Tự học Microsoft Excel Tài liệu tự học Microsoft Excel

Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là một công cụ mạnh để thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp.

Cũng như các chương trình bảng tính Lotus, Quattro,… bảng tính Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự. Tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người sử dụng.

Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ các công việc tính toán thông dụng, bằng các công cụ tự động. Tài liệu Excel này bao gồm các chương cơ bản giới thiệu và hướng dẫn người dùng cách sử dụng Excel 2003 một cách chuyên nghiệp nhất, ngoài ra tài liệu còn bao gồm một số bài tập mẫu rất thú vị để bạn đọc có thể thực hành.

Bộ tài liệu Microsoft Excel bao gồm

 • Bài 1: Nhập môn Excel
 • Bài 2: Những thao tác cơ bản trong Excel
 • Bài 3: In worksheet hoặc workbook
 • Bài 4: Dùng Excel làm máy tính
 • Bài 5: Hàng & cột trong Microsoft Excel
 • Bài 6: Cách lọc giá trị duy nhất và xóa giá trị trùng lặp trong Excel
 • Bài 7: Di chuyển & sao chép nội dung ô trong Excel
 • Bài 8: Tìm & thay thế text, số trên worksheet
 • Bài 9: Cách gộp và bỏ gộp ô trong Excel
 • Bài 10: Cách sử dụng Data Validation trong Excel
 • Bài 11: Nhập và xuất file văn bản
 • Bài 12: Các định dạng số có sẵn trong Excel
 • Bài 13: Cách dùng định dạng có điều kiện trong Microsoft Excel
 • Bài 14: Những thao tác định dạng dữ liệu cơ bản trong Excel 206
 • Bài 14: Những thao tác định dạng dữ liệu cơ bản trong Excel
 • Bài 15: Hiện và ẩn các giá trị 0
 • Bài 16: Tổng quan về các công thức trong Excel
 • Bài 17: Các hàm cơ bản trong Excel
 • Bài 18: Tự động đánh số hàng
 • Bài 19: Tính toán sự chênh lệch giữa 2 ngày
 • Bài 20: Xác định vùng và gọi tên vùng trong công thức
 • Bài 21: Tạo, định dạng, phân loại và tính tổng dữ liệu trong bảng
 • Bài 22: Cách lọc dữ liệu tự động trong Microsoft Excel
 • Bài 23: Cách dùng Slicer để lọc dữ liệu trong Microsoft Excel
 • Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel
 • Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ
 • Bài 26: Hiện/Ẩn chú giải hoặc bảng, phân tích và hiện xu hướng dữ liệu trong biểu đồ
 • Bài 27: Thêm hoặc xóa trục phụ trong biểu đồ Microsoft Excel
 • Bài 28: Thêm xu hướng, đường trung bình động vào biểu đồ trên Microsoft Excel
 • Bài 29: Cập nhật dữ liệu trong biểu đồ hiện có
 • Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable
 • Bài 31: Cách sử dụng PivotTable để phân tích dữ liệu Excel
 • Bài 32: Lọc dữ liệu trong PivotTable
 • Bài 33: Chia sẻ workbook trong Microsoft Excel
 • Bài 34: Cộng tác trên workbook Excel cùng lúc bằng Co-authoring
 • Bài 35: Khóa, mở khóa vùng trong worksheet được bảo vệ
 • Bài 36: Các kiểu dữ liệu được liên kết

Thông qua các tài liệu về Excel trên trên các bạn cần nắm được quá trình học nó sẽ trải qua các giai đoạn như:

 • Tìm hiểu tổng quan
 • Các thao tác với bảng tính
 • Các thành phần có trong bảng tính
 • Cách nhập dữ liệu
 • Các hàm từ cơ bản đến nâng cao
 • Đồ thị, in ấn,…

Ngoài ra còn rất nhiều những phần khác mà bạn có thể tiếp cận sao cho phù hợp với công việc của mình. Để có được cách tự học Excel tốt nhất, giúp nắm vững những hàm số, thao tác từ cơ bản đến nâng cao, bạn ké xuống dưới bài viết và tải về toàn bộ nội dung của chương trình học dưới đây.