Video gdcd 7 bài 11

Trọn bộ soạn, giải Giáo dục công dân 7 Bài 11 sách mới Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 7 Bài 11.

Soạn, Giải GDCD 7 Bài 11 cả hai sách

Giải GDCD 7 Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội – Chân trời sáng tạo

Giải Giáo dục công dân 7 trang 56

 • Mở đầu trang 56 Bài 11 GDCD lớp 7: Em hãy quan sát các bức tranh sau và cho biết ý nghĩa của các khẩu hiệu. ….

  Xem lời giải

1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.

Giải Giáo dục công dân 7 trang 58

 • Câu hỏi 1 trang 58 GDCD lớp 7: Theo quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, những hành vi nào không được làm đối với cá nhân? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 58 GDCD lớp 7: Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội nào và sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 58 GDCD lớp 7: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí như thế nào? ….

  Xem lời giải

2. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.

 • Câu hỏi 1 trang 58 GDCD lớp 7: Tại sao trường THCS M tổ chức “Lễ phát động và tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường”? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 58 GDCD lớp 7: Em có đồng ý với quan điểm của bạn H không? Vì sao? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 58 GDCD lớp 7: Nếu là học sinh trường THCS M, em sẽ tham gia hoạt động này với tinh thần như thế nào? ….

  Xem lời giải

3.

Giải Giáo dục công dân 7 trang 59

 • Câu hỏi trang 59 GDCD lớp 7: Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? ….

  Xem lời giải

Luyện tập (trang 59, 60)

 • Luyện tập 1 trang 59 GDCD lớp 7: Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi. ….

  Xem lời giải

Giải Giáo dục công dân 7 trang 60

 • Luyện tập 2 trang 60 GDCD lớp 7: Em hãy đưa ra cách giải quyết phù hợp và hiệu quả trong những trường hợp sau đây: ….

  Xem lời giải

Vận dụng (trang 60)

 • Vận dụng 1 trang 60 GDCD lớp 7: Dựa trên các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, em hãy thiết kế một tờ rơi ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 60 GDCD lớp 7: Em hãy làm việc nhóm để lên ý tưởng và trình bày trước lớp một tiểu phẩm ngắn ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • GDCD 7 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

 • GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương

 • GDCD 7 Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

Giải GDCD 7 Bài 11: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội – Cánh diều

Giải GDCD 7 trang 55

 • Mở đầu trang 55 Bài 11 GDCD lớp 7: Để ngăn chặn tệ nạn xã hội, Nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật và tuyên truyền ….

  Xem lời giải

1. Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Giải GDCD 7 trang 56

 • Câu hỏi 1 trang 56 GDCD lớp 7: Em hãy đọc các thông tin, trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: Trường hợp 1 ….

  Xem lời giải

Giải GDCD 7 trang 57

 • Câu hỏi 2 trang 57 GDCD lớp 7: Trường hợp 2: Qua một thời gian quen nhau thân thiết trên mạng xã hội, anh T đã hẹn em H ….

  Xem lời giải

Giải GDCD 7 trang 58

 • Câu hỏi 3 trang 58 GDCD lớp 7: Trường hợp 3: Thấy Q có nhiều tiền tiêu vặt, anh B đã tìm cách rủ rê, lôi kéo Q ….

  Xem lời giải

2. Công dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

 • Câu hỏi 1 trang 58, 59 GDCD lớp 7: Đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: Em hãy phân tích thái độ và hành vi của M ….

  Xem lời giải

Giải GDCD 7 trang 59

 • Câu hỏi 2 trang 59 GDCD lớp 7: Em hãy đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi: a) P đã làm gì để thay đổi cuộc đời của mình ….

  Xem lời giải

Luyện tập (trang 59, 60)

 • Luyện tập 1 trang 59, 60 GDCD lớp 7: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội ….

  Xem lời giải

Giải GDCD 7 trang 60

 • Luyện tập 2 trang 60 GDCD lớp 7: Em sẽ mg xử như thế nào trong các trường hợp sau ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 60 GDCD lớp 7: K đã từng bị nghiện và đi cai nghiện thành công ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 60 GDCD lớp 7: Qua tìm hiểu, biết D (13 tuổi) là người hiểu thắng và đua đòi nên anh Y ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 60 GDCD lớp 7: Trường của C tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 6 trang 60 GDCD lớp 7: Em hãy chia sẻ các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội ….

  Xem lời giải

Vận dụng (trang 60)

 • Vận dụng 1 trang 60 GDCD lớp 7: Em hãy vẽ tranh cổ động về phòng, chống tệ nạn xã hội và chia sẻ nội dung ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 60 GDCD lớp 7: Em hãy cùng bạn xây dựng một kịch bản với nội dung thực hiện các quy định ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • GDCD 7 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

 • GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương

 • GDCD 7 Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa

Lưu trữ: Giải GDCD lớp 7 Bài 11 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3