Với mục đích giúp các Thầy / Cô giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 12 dễ dàng biên soạn Giáo án GDCD 12, VietJack biên soạn Bộ Giáo án GDCD 12 mới nhất theo mẫu Giáo án môn GDCD chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án GDCD 12 này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

Download Giáo án GDCD 12 đầy đủ

Giáo án GDCD 12

 • Giáo án GDCD 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 3)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
 • Giáo án GDCD 12 Kiểm tra 1 tiết học kì I
 • Giáo án GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống (tiết 3)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Ngoại khóa: Luật giao thông đường bộ- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của công dân
 • Giáo án GDCD 12: Ôn tập học kì I
 • Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 4)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 3)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 3)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 2)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 3)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 4)
 • Giáo án GDCD 12 Ngoại khóa: Các vấn đề của địa phương- Giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện trong trường học
 • Giáo án GDCD 12 Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (tiết 1)
 • Giáo án GDCD 12 Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (tiết 2)

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3