Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 2

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 2

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 19

 • Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
 • Đọc thêm : Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú Nguyễn Công Trứ)
 • Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Tuần 20

 • Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mệnh tập Nguyễn Trãi)
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 • Bài viết số 5 (Văn thuyết minh)

Tuần 21

 • Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)
 • Nguyễn Trãi
 • Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Phẩm bình nhân vật lịch sử
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo)

Tuần 22

 • Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương)
 • Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược)
 • Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh

Tuần 23

 • Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử ký toàn thư Ngô Sĩ Liên)
 • Đọc thêm: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
 • Luyện tập đọc hiểu văn bản văn học
 • Trả bài viết số 5

Tuần 24

 • Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
 • Luyện tập về liên kết trong văn bản
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh
 • Bài viết số 6 (Văn thuyết minh Bài làm ở nhà)

Tuần 25

 • Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung)
 • Luyện tập về liên kết trong văn bản (Tiếp theo)
 • Luận điểm trong bài văn nghị luận

Tuần 26

 • Đọc thêm : Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Dế chọi. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
 • Để văn nghị luận

Tuần 27

 • Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích Cung oán ngâm – Nguyễn Gia Thiều)
 • Kiểm tra văn học
 • Trả bài viết số 6

Tuần 28

 • Truyện Kiều của Nguyễn Du
 • Luyện tập về từ Hán Việt
 • Bài viết số 7 (Văn nghị luận)

Tuần 29

 • Trao duyên (Trích Truyện Kiều Nguyễn Du)
 • Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều Nguyễn Du)
 • Đọc thêm: Thề Nguyền
 • Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch

Tuần 30

 • Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều Nguyễn Du)
 • Nguyễn Du
 • Đọc thêm: Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa
 • Thực hành viết các đoạn văn chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch
 • Trình bày một vấn đề

Tuần 31

 • Đọc – hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam
 • Khái quát lịch sử tiếng Việt
 • Luyện tập trình bày một vấn đề

Tuần 32

 • Trả bài kiểm tra văn học
 • Khái quát lịch sử tiếng Việt (Tiếp theo)
 • Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
 • Trả bài viết số 7

Tuần 33

 • Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại
 • Văn bản quảng cáo
 • Ôn tập về Làm văn

Tuần 34

 • Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (Tiếp theo)
 • Ôn tập về tiếng Việt
 • Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)

Tuần 35

 • Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản văn học
 • Viết văn bản quảng cáo
 • Trả bài viết số 8