Video ôn tập chương 4 toán 9 đại số

Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Câu hỏi Ôn tập chương 4 phần Đại Số 9

1. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số y = 2×2, y = -2×2. Dựa vào đồ thị để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu a > 0 thì hàm số y = ax2 đồng biến khi nào? Nghịch biến khi nào?

Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất? Có giá trị nào của x để hàm số đạt giá trị lớn nhất không?

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi nào? Nghịch biến khi nào? Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị lớn nhất? Có giá trị nào của x để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất không?

b) Đồ thị của hàm số y = ax2 có những đặc điểm gì (trường hợp a > 0 , trường hợp a < 0)

Trả lời:

+) Vẽ đồ thị hàm số y = 2×2

Bảng giá trị:

+) Vẽ đồ thị hàm số y = -2×2

Bảng giá trị:

a)

– Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0

Với x = 0 thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0. Không có giá trị nào của hàm số để đạt giá trị lớn nhất.

– Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0.

Hàm số đạt giá trị lớn nhất y = 0 khi x = 0 . Không có giá trị nào của x để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Đồ thị hàm số y = ax2 là đường cong (đặt tên là parabol) đi qua gốc tọa độ nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.

Nếu a > 0 thì đồ thị nằm trên trục hoành, điểm O là điểm thấp nhất đồ thị.

Nếu a < 0 thì đồ thị nằm bên dưới trục hoành, điểm O là điểm cao nhất của đồ thị.

2. Đối với phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0), hãy viết công thức tính Δ, Δ’.

Khi nào thì phương trình vô nghiệm?

Khi nào phương trình có hai nghiệm phân biệt? Viết công thức nghiệm.

Khi nào phương trình có nghiệm kép? Viết công thức nghiệm.

Vì sao khi a và c trái dấu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?

Trả lời:

Công thức tính Δ;Δ’

Δ=b2−4ac

Δ’=b’2−ac trong đó b = 2b’

– Nếu Δ<0 (hoặc Δ'<0) thì phương trình vô nghiệm

– Nếu Δ>0 (hoặc Δ’>0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Công thức nghiệm:

x1=−b+Δ2a;x2=−b−Δ2a

hay x1=−b’+Δ’a;x2=−b’−Δ’a

– Nếu Δ=0 (hoặc Δ’=0) phương trình có nghiệm kép

Công thức nghiệm:

x1=x2=−ba

– Nếu a và c trái dấu thì ac < 0

Mà Δ=b2−4ac (hay Δ’=b’2−ac) có b2≥0 (hay b’2≥0)

Do đó Δ>0 (hay Δ’>0) nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

3. Viết hệ thức Vi-et đối với các nghiệm của phương trình bậc hai

ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

Nêu điều kiện để phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có một nghiệm bằng 1. Khi đó, viết công thức nghiệm thứ hai. Áp dụng: nhẩm nghiệm của phương trình

1954×2 + 21x – 1975 = 0

Nêu điều kiện để phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có một nghiệm bằng -1. Khi đó, viết công thức nghiệm thứ hai. Áp dụng: nhẩm nghiệm của phương trình

2005×2 + 104x – 1901 = 0

Trả lời:

4. Nêu cách tìm hai số, biết tổng S và tích P của chúng.

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u+v=3u.v=−8

b) u+v=−5uv=10

Trả lời:

Nếu hai số có tổng là S và tích là P thỏa mãn S2−4P≥0 thì hai số đó là nghiệm của phương trình x2−Sx+P=0.

a) Ta có: u+v2−4uv=32−4.−8=41>0

Do đó u và v là nghiệm của phương trình x2−3x−8=0

Ta có: a = 1; b = -3; c = -8.

Δ=b2−4ac=−32−4.−8=41>0

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

x1=−b+Δ2a=3+412.1;

x2=−b−Δ2a=3−412.1

Vậy u = 3+412 và v = 3−412

Hoặc u = 3−412 và v = 3+412

b) Ta có: u+v2−4uv=−52−4.10=−15<0

Không tồn tại cặp số u, v nào thỏa mãn điều kiện.

5. Nêu cách giải phương trình trùng phương ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0)

Trả lời:

– Đặt ẩn phụ t = x2 (1) (điều kiện t ≥ 0).

Khi đó phương trình đã cho tương đương với một phương trình bậc 2 ẩn t là:

at2 + bt + c = 0 (2)

– Giải phương trình (2) để tìm t, so sánh với điều kiện.

– Thay giá trị t thỏa mãn vào (1) để tìm x.

Tham khảo các lời giải Toán 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:

 • Mục Lục Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Câu hỏi ôn tập chương 4 (trang 60-61 SGK Toán 9 Tập 2): 1. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số … 2. Đối với phương trình bậc hai …

 • Bài 54 (trang 63 SGK Toán 9 Tập 2): Vẽ đồ thị của hai hàm số …

 • Bài 55 (trang 63 SGK Toán 9 Tập 2): Cho phương trình: x2 – x – 2 = 0 …

 • Bài 56 (trang 63 SGK Toán 9 Tập 2): Giải các phương trình: …

 • Bài 57 (trang 63 SGK Toán 9 Tập 2): Giải các phương trình: …

 • Bài 58 (trang 63 SGK Toán 9 Tập 2): Giải các phương trình: …

 • Bài 59 (trang 63 SGK Toán 9 Tập 2): Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ: …

 • Bài 60 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Với mỗi phương trình sau, đã biết một nghiệm (ghi kèm theo), hãy tìm …

 • Bài 61 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: …

 • Bài 62 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Cho phương trình 7×2 + 2(m – 1)x – m2 = 0. …

 • Bài 63 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 2 000 000 người lên 2 020 050 …

 • Bài 64 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị …

 • Bài 65 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Một xe lửa đi từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi). Sau đó 1 giờ, …

 • Bài 66 (trang 64 SGK Toán 9 Tập 2): Cho tam giác ABC có BC = 16cm , đường cao AH = 12 cm. Một …

Tham khảo các lời giải Toán 9 Chương 4 khác:

 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng – Luyện tập (trang 54)
 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai – Luyện tập (trang 56-57)
 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Luyện tập (trang 59-60)
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án