Al + HCl → AlCl3 + H2: Phương trình hóa học, điều kiện phản ứng Al HCl

Al + HCl → AlCl3 + H2 là một phản ứng hóa học khá quen thuộc trong chương trình học phổ thông. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về điều kiện phản ứng và các bài tập liên quan đến Al HCl trong nội dung dưới đây.

Phương trình phản ứng Al + HCl

Phương trình phản ứng Al + HCl
Phương trình phản ứng Al + HCl

Ta có phương trình hóa học khi Al tác dụng với HCl dư như sau:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Như vậy theo phương trình hóa học khi sử dụng 2 mol Al tác dụng hết với 6 mol HCl sẽ tạo ra 3 mol AlCl3 và 3 mol H2 .

Điều kiện xảy ra phản ứng Al và HCl

Phản ứng giữa Al và HCl dư diễn ra ở nhiệt độ thường

Hiện tượng khi Al tác dụng HCl dư

Khi phản ứng xảy ra, chất rắn nhôm màu trắng bạc sẽ tan dần trong dung dịch axit HCl, khí hidro sinh ra gây hiện tượng sủi bọt khí trong ống nghiệm.

Bài tập về phản ứng Al HCl

Câu 1. Cho 2,7 gam Al phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là bao nhiêu?

  1. 4,48 (lít)
  2. 3,36 (lít)
  3. 2,24 (lít)
  4. 6,72 (lít)

Đáp án B

Lời giải:

Ta có phương trình hóa học: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Số mol Al là: nAl = 2.7/27 = 0.1 mol

Từ phương trình hóa học ta có số mol của khí H2 thu được sẽ gấp 1.5 lần số mol Al: nH2 = 1.5 x 0.1 = 0.15 mol.

Thể tích khí thu được là: V = 0.15 x 22.4 = 3.36 (lít)

Câu 2. Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al2O3 và Al phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 0,448

B. 0,224

C. 0,672

D. 1,344

Đáp án C

Lời giải:

Chất rắn sau khi nung nóng thu được là Al2O3 với số mol là:

nAl2O3= 2,04/102= 0,02 mol

Số mol của Al sẽ gấp đôi số mol của Al2O3: nAl = 0,02.2 = 0,04 mol

Gọi số mol Al trong hỗn hợp ban đầu là x (mol), số mol Al2O3 ban đầu là y (mol), ta có: mhh = 27x + 102y = 1,56 (1)

Theo định luật bảo toàn nguyên tố Al, ta có nAl(hỗn hợp) = nAl (chất rắn) = x + 2y=0,04 (2)

Kết hợp 2 phương trình (1) và (2) ta suy ra: x = 0,02 (mol), y = 0,01 (mol)

Phương trình phản ứng Al HCl: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Số mol khí thu được là: nH2= 0.02 x 3/2 = 0.03 (mol)

Thể tích khí thu được: V = 0,03 x 22,4= 0,672 lít

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng : Al → X → Al2O3 → Al. Vậy chất X có thể là chất nào dưới đây?

A. AlCl3 .

B. NaAlO2.

C. Al(NO3)3.

D. Al2(SO4)3.

Đáp án C

Câu 4. Để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3 thì dùng hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch NH3B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch Ba(OH)2

D. Dung dịch nước vôi trong

Đáp án A

Câu 5. Cho các quặng sau: pirit, mica, thạch cao, apatit, boxit, criolit, dolomit. Có bao nhiêu quặng chứa nhôm?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án B

Trên đây Gia sư điểm 10 đã gửi tới bạn đọc về phản ứng hóa học Al + HCl → AlCl3 + H2 và các bài tập liên quan. Mong rằng sẽ giúp bạn có được những kiến thức bổ ích. Chúc bạn sức khỏe và học tập tốt.