Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là

Video nhận biết h2so4

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung Hóa 9 bài 4: Một số axit quan trọng. Thông qua tài liệu này, các bạn không chỉ trả lời được câu hỏi trong bài, mà còn nắm được các thông tin cơ bản về một số axit quan trọng như Axit clohidric, Axit sunfuric. Hy vọng thông qua nội dung sẽ giúp bạn đọc củng cố nâng cao kiến thức, nội dung bài tập.

>> Tham khảo thêm một số câu hỏi liên quan:

  • Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây
  • Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng
  • Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng
  • Các kim loại thụ động với H2SO4 đặc nguội là

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là

A. K2SO4

B. Ba(OH)2

C. NaCl

D. NaNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Cho dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 phản ứng với Ba(OH)2 . Không có hiện tượng gì chính là dung dịch HCl, còn H2SO4 xuất hiện kết tủa trắng

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. NaOH, BaCl2, H3PO4, KOH.

B. NaOH, Na2SO4, KCl, KOH.

C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, Ca(NO3)2, KOH, H2SO4.

Câu 2. Chất nào dưới đây không tác dụng được với axit H2SO4 đặc nguội

A. Cu

B. Fe

C. Ag

D. Zn

Câu 3. Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohidric ta dùng thuốc thử nào:

A. NaNO3

B. KCl

C. MgCl2

D. BaCl2

Câu 4. Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch:

A. KNO3.

B. HCl.

C. BaCl2.

D. KOH.

Câu 5. Dãy các chất nào sau đây có thể dùng dung dịch H2SO4 để phân biệt ?

A. BaCl2, Ba(HCO3)2, NaOH.

B. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.

C. NaHCO3, NH4Cl, NaOH.

D. NaHCO3, NaCl, NaNO3.

Câu 6. Để nhận ra sự có mặt của ion SO42- trong dung dịch, người ta thường dùng

A. quỳ tím.

B. dung dịch muối Mg2+.

C. dung dịch chứa ion Ba2+.

D. dung dịch NaOH

Câu 7. Có hai dung dịch mất nhãn gồm: (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên?

A. dung dịch HCl

B. dung dịch NaOH

C. Ba(OH)2

D. dung dịch KOH

Câu 8. Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:

A. rót từng giọt nước vào axit.

B. rót từng giọt axit vào nước.

C. cho cả nước và axit vào cùng một lúc.

D. cả 3 cách trên đều được.

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là…. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.