Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng soạn Sinh học lớp 9, loạt bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 9 ngắn nhất trả lời các câu hỏi bám sát sgk Sinh học 9. Hi vọng với Giải bài tập Sinh học 9 ngắn nhất này, học sinh sẽ nắm vững nội dung bài học từ đó ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Sinh học 9.

Giải bài tập Sinh 9 ngắn nhất

Di truyền và Biến dị

Sinh học 9 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

 • Sinh học 9 Bài 1: Menđen và Di truyền học
 • Sinh học 9 Bài 2: Lai một cặp tính trạng
 • Sinh học 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Sinh học 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Sinh học 9 Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
 • Sinh học 9 Bài 7: Bài tập chương 1

Sinh học 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể

 • Sinh học 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Sinh học 9 Bài 9: Nguyên phân
 • Sinh học 9 Bài 10: Giảm phân
 • Sinh học 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Sinh học 9 Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
 • Sinh học 9 Bài 13: Di truyền liên kết
 • Sinh học 9 Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
 • Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án

Sinh học 9 Chương 3: ADN và Gen

 • Sinh học 9 Bài 15: ADN
 • Sinh học 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen
 • Sinh học 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Sinh học 9 Bài 18: Prôtêin
 • Sinh học 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
 • Sinh học 9 Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Sinh học 9 Chương 4: Biến dị

 • Sinh học 9 Bài 21: Đột biến gen
 • Sinh học 9 Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Sinh học 9 Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
 • Sinh học 9 Bài 25: Thường biến
 • Sinh học 9 Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
 • Sinh học 9 Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

Sinh học 9 Chương 5: Di truyền học người

 • Sinh học 9 Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Sinh học 9 Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
 • Sinh học 9 Bài 30: Di truyền học với con người
 • Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Sinh học 9 Chương 6: Ứng dụng di truyền

 • Sinh học 9 Bài 31: Công nghệ tế bào
 • Sinh học 9 Bài 32: Công nghệ gen
 • Sinh học 9 Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Sinh học 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Sinh học 9 Bài 35: Ưu thế lai
 • Sinh học 9 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
 • Sinh học 9 Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Sinh học 9 Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
 • Sinh học 9 Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Sinh học 9 Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh vật và Môi trường

Sinh học 9 Chương 1: Sinh vật và môi trường

 • Sinh học 9 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Sinh học 9 Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Sinh học 9 Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
 • Sinh học 9 Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
 • Sinh học 9 Bài 45, 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • Top 8 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án

Sinh học 9 Chương 2: Hệ sinh thái

 • Sinh học 9 Bài 47: Quần thể sinh vật
 • Sinh học 9 Bài 48: Quần thể người
 • Sinh học 9 Bài 49: Quần thể xã sinh vật
 • Sinh học 9 Bài 50: Hệ sinh thái
 • Sinh học 9 Bài 51, 52: Thực hành: Hệ sinh thái

Sinh học 9 Chương 3: Con người, dân số và môi trường

 • Sinh học 9 Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
 • Sinh học 9 Bài 54: Ô nhiễm môi trường
 • Sinh học 9 Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
 • Sinh học 9 Bài 56, 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Sinh học 9 Chương 4: Bảo vệ môi trường

 • Sinh học 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Sinh học 9 Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Sinh học 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Sinh học 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
 • Sinh học 9 Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
 • Sinh học 9 Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 • Sinh học 9 Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
 • Sinh học 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Sinh học 9 Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Top 8 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 2 có đáp án

53 Bài giảng Sinh học lớp 9 – Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

53 videos Giải bài tập Sinh học lớp 9 – Cô Nguyễn Ngọc Tú (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Sinh học lớp 9 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Sinh học 9 hay nhất
 • Giải sách bài tập Sinh học 9
 • Lý thuyết Sinh học 9 (hay, chi tiết)
 • Tổng hợp công thức Sinh học 9 hay, chi tiết
 • Bộ đề thi Sinh học 9 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào 10 môn Sinh học (có đáp án)

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 9
 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 9
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9

Đã có lời giải bài tập môn Sinh học 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Cánh diều)

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án