Video lich su 7 bai 3

Trọn bộ soạn, giải Lịch Sử lớp 7 Bài 3 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Lịch Sử 7 Bài 3.

Soạn, Giải Lịch Sử 7 Bài 3 cả ba sách

Giải Lịch Sử 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo – Kết nối tri thức

Giải Lịch sử 7 trang 18

 • Câu hỏi mở đầu trang 18 Bài 3 Lịch Sử lớp 7: Cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là sự xuất hiện một nền văn hóa ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 19

1. Những biến đổi về kinh tế – xã hội Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI

 • Câu hỏi trang 19 Lịch Sử lớp 7: Hãy chỉ ra những biến đổi quan trọng về kinh tế-xã hội ở Tây Âu ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 20

2. Phong trào Văn hóa Phục hưng

 • Câu hỏi 1 trang 20 Lịch Sử lớp 7: Hãy trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 20 Lịch Sử lớp 7: Em ấn tượng với thành tưu văn hóa nào nhất? Vì sao?

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 21

 • Câu hỏi 1 trang 21 Lịch Sử lớp 7: Tư liệu 1, 2 phản ảnh quan điểm của các nhà văn hóa về vấn đề gì? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 21 Lịch Sử lớp 7: Phong trào văn hóa Phục hưng ý nghĩa và tác động đến xã hội Tây Âu ….

  Xem lời giải

3. Phong trào Cải cách tôn giáo

 • Câu hỏi trang 21 Lịch Sử lớp 7: Hãy giải thích vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 21 Lịch Sử lớp 7: Hãy trình bày những nội dung chính của phong trào cải cách tôn giáo? ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 22

 • Câu hỏi trang 22 Lịch Sử lớp 7: Trình bày tác động của phong trào cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. ….

  Xem lời giải

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 22 Lịch Sử lớp 7: Hãy lập bảng và hoàn thành theo mẫu dưới đây. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 22 Lịch Sử lớp 7: Vẽ sơ đồ tư duy hoặc lập bảng hệ thống thể hiện những nét chính của phong trào ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 22 Lịch Sử lớp 7: Sưu tầm tư liệu từ internet, sách, báo để giới thiệu (theo cách của em) về một công trình ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Giải Lịch Sử 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng – Cánh diều

Giải Lịch Sử 7 trang 11

 • Câu hỏi mở đầu trang 11 Bài 3 Lịch Sử lớp 7: Năm 1982, UNESCO ghi danh Trung tâm lịch sử tại thành phố Phờ-lo-ren (I-ta-li-a) là Di sản Thế giới ….

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử 7 trang 12

1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI

 • Câu hỏi trang 12 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 3.2, hãy giới thiệu sự chuyển biến về kinh tế, xã hội ….

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử 7 trang 13

2. Thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng

 • Câu hỏi 1 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát các hình 3.3 đến 3.4, hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu ….

  Xem lời giải

3. Ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu

 • Câu hỏi 2 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin, hãy nêu ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục Hưng ….

  Xem lời giải

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Dựa vào nội dung bài học, hãy lập bảng mô tả một số thành tựu ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Tại sao nói: Phong trào Văn hóa Phục hưng đã sản sinh ra “những người khổng lồ”? ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Trong vai là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu một thành tựu ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo

 • Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại

 • Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

Giải Lịch Sử 7 Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại – Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 17

 • Câu hỏi mở đầu trang 17 Bài 3 Lịch Sử lớp 7: Vào đầu những năm 1600, nhà văn Tây Ban Nha M.Xéc-van-téc (Miguel de Cervantes) cho ra đời tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê…

  Xem lời giải

1. Những biến đổi trong xã hội Tây Âu

 • Câu hỏi trang 17 Lịch Sử lớp 7: Nêu những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu trung đại. Đọc tư liệu 3.2 và quan sát hình 3.1…

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 18

2. Sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

 • Câu hỏi trang 18 Lịch Sử lớp 7: Em hãy nêu những biểu hiện về sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội phong kiến ở Tây Âu…

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 19

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 19 Lịch Sử lớp 7: Em hãy kể tên những giai cấp mới trong xã hội Tây Âu. Địa vị của các giai cấp này trong xã hội như thế nào?…

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 19 Lịch Sử lớp 7: Em hãy tìm hiểu thêm về sự thay đổi của xã hội Tây Âu sau phát kiến địa lí…

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 4: Văn hóa phục hưng

 • Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo

 • Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Lưu trữ: Giải Lịch Sử lớp 7 Bài 3 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3