Giải SBT Hóa 8

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải SBT Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Ngoài các bài soạn văn 8, soạn bài 8, VnDoc còn có đáp án sách bài tập hóa 8 nhằm giúp các bạn học tốt môn hóa lớp 8 hơn.

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 2: Chất
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 8: Luyện tập
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 9: Công thức hóa học
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 11: Luyện tập chương 1

Chương 2: Phản ứng hóa học

 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 12: Sự biến đổi chất
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 13: Phản ứng hóa học
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 16: Phương trình hóa học
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 17: Luyện tập chương 2

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 18: Mol
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 23: Luyện tập chương 3

Chương 4: Oxi – Không khí

 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dựng của oxi
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 26: Oxit
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 27: Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 28: Không khí – Sự cháy
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 29: Luyện tập chương 4

Chương 5: Hiđro – Nước

 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro – Phản ứng thế
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 36: Nước

Chương 6: Dung dịch

 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 40: Dung dịch
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch
 • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 44: Luyện tập chương 6

………………………………

Ngoài Giải Sách bài tập Hóa học lớp 8 trọn bộ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt