Để học tốt Sinh học lớp 9, loạt bài Soạn và Giải bài tập Sinh học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 9.

Giải Sinh học 9 (hay, ngắn gọn)

Di truyền và Biến dị

Sinh 9 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

 • Bài 1: Menđen và Di truyền học
 • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
 • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
 • Bài 7: Bài tập chương I

Sinh 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể

 • Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Bài 9: Nguyên phân
 • Bài 10: Giảm phân
 • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
 • Bài 13: Di truyền liên kết
 • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
 • Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án

Sinh 9 Chương 3: ADN và Gen

 • Bài 15: ADN
 • Bài 16: ADN và bản chất của gen
 • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Bài 18: Prôtêin
 • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
 • Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN

Sinh 9 Chương 4: Biến dị

 • Bài 21: Đột biến gen
 • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
 • Bài 25: Thường biến
 • Bài 26: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến
 • Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến

Sinh 9 Chương 5: Di truyền học người

 • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
 • Bài 30: Di truyền học với con người
 • Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Sinh 9 Chương 6: Ứng dụng di truyền

 • Bài 31: Công nghệ tế bào
 • Bài 32: Công nghệ gen
 • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Bài 35: Ưu thế lai
 • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
 • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Bài 38: Thực hành : Tập dượt thao tác giao phấn
 • Bài 39: Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh vật và Môi trường

Sinh 9 Chương 1: Sinh vật và môi trường

 • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
 • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
 • Bài 45-46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • Top 8 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án

Sinh 9 Chương 2: Hệ sinh thái

 • Bài 47: Quần thể sinh vật
 • Bài 48: Quần thể người
 • Bài 49: Quần thể xã sinh vật
 • Bài 50: Hệ sinh thái
 • Bài 51-52: Thực hành : Hệ sinh thái

Sinh 9 Chương 3: Con người, dân số và môi trường

 • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
 • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
 • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
 • Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Sinh 9 Chương 4: Bảo vệ môi trường

 • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
 • Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
 • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
 • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Top 8 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 2 có đáp án

Bên cạnh đó là các video giải bài tập, bài giảng Sinh học 9 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập với phương pháp giải chi tiết và bộ đề thi Sinh học 9 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Sinh học 9.

53 videos Giải bài tập Sinh học lớp 9 – Cô Nguyễn Ngọc Tú (Giáo viên VietJack)

53 Bài giảng Sinh học lớp 9 – Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Sinh học lớp 9 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Sinh học 9 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Sinh học 9
 • Lý thuyết Sinh học 9 (hay, chi tiết)
 • Tổng hợp công thức Sinh học 9 hay, chi tiết
 • Bộ đề thi Sinh học 9 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào 10 môn Sinh học (có đáp án)

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 9
 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 9
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9

Đã có lời giải bài tập môn Sinh học 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Cánh diều)