Với câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Địa 11 Bài 7.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 có đáp án (sách mới)

Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 7:

 • (Kết nối tri thức) Giải Địa Lí 11 Bài 7: Kinh tế khu vực Mỹ La tinh

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Giải Địa Lí 11 Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Giải Địa Lí 11 Bài 7: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Mỹ La – Tinh

  Xem lời giải

Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (sách cũ)

Câu 1. Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?

A. Pháp. B. Đức.

C. Anh. D.Thụy Điển.

Câu 2. Nước nằm gữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

A. Thụy Sĩ. B.Ai-len.

C. Na Uy. D.Bỉ.

Câu 3. Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?

A. Kinh tế. B.Luật pháp.

C. Nội vụ. D.Chính trị.

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.

B. Là liên kết khu vực chi phối toàn bọ nền kinh tế thế giới.

C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.

Câu 5. Vào năm 2004, so với Hoa Kì, EU có

A. Số dân nhỏ hơn.

B. GDP lớn hơn.

C. Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP nhỏ hơn.

D. Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới nhỏ hơn.

Cho bảng số liệu:

Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2004

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 6 đến 9:

Câu 6. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ cột ghép.

D. Biểu đồ miền.

Câu 7. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu trong GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn (3 vòng tròn).

C. Biểu đồ đường.

D. Biểu đồ miền.

Câu 8. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu so với thế giới của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ cột.

D. Biểu đồ miền.

Câu 9. Biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

A. Số dân lớn gấp 1,6 lần Hoa Kì.

B. GDP vượt HOA KÌ và chiếm tới 33,5% trong giá trị xuất khẩu thế giới.

C. Số dân đạt 507,9 triệu người.

D. Số dân gấp 4,0 lần Nhật Bản.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2: EU – hợp tác liên kết để cùng phát triển (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2: EU – hợp tác liên kết để cùng phát triển (phần 2)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2: EU – hợp tác liên kết để cùng phát triển (phần 3)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 3: Thực hành : Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội (phần 1)

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3