Làm nhạc nền trong blog

1. Chuẩn bị file nhạc nền (định dạng wma hay mp3, nên chọn bitrate khoảng 64 – 128 kbps).

2. Chuyển đổi file nhạc thành file video, chỉ đơn giản dùng công cụ có sẵn trong Windows là Windows Movie Maker.

– Vào Start > All Programs > Windows Movie Maker.

– Bấm Import audio and music bên khung trái, chọn file nhạc nền bên trên.

– Kéo file nhạc vừa import xuống khung storyboard (kịch bản) bên dưới cùng chương trình (nếu bạn không làm vậy thì file video tạo thành sẽ không có nhạc). (Luv24h’s Blog)

– Bấm Make titles or credits bên khung trái để thêm tựa đề / tác giả cho file video, làm cái này chỉ để “đủ thủ tục” biến file nhạc thành file video thôi, nên bạn có thể điền nội dung tùy ý.

– Bấm Save to my computer bên khung trái, đặt tên và nơi lưu file vừa tạo.

– Bấm Show more choices… > Video for broadband (340 kbps). Bạn nên cân đối giữa chất lượng và kích thước file video, để người nghe dễ dàng thưởng thức ngay cả với đường truyền Internet yếu. Bấm Next.(Luv24h’s Blog)

3. Tạo tài khoản để upload video trên YouTube (http://www.youtube.com) hay Google Video (http://video.google.com).

4. Bấm vào mục Upload (trên YouTube) hay Upload your videos (trên Google Video).

5. Điền thông tin về file nhạc theo yêu cầu trang web, bấm nút Upload và ngồi chờ file được upload.

6. Sau khi upload thành công, bạn sẽ nhận được link cho file nhạc của mình (hoặc có thể phải chờ một thời gian để file của mình được xử lý).

7. Bây giờ chú ý, bạn sẽ có đoạn code để embed (chèn) file video vào Blog của mình, thường có dạng như sau.

Ví dụ:

– Đối với YouTube:

<object width=”425″ height=”350″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/QSm09a66RbA”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/QSm09a66RbA” type=”application/x-shockwave-flash” width=”600″ height=”350″></embed></object>

– Đối với Google Video:

Ví dụ:

<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8933134537406194283&hl=en” flashvars=””> </embed>

8. Sửa đoạn code lại như sau:

– Đối với YouTube:

Ví dụ:

<embed src=”http://www.youtube.com/v/QSm09a66RbA” type=”application/x-shockwave-flash” width=”0″ height=”0″ wmode=”transparent” flashvars=”autoplay=1&loop=1″ allowScriptAccess=”none”></embed>

(autoplay=1: tự động chơi nhạc khi vào Blog (bắt buộc có); loop=1: chơi lại khi hết bài hát).

– Đối với Google Video:

Ví dụ:

<embed style=”width:0px; height:0px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf ?docId=8933134537406194283&hl=en” flashvars= ”playerMode=embedded&autoPlay=true&loop=true” allowScriptAccess=”none”> </embed>

(Trong đó autoPlay=true: tự động chơi nhạc khi vào Blog (bắt buộc có); Loop=true: lặp lại khi hết bài hát (bạn có thể bỏ cái này nếu không thích).

9. Bây giờ tới phần bạn viết Blog. Khi viết xong, đánh dấu chọn vào “View HTML Source”, xuống cuối cùng, copy rồi paste đoạn code vừa xử lý vào khung viết Blog > bấm Save.

Như vậy bây giờ người xem chỉ cần vào phần viết Blog của bạn thì sẽ nghe được nhạc nền cực hay (vì nhạc do chính bạn chọn mà!)

Lưu ý: Bạn chỉ nên thêm một bài nhạc nền duy nhất cho cả Blog của mình. Nếu ở mỗi bài viết bạn đều thêm nhạc nền thì khi vừa vào Blog của bạn, Yahoo! 360 sẽ tự động chơi liền tất cả các bài nhạc nền bạn đã thêm vào.Và khi post xong code bạn nên chèn 1 doạn text chữ kèm code.

Nguyễn Đăng Khoa