Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3

Video feso4 agno3

Giải SBT Hóa 9 Bài 15, 16 và 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động của kim loại

Bài 15.21 trang 21 SBT Hóa học lớp 9: Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3 và các kim loại Cu, Fe, Mg, Ag. Theo em những cặp chất nào (kim loại và muối) phản ứng được với nhau ? Viết các phương trình hoá học.

Lời giải:

– Mg phản ứng được với các dung dịch CuSO4, FeSO4 và AgNO3.

Phương trình hóa học:

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe↓

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu↓

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

– Fe phản ứng được với các dung dịch CuSO4, AgNO3.

Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

– Cu phản ứng được với dung dịch AgNO3.

Phương trình hóa học:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 +2 Ag↓

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 9 hay, chi tiết khác:

Bài 15.1 trang 18 SBT Hóa 9: Cho biết 3 tính chất vật lí của kim loại…

Bài 15.2 trang 18 SBT Hóa 9: Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây…

Bài 15.3 trang 18 SBT Hóa 9: Cho các kim loại sau:kẽm ; magie ; đồng…

Bài 15.4 trang 18 SBT Hóa 9: Cho một số kim loại:đồng ; bạc …

Bài 15.5 trang 18 – 19 SBT Hóa 9: Cho các kim loại được ghi bằng các chữ: M, N, O, P tác dụng…

Bài 15.6 trang 19 SBT Hóa 9: Cho các cặp chất sau ….

Bài 15.7* trang 19 SBT Hóa 9: Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat…

Bài 15.8 trang 19 SBT Hóa 9: Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat…

Bài 15.9 trang 19 SBT Hóa 9: Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiều mức độ hoạt động hoá học..

Bài 15.10 trang 19 SBT Hóa 9: Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho…

Bài 15.11 trang 20 SBT Hóa 9: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường…

Bài 15.12 trang 20 SBT Hóa 9: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là…

Bài 15.13 trang 20 SBT Hóa 9: Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb là …

Bài 15.14 trang 20 SBT Hóa 9: Để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat…

Bài 15.15 trang 20 SBT Hóa 9: Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi…

Bài 15.16 trang 20 SBT Hóa 9: Phát biểu nào sau đây không đúng….

Bài 15.17 trang 20 SBT Hóa 9: Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học…

Bài 15.18 trang 20 SBT Hóa 9: Cho phương trình hoá học sau…

Bài 15.19* trang 20 SBT Hóa 9: Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml…

Bài 15.20 trang 21 SBT Hóa 9: Dung dịch M có chứa CuSO4…

Bài 15.22 trang 21 SBT Hóa 9: Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3…

Bài 15.23 trang 21 SBT Hóa 9: Chọn 2 chất khử thỏa mãn A trong sơ đồ sau…

Bài 15.24 trang 21 SBT Hóa 9: Một hỗn hợp gồm CuO, FeO. Chỉ dùng Fe và dung dịch HCl…

Bài 15.25 trang 21 SBT Hóa 9: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch …

Bài 15.26 trang 21 SBT Hóa 9: Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng…

Bài 15.27 trang 21 SBT Hóa 9: Cho 12,7 gam hợp kim gồm Al, Cu và Mg vào dung dịch HCl dư…

Bài 15.28 trang 21 SBT Hóa 9: Cho 15 gam hợp kim nhôm – magie vào dung dịch HCl…

Bài 15.29 trang 22 SBT Hóa 9: Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch…

Bài 15.30 trang 22 SBT Hóa 9: Cho m gam kim loại M hoà tan hoàn toàn trong 100 ml dung dịch…

Lý thuyết Tính chất vật lý của kim loại

Lý thuyết Tính chất hóa học của kim loại

Lý thuyết Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Trắc nghiệm Tính chất vật lí của kim loại có đáp án

Trắc nghiệm Tính chất hóa học của kim loại có đáp án

Trắc nghiệm Dãy hoạt động của kim loại có đáp án