Video ôn thi giữa học kì 1 lớp 9

Để học tốt Toán 9, phần dưới là Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề), cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 9.

Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trên Đề thi Giữa kì 1 Toán 9 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Thực hiện phép tính.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 9 có đáp án (Đề 1)

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa:

Bài 2 (2,0 điểm).

1. Phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Giải phương trình:

Bài 3 (2,0 điểm. Cho biểu thức:

(với x > 0; x ≠ 1)

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm x để

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b. Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC.

c. Chứng minh rằng:

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức P = x3 + y3 – 3(x + y) + 1993. Tính giá trị biểu thức P với:

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

1. Thực hiện phép tính

2. Tìm điều kiện của x để biểu thức có nghĩa

Bài 2.

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

2. Giải phương trình

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 (thỏa mãn điều kiện xác định)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 24

Bài 3.

a. Rút gọn biểu thức

Bài 4.

a.

Ta có ΔABC vuông tại A, đường cao AH

⇒ AB2 = BH.BC = 2.8 = 16 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒ AB = 4cm (Vì AB > 0)

Mà BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

Có HB + HC = BC ⇒ HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

Mà AH2 = BH.CH = 2.6 = 12 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒ (Vì AH > 0)

b.

Ta có ΔABK vuông tại A có đường cao AD

⇒ AB2 = BD.BK (1)

Mà AB2 = BH.BC (chứng minh câu a) (2)

Từ (1) và (2) suy ra BD.BK = BH.BC

c.

Bài 5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Bài 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức

b) Tìm giá trị của x để A =

Bài 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính:

Bài 3 (2 điểm). Giải phương trình:

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 12cm, AC = 16cm, BC = 20cm. Kẻ đường cao AM. Kẻ ME vuông góc với AB.

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

b) Tính độ dài AM, BM.

c) Chứng minh AE.AB = AC2 – MC2

d) Chứng minh AE.AB = MB.MC = EM.AC

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Bài 2.(2 điểm) Cho biểu thức:

1. Rút gọn C;

2. Tìm x để .

Bài 3.(2 điểm) Giải phương trình

Bài 4.(3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Độ dài BH = 4cm và HC = 6cm.

1. Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

2. Gọi M là trung điểm của AC. Tính số do góc AMB (làm tròn đến độ).

3. Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM). Chứng minh: ΔBKC đồng dạng với ΔBHM.

Bài 5.(0,5 điểm) Cho biểu thức: P = x3 + y3 – 3(x + y) + 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Bài 1 (1,5 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:

  

Bài 2 (2 điểm). Giải các phương trình sau:

Bài 3 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

a) Tính giá trị của A khi a = 16

b) Rút gọn biểu thức

c) So sánh P với 1

Bài 4 (3,5 điểm).

1. (1 điểm)

Một chiếc tivi hình chữ nhật màn hình phẳng 75 inch (đường chéo tivi dài 75 inch) vói góc tạo bởi chiều rộng và đường chéo là 53°08′. Hỏi chiếc ti vi ấy có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu? Biết 1 inch = 2,54cm (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

2. (2,5 điểm)

Cho tam giác EMF vuông tại M có đường cao MI. Vẽ IP vuông góc với ME (P thuộc ME), IQ vuông góc với MF (Q thuộc MF).

a) Cho biết ME = 4cm, . Tính độ dài các đoạn EF, EI, MI.

b) Chứng minh: MP.PE + MQ.QF = MI2

Bài 5 (0,5 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 9 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 9 năm học 2023 – 2024 chọn lọc khác:

 • Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 9 Học kì 1 có đáp án(5 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 9 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

 • Bộ đề thi Toán 9 (60 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)