GDCD 10 bài 5: Cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết GDCD lớp 10 bài 5: Cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp lí thuyết và trắc nghiệm trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây nhé.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết môn GDCD 10 bài 5

1/ Chất

Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

2/ Lượng

– Lượng dùng để chỉ thuộc tính vốn có sự vật và hiện tượng biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)….của sự vật và hiện tượng.

=> Như vậy: Mỗi sự vật và hiện tượng trong thế giới đều có mặt chất và lượng thống nhất với nhau.

Chất và lượng đều là thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng, không nằm ngoài sự vật, hiện tượng, cũng không thể có chất tồn tại ngoài lượng và ngược lại.

3/ Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất

a/ Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất

– Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là độ.

– Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là điểm nút.

– Sự biến đổi về chất của các sự vật, hiện tượng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng: Lượng biến đổi dần dần, đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế chất cũ, sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ.

b/ Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng

– Mỗi sự vật, hiện tượng đều có chất và lượng đặc trưng phù hợp với nó.

– Khi chất mới ra đời lại quy định một lượng mới tương ứng để tạo thành sự thống nhất mới giữa chất và lượng.

=> Bài học: Để tạo ra sự biến đổi về chất, nhất thiết phải tạo ra sự biến đổi về lượng đến một giới hạn nhất định. Vì vậy, trong học tập, rèn luyện phải kiên trì, nhẫn nại, không coi thường việc nhỏ, tránh hành động nôn nóng hoặc nửa vời.

B/ Trắc nghiệm môn GDCD 10 bài 5

Câu 1: Cách thức của sự biến đổi về của lượng

 1. Lượng và chất biến đổi cùng lúc
 2. Lượng biến đổi trước
 3. Lượng biến đổi sau
 4. Lượng không bị biến đổi

Câu 2: Độ là

 1. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng chưa làm biến đổi về chất
 2. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng đã làm biến đổi về chất
 3. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng đồng thời làm biến đổi về chất
 4. Tất cả đều sai

Câu 3: Ý nào đúng về chất?

 1. Chất biến đổi trước và nhanh
 2. Chất biến đổi trước và chậm
 3. Chất biến đổi sau và nhanh
 4. Chất biến đổi sau và chậm

Câu 4: Nút là

 1. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự vật hiện tượng.
 2. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng đồng thời làm thay đổi về chất của sự vật hiện tượng.
 3. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng không làm thay đổi về chất của sự vật hiện tượng.
 4. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự vật hiện tượng

Câu 5: Ví dụ nào sau đây đúng về chất?

 1. Cái bàn có chiều dài 3m
 2. Hình vuông là hình chủ nhật có 2 cạnh bằng nhau.
 3. Bạn Nam là học sinh lớp 10
 4. Số lượng học sinh có học lực Khá của lớp 10A12

Câu 6: Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ

 1. Những thuộc tính bản chất nhất của sự vật và hiện tượng.
 2. Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.
 3. Những thành phần cơ bản để cấu thành sự vật, hiện tượng.
 4. Những yếu tố, thuộc tính, đặc điểm căn bản của sự vật, hiện tượng.

Câu 7: Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?

 1. Lượng.
 2. Thuộc tính.
 3. Chất.
 4. Điểm nút.

Câu 8: Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

 1. Do sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
 2. Do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 3. Do sự phủ định biện chứng.
 4. Do sự vận động của vật chất.

Câu 9: Chất của sự vật được tạo thành từ?

 1. Các thuộc tính cơ bản.
 2. Số lượng các thuộc tính.
 3. Thuộc tính không cơ bản.
 4. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.

Câu 10: “Thuộc tính” được chia thành?

 1. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.
 2. Thuộc tính đếm được và thuộc tính không đếm được.
 3. Thuộc tính trừu tượng và thuộc tính khái quát.
 4. Thuộc tính khách quan và thuộc tính chủ quan.

Câu 11: Những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác được gọi là

 1. Chất
 2. Lượng
 3. Đặc điểm
 4. Tính chất

Câu 12: Thuộc tính vốn có sự vật và hiện tượng biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)….của sự vật và hiện tượng được gọi là

 1. Chất
 2. Lượng
 3. Đặc điểm
 4. Tính chất

Câu 13: Mỗi sự vật và hiện tượng trong thế giới đều có mặt chất và lượng

 1. Thống nhất với nhau.
 2. Tương tác lẫn nhau.
 3. Gắn bó với nhau.
 4. Tác động lẫn nhau.

Câu 14: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là

 1. Điểm nút
 2. Bước nhảy
 3. Độ
 4. Điểm

Câu 15: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là

 1. Điểm nút
 2. Bước nhảy
 3. Độ
 4. Điểm

Câu 16: Sự biến đổi về chất của các sự vật, hiện tượng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng: Lượng biến đổi dần dần, đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì

 1. Chất bị phá hủy và biến mất.
 2. Chất mới ra đời thay thế chất cũ.
 3. Chất vẫn giữ nguyên như cũ.
 4. Chất mới ra đời tồn tại cùng chất cũ.

Câu 17: Khi chất mới ra đời, lượng biến đổi theo hướng

 1. Tương ứng với chất mới.
 2. Lượng mới giảm đi.
 3. Lượng tăng lên.
 4. Lượng giữ nguyên như cũ.

Với nội dung bài Cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững kiến thức nội dung của bài học rồi đúng không ạ. Bài viết cho chúng ta biết được khái niệm về sự vật động của sự vật và hiện tượng, các phương thức vận động để phát triển của sự vật và hiện tượng, khái niệm về chất và lượng, quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất… Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 10 nhé.

Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn bài Lý thuyết GDCD lớp 10 bài 5: Cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Và để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp như: Giải bài tập GDCD 10, Giải bài tập GDCD 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10.