Video giải bài tập toán lớp 4 trang 74

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 74 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4 trang 74.

Giải Toán lớp 4 trang 74 (sách mới) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • Giải Toán lớp 4 trang 74 Kết nối tri thức

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 74 Chân trời sáng tạo

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 74 Cánh diều

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 74 Luyện tập (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 74 Bài 1: Tính

a) 345 x 200;

b) 237 x 24;

c) 403 x 346.

Lời giải:

Vậy:

a) 345 × 200 = 69000

b) 237 × 24 = 5688

c) 403 × 346 = 139438

Giải Toán lớp 4 trang 74 Bài 2: Tính

a) 95 + 11 x 206;

b) 95 x 11 + 206;

c) 95 x 11 x 206

Lời giải:

a) 95 + 11 x 206

= 95 + 2266 = 2361

b) 95 x 11 + 206

= 1045 + 206 = 1251

c) 95 x 11 x 206

= 1045 x 206 = 215270

Giải Toán lớp 4 trang 74 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 x 12 + 42 x 18;

b) 49 x 365 – 39 x 365;

c) 4 x 18 x 25

Lời giải:

a) 142 x 12 + 42 x 18

= 142 x (12 +18)

= 142 x 30 = 4260

b) 49 x 365 – 39 x 365

= (49-39) x 365

= 10 x 365 = 3650

c) 4 x 18 x 25

= 18 x (4 x 25)

= 10 x 100 = 1800

Giải Toán lớp 4 trang 74 Bài 4: Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Tóm tắt

Có: 32 phòng học

Mỗi phòng: 8 bóng điện

Mỗi bóng điện: 3500 đồng

Tất cả: … đồng?

Lời giải:

Cách 1:

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Cách 2:

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

3500 x 8 = 28 000 (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

28 000 x 32 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Giải Toán lớp 4 trang 74 Bài 5: Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a) Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm b

a = 15m, b = 10m

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Lời giải:

a) Với a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m2)

b) Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

Diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = (a x b ) x 2 = S x 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần

Giải bài tập Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

 • Giải bài tập Toán lớp 4 trang 73: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 63. Nhân với số có ba chữ số
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 41: Nhân với số có ba chữ số

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 64. Luyện tập

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 75 Luyện tập chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho một số
 • Giải Toán lớp 4 trang 77 Chia cho số có một chữ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 78 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 78, 79 Chia một số cho một tích
 • Giải Toán lớp 4 trang 79 Chia một tích cho một số

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3