Vở bài tập Toán lớp 5 bài 135 Luyện tập Thời gian

Video giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 68

Giải vở bài tập Toán 5 bài 135: Luyện tập Thời gian là lời giải trang 67, 68 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án đầy đủ chi tiết giúp các em học sinh luyện tập ôn tập lại các dạng Toán cách tính thời gian đi được của một chuyển động đều; cách thực hành tính thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 134: Thời gian

Bài tập Toán lớp 5 bài 135 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 66, 67. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 135 Câu 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

s

165km

11,25km

144,75km

32km

v

60 km/giờ

4,5 km/giờ

38,6 km/giờ

12,8 km/giờ

t

Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

t = s : v

Đáp án

+) Ô trống thứ nhất:

Thời gian cần tìm là:

t = s : v = 165 : 60 = 2,75 giờ

+) Ô trống thứ hai:

Thời gian cần tìm là:

t = 11,25 : 4,5 = 2,5 giờ

+) Ô trống thứ ba:

Thời gian cần tìm là:

t = 144,75 : 38,6 = 3,75 giờ

+) Ô trống thứ tư:

Thời gian cần tìm là:

t = 32 : 12,8 = 2,5 giờ

Ta có bảng kết quả như sau:

s

165km

11,25km

144,75km

32km

v

60 km/giờ

4,5 km/giờ

38,6 km/giờ

12,8 km/giờ

t

2,75 giờ

2,5 giờ

3,75 giờ

2,5 giờ

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 135 Câu 2

Một ca nô đi với vận tốc 24 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút ca nô đi được quãng đường 9km? (Vận tốc dòng nước không đáng kể)

Hướng dẫn giải

– Tìm thời gian ca nô đi hết quãng đường đó ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

– Đổi số đo thời gian vừa tìm được sang đơn vị đo là phút.

Bài giải

Thời gian ca nô chạy là:

9 : 24 = 0,375 (giờ)

0,375 giờ = 22,5 phút

Đáp số : 22,5 phút

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 135 Câu 3

Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40 km/giờ và đến thành phố sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó ?

Hướng dẫn giải:

– Tìm quãng đường từ quê đến thành phố ta lấy vận tốc xe máy nhân với thời gian.

– Muốn tính thời gian đi từ quê đến thành phố nếu bác Ba đi bằng ô tô ta lấy quãng đường chia cho vận tốc của ô tô.

Bài giải

Quãng đường bác Ba đi bằng xe máy là:

40 ⨯ 3 = 120 (km)

Thời gian bác Ba đi hết 120km bằng ô tô là:

120 : 50 = 2,4 giờ

Đáp số: 2,4 giờ

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 135 Câu 4

Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5km hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn giải

– Tìm vận tốc của người đi xe đạp ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

– Tìm thời gian để đi hết quãng đường 30,5km ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Bài giải

Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là:

18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ)

Thời gian người đó đi hết quãng đường 30,5km là:

30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ)

Đáp số : 2,5 giờ

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 136: Luyện tập chung số đo thời gian, chuyển động đều

Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170km với vận tốc 42,5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 11 giờ hay vận tốc của ô tô.

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

– Một số công thức cần nhớ:

b) Bài toán 2: Một ca nô đi với vận tốc 36km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

42 : 36 = (giờ)

giờ = giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng đường dài 2km, một người chạy với vận tốc 8 m/giây. Hỏi người đó chạy quãng đường đó hết bao nhiêu giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian chạy của người đó là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

– Đơn vị của thời gian sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và vận tốc, ví dụ quãng đường có đơn vị là km, vận tốc có đơn vị đo là km/giờ thì thời gian có đơn vị là giờ; …

– Đơn vị của quãng đường và vận tốc phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện được phép tính chia để tìm thời gian.

Ví dụ quãng đường có đơn vị làm, vận tốc có đơn vị là km/giờ, muốn tìm thời gian có đơn vị là giờ thì ta phải đổi quãng đường ra đơn vị là km rồi mới áp dụng quy tắc để tính thời gian; hoặc phải đổi vận tốc từ ra đơn vị km/giờ ra đơn vị là m/giây, hay m/phút, … từ đó áp dụng quy tắc sẽ tính được thời gian tương ứng có đơn vị giây hoặc phút.

Bài tập về thời gian lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 93: Thời gian
  • Bài tập Toán lớp 5: Thời gian (Có đáp án)
  • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Thời gian
  • Bài tập Toán chuyển động và số đo thời gian lớp 5

Trắc nghiệm Thời gian

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải Toán lớp 5 trang 143: Luyện tập Thời gian.