán 5 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Top 40 Đề thi Toán 5 Học kì 2 năm 2023 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án
 • Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09

C. 3,9 D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút 20 giây = …….giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A. 50 B. 320

C. 80 D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết các phân số, hỗn số sau:

a/ Năm phần mười………………………………………………………

b/ Sáu mươi chín phần trăm…………………….

c/ Bốn mươi ba phần nghìn……………………………………

d/ Hai và bốn phần chín……………………

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 9m 6dm =……………………….m

b/ 2cm2 5mm2 =…………………cm2

c/ 5 tấn 62kg =…………………….tấn

d/ 2 phút =……………………..phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a)

b)

c)

d)

Câu 4: (1,5 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

– HS khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu 1 2 3 Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết các phân số, hỗn số sau:

a) Năm phần mười:

b) Sáu mươi chín phần trăm:

c) Bốn mươi ba phần nghìn:

d) Hai và bốn phần chín:

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (mỗi câu đúng cho 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5 tấn 62 kg =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm )

a)

b)

c)

d)

Câu 4: (1,5 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

1 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vườn hình vuông là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích khu vườn đó là:

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 9 trong số 427,098 có giá trị:

Câu 2: (0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8% B. 0,78%

C. 78% D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng bán một chiếc ti vi được lãi 270 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc ti vi đó là:

A. 2 700 000 đồng B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 7cm2 9mm2 = …mm2 là:

A. 79 B. 790

C. 709 D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng chiều dài là:

A. 80m2 B. 357m2

C. 275m2 D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 35m, chiều dài bằng chiều rộng. Cứ trung bình 1m2 thửa ruộng đó thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3, câu 6 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài đúng cho 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

35 x = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

1715 x 20 = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

………………………………

………………………………

………………………………

Xem thử

Xem thêm bộ Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

 • Top 10 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Top 5 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 Cuối học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 Cuối học kì 2 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án
 • Top 10 Đề kiểm tra Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 có đáp án
 • Top 10 Đề kiểm tra Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án
 • Top 20 Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top 20 Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3