Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

Tính chất hóa học của Fe

Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lởi câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của Fe, cụ thể Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là. Cũng như đưa ra các nội dung, câu hỏi bài tập liên quan. Giúp bạn củng cố, nắm chắc kiến thức nội dung bài học. Mời các bạn tham khảo.

Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và HCl.

B. HCl và BaCl2.

C. CuSO4 và ZnCl2.

D. Mg(NO3)2 và FeCl3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Đáp án B loại vì Fe không phản ứng được với BaCl2

Đáp án C loại vì Fe không phản ứng được với ZnCl2.

Đáp án D loại vì Fe không phản ứng được với Mg(NO3)2.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Nội dung nhận định nào sau đây là sai?

A. FeCl2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

B. Trong các phản ứng, FeO chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với HNO3

C. Khí clo tác dụng với với sắt ở nhiệt độ cao ra FeCl3.

D. Trong dung dịch, cation Fe2+ kém bền hơn cation Fe3+.

Câu 2. HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. Cu, H2S, C, FeO, FeCO3.

B. Na2SO3, P, ZnO, BaCO3, Cu.

C. Al, FeCO3, HI, BaO, FeO.

D. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

Câu 3. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH.

(2) Dung dịch H2S để ngoài không khí

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH đặc

(6) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI.

(7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

(8) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng

(9) Cho kali vào dung dịch FeCl3

(10) Cho Zn vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 8

B. 9

C. 6

D. 7

Câu 4. Dãy bao gồm các ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Al3+.

B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Al3+.

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Al3+.

D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Al3+.

Câu 5. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây

A. Ngâm trong dung dịch HCl.

B. Ngâm trong dung dịch HgSO4.

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Câu 6. Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:

A. Khói màu trắng sinh ra.

B. Xuất hiện những tia sáng chói.

C. Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.

D. Có khói màu nâu đỏ tạo thành.

Câu 7. Muối sắt 3 được tạo thành khi cho sắt tác dụng với

A. Dung dịch H2SO4 loãng

B. S

C. Dung dịch HCl

D. Cl2

Câu 4. Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba(NO3)2

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch NaOH

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.