Video dịch bài listen and read unit 6 lớp 9

Unit 6:The environment

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 The environment – Read – Cô Lê Thị Nhật Bình (Giáo viên VietJack)

5. Read (Trang 51 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

MUMMY, OH MUMMY

“Mummy, oh Mummy, what’s going to happen

If all the pollution goes on?”

“Well, the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

The fields will be littered with plastics and tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going to start getting silly ideas,

I’ll take you home right away.

Because pollution is something that other folks do,

We’re just enjoying our day.”

Hướng dẫn dịch:

MẸ ƠI MẸ

“Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?”

“À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.

Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng

Và những dòng suối phủ đầy bọt nước

Mọi người vẩn quẳng chai qua hàng rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng về”

“Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

Sẽ không có làm ô nhiễm rừng chứ?”

“Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai,

Con hãy yên lặng và ngoan đi nhé.

Nếu con tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui”.

a) Match each word in A to an appropriate explanation in B. (Ghép mỗi từ ở phần A với phần giải thích đúng ở phần B.)

Gợi ý:

1. junk-yard – c) a piece of land full of rubbish

2. end up – g) reach a state of

3. treasure – f) valuable or precious things

4. foam – e) mass of bubbles of air or gas

5. stream – d) a flow of water

6. hedge – a) a row of things forming a fence

7. folk – b) people

b) Answer. Then write the answer in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập.)

1. According to the mother, what will happen is the pollution goes on? (Theo mẹ, điều gì sẽ xảy ra là tình trạng ô nhiễm ngày càng tiếp tục?)

=> According to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like the second-hand junk-yard.

2. Who does the mother think pollute the environment? (Ai mà các mẹ nghĩ rằng gây ra ô nhiễm môi trường?)

=> The mother thinks man is polluting the environment he is living.

3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions? (Điều gì sẽ xảy ra với cậu bé nếu anh vẫn tiếp tục hỏi mẹ những câu hỏi như mình?)

=> If the boy keeps on asking his mother such question, she’ll take him home right away.

4. Do you think the boy’s question (lines 9 – 10) is silly? Why (not)? (Bạn có nghĩ rằng câu hỏi của cậu bé (dòng 9-10) là ngớ ngẩn? Tại sao không))

=> Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles.

5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted? (Những gì nhà thơ muốn chúng ta học hỏi về việc giữ gìn môi trường không bị ô nhiễm?)

=> The poet wants us to learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living home with all of its treasure.

6. What could you do in your school/ house to minimize pollution? (Những gì bạn có thể làm trong trường học / nhà của bạn để giảm thiểu ô nhiễm?)

=> In your school we could do something to minimize pollution by keeping it always clean and beautiful and by reducing the amount of garbage as such as we can

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 6 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 6 khác:

 • Unit 6: The environment
 • 1. Getting Started (trang 47 SGK Tiếng Anh 9) Match these environmental problems to the pictures…

 • 2. Listen and Read (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9) Match the names in column A…

 • 3. Speak (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9) Try to persuade…

 • 4. Listen (trang 50 SGK Tiếng Anh 9) Listen to the report…

 • 5. Read (trang 51 SGK Tiếng Anh 9) Read this poem about the environment…

 • 6. Write (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9) Mr.Nhat wrote a complaint…

 • Language Focus (trang 53-54-55-56 SGK Tiếng Anh 9) Change the adjectives…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án