Lý thuyết GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm hay, ngắn gọn

I. Kiến thức cơ bản

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta

– Dân số đông

– Quy mô dân số lớ

– Mật độ dân số cao

– Dân cư phân bố không hợp lí

– Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

– Mục tiêu:

+Giảm tốc độ gia tăng dân số

+ Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

– Phương hướng:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục

+ Nâng cao hiểu biết của người dân

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình nước ta

– Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn

– Thu nhập thấp

– Số người trong độ tuổi lao động tăng

– Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

– Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng

– Tỉ lệ thất nghiệp cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản

– Mục tiêu:

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp

+ Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.

– Phương hướng:

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

+ Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.

3. Trách nhiệm của công dân

– Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

– Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

– Động viên người thân và những người khác chấp hành

– Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án hay khác:

  • Lý thuyết GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường hay, chi tiết
  • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12 có đáp án, hay nhất
  • Lý thuyết GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa hay, chi tiết
  • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 có đáp án, hay nhất
  • Lý thuyết GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh hay, chi tiết
  • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 có đáp án, hay nhất

Săn SALE shopee tháng 9:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3