Vật nào sau đây là nguồn sáng?

Câu hỏi:

Vật nào sau đây là nguồn sáng?

A.Mặt Trời

B.Gương phẳng

C.Nến

D.Mặt Trăng

Đáp án đúng A.

Vật sau đây là nguồn sáng là Mặt Trời, nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng, vật sáng là mọi vật có ánh sáng từ đó truyền đến mắt ta, vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A.

– Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng, vật sáng là mọi vật có ánh sáng từ đó truyền đến mắt ta.

Mặt Trời là nguồn sáng vì nó tự phát ra ánh sáng.

– Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

– Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

– Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

Nguồn sáng được chia làm 2 loại cơ bản là nguồn sáng nóng và nguồn sáng lạnh.

+ Nguồn sáng nóng là nguồn sáng được sản sinh ra kích thích từ nhiệt năng

Ví dụ: bóng đèn sợi đốt bức xạ nhiệt sau đó chuyển đổi thành quang năng ở nhiệt độ từ 3000 – 4000k.

Trong đó, 80-90% năng lượng bóng đèn sợi đốt sẽ chuyển đổi thành nhiệt năng, và 10% năng lượng được chuyển đổi thành quang năng nên chỉ số hiệu suất phát sáng nhỏ, loại ánh sáng này gọi là nguồn sáng nóng.

Bóng đèn sợi đốt bức xạ nhiệt và chuyển hóa thành quang năng ở nhiệt độ 3,000-4,000K, 80-90% năng lượng của bóng đèn dây tóc chuyển đổi thành nhiệt năng.

+ Nguồn sáng lạnh là nguồn sáng được sản sinh ra từ khả năng kích thích từ: Hóa năng, điện năng, hay sinh học (như đèn led, đèn neon, đom đóm) về phương diện quang học.

Trong lúc, các vật thể này phát ra ánh sáng thì nhiệt độ không cao hơn so với nhiệt độ của môi trường. Loại ánh sáng này được gọi là nguồn sáng lạnh.

Ví dụ: Đối với đèn led là sự tiếp xúc giữa những hạt điện tử và lỗ trống để phát ra ánh sáng. Đèn led khi chuyển đổi từ điện năng thành quang năng sẽ sản sinh ra nhiệt lượng và nhiệt lượng này chỉ nhỏ hơn so với những loại đèn khác một ít.

Hiệu suất chuyển đổi quang năng ở đèn led chừng 30%. Trong đó, hiệu suất ngoại lượng tử là 50%, hiệu suất nội lượng tử là 70%.

Lý do không chọn các đáp án còn lại

– Gương phẳng không là nguồn sáng vì nó chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

– Ngọn nến bình thường khi không được đốt không tự phát ra ánh sáng mà nó chỉ hắt lại ánh sáng do đó không phải là nguồn sáng

– Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu ánh sáng đến rồi hắt lại ánh sáng vào mắt ta nên ta nhìn thấy Mặt Trăng chứ không phải là Mặt Trăng tự chiếu sáng không phải là nguồn sáng.