Làm lộ đề thi THPT Quốc gia có thể bị phạt tù?

Video lộ đề thi thpt quốc gia

Làm lộ đề thi THPT Quốc gia có thể bị phạt tù?

Làm lộ đề thi THPT Quốc gia có thể bị phạt tù? (Hình từ internet)

1. Đề thi THPT Quốc gia được quy định thế nào?

Theo Điều 1 Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2023 quy định đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai là bí mật nhà nước độ tối mật.

2. Làm lộ đề thi THPT quốc gia là hành vi bị nghiêm cấm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước được quy định tại Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 bao gồm:

– Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

– Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.

– Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật.

– Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

– Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu.

– Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước.

– Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

– Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Như vậy, làm lộ đề thi THPT Quốc gia là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.

3. Xử phạt hành chính hành vi làm lộ đề thi THPT Quốc gia

Tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sau:

– Làm lộ bí mật nhà nước;

– Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông không đúng quy định của pháp luật;

– Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông không đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, hành vi làm lộ đề thi THPT Quốc gia có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân.

Trong đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP phạt gấp đôi đối với tổ chức vi phạm, tức phạt tiền từ 40.000.000 đến 60.000.000 đối với tổ chức làm lộ đề thi THPT Quốc gia.

Ngoài ra, buộc gỡ bỏ đề thi THPT Quốc gia bị lộ.

4. Làm lộ đề thi THPT Quốc gia có thể bị phạt tù?

– Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước có thể bị phạt tù từ 2 năm – 15 năm tù tùy theo tính chất và mức độ vi phạm quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

– Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước có thể bị phạt tù từ 6 tháng – 7 năm tù tùy theo tính chất và mức dộ vi phạm quy định tại Điều 338 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

Nguyễn Ngọc Quế Anh