Tìm khóa sản phẩm cho Office 2010

Có một số lý do tại sao bạn có thể gặp lỗi sau khi nhập khóa sản phẩm. Ví dụ: khóa sản phẩm có thể đã bị nhập sai hoặc khóa sản phẩm cho một sản phẩm khác có thể đã được sử dụng.

Bạn đang nhập khóa sản phẩm cho một sản phẩm Microsoft khác?

Hầu hết các sản phẩm Microsoft đều sử dụng khóa sản phẩm 25 ký tự. Nếu bạn sở hữu nhiều sản phẩm Microsoft thì bạn rất dễ nhầm khóa sản phẩm cũng như sử dụng sai khóa. Sau đây là một số sự cố thường gặp có thể xảy ra:

 • Dùng khóa sản phẩm trên nhãn dán trên PC

  Các khóa sản phẩm này thường dành cho Microsoft Windows. Hãy xem nhãn dán để biết tên sản phẩm nhằm đảm bảo đây là khóa cho sản phẩm Office mà bạn đang cố gắng cài đặt.

 • Sử dụng khóa sản phẩm từ phiên bản cũ hơn của Office

  Office khóa sản phẩm không thể hoán đổi giữa các Office bản mới. Ví dụ: bạn không thể sử dụng khóa sản phẩm Microsoft Office Home and Student 2007 nếu bạn đang tìm cách cài đặt Microsoft Office Home and Student 2010.

 • Sử dụng khóa sản phẩm từ một chương trình riêng lẻ để cài đặt bộ sản phẩm

  Office khóa sản phẩm không thể thay đổi giữa bộ sản phẩm Office riêng lẻ và các chương trình riêng lẻ. Ví dụ: bạn không thể sử dụng khóa sản phẩm Microsoft Word để cài đặt tại Microsoft Office Home and Student.

 • Sử dụng khóa sản phẩm do trường học hoặc công ty cung cấp

  Trường học và công ty thường mua loại giấy phép Office khác nhau. Khóa sản phẩm mà họ cung cấp cho học viên, giáo viên và nhân viên được gọi là khóa cấp phép số lượng lớn. Không thể sử dụng các khóa này cho các phiên bản Office lẻ như Home and Student, Home and Business hoặc Professional.

Bạn có nhập sai khóa sản phẩm không?

Việc đọc khóa sản phẩm trên nhãn có thể khó khăn. Các chữ cái và số nhìn có thể giống nhau.

Để tránh nhập nhầm, đây là danh sách các ký tự thường bị nhập sai:

 • Chữ B và số 8.

 • Chữ G và số 6.

 • Chữ O và số 0.

 • Chữ Q và số 0.

 • Các chữ V và V đứng cạnh nhau (VV) nhìn giống như chữ W.

Nếu bạn gặp sự cố khi đọc các ký tự trong khóa sản phẩm của mình, dưới đây là ví dụ về dạng của các chữ cái và số:

Hiển thị phông chữ được sử dụng cho các chữ cái và số trong một khóa sản phẩm Office

Khóa sản phẩm của bạn vẫn không hoạt động?

Nếu khóa sản phẩm Office của bạn không hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động, bạn nên liên hệ với người bán hàng và yêu cầu hoàn tiền. Nếu bạn mua khóa sản phẩm tách biệt với phần mềm, rất có thể khóa sản phẩm đã bị đánh cắp hoặc có được do gian lận khác nên sau đó bị chặn sử dụng. Rất tiếc, có rất nhiều người bán hàng không trung thực bán các khóa sản phẩm bị đánh cắp, bị lạm dụng hoặc không được Microsoft ủy quyền khác. Đôi khi, các khóa sản phẩm này được in trên các nhãn hoặc thẻ giả mạo với liên kết tải xuống đến phần mềm Microsoft. Khóa sản phẩm đôi khi còn được phân phối bằng phương tiện phần mềm không được ủy quyền để bán lại, chẳng hạn như phương tiện khuyến mãi, phương tiện cài đặt lại của nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc các phương tiện cụ thể cho từng chương trình Microsoft khác.