Video sách toán lớp 5 trang 74

Toán lớp 5 trang 74 Tỉ số phần trăm

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 74 Tỉ số phần trăm hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 74 Tỉ số phần trăm – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 74 Bài 1: Viết (theo mẫu):

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 trang 74 Bài 2: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Lời giải:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy là:

95 : 100 = 95100 = 95 %

Đáp số : 95%

Giải Toán lớp 5 trang 74 Bài 3: Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

5401000 = 54100 = 54%

b) Trong vườn có số cây ăn quả là:

1000−540=460 (cây)

Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

4601000 = 46100 = 46%

Đáp số: a) 54%;

b) 46%.

Bài giảng: Tỉ số phần trăm – Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 74: Tỉ số phần trăm

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Giải Toán lớp 5 trang 76 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
 • Giải Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
 • Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

1. Tỉ số phần trăm

có thể viết dưới dạng là 1% , hay = 1%

có thể viết dưới dạng là 15% , hay= 15% ; ….

Tổng quát lại có thể viết dưới dạng là a%, hay = a%

%: Kí hiệu phần trăm

a) Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay

Ta viết: = 25%

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa hồng là 25% hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

b) Ví dụ 2: Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

Bài giải

Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:

80 : 400 hay

Ta có: 80 : 400 = = = 20%

Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.

Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của toàn trường thì có 20 học sinh giỏi. 2. Các phép tính với tỉ số phần trăm

a) Phép cộng: a% + b% = (a + b)%

b) Phép trừ: a% – b% = (a – b)%

c) Phép nhân tỉ số phần trăm với một số: a% x b = (a x b)%

d) Phép chia tỉ số phần trăm cho một số: a% : b = (a : b)%

Ví dụ 3: Tính:

a) 15% + 8%

b) 78% 32%

c) 16% x 3

d) 52% :4

Cách giải:

a) 15% + 8% = 23%

b) 78% 32% = 46%

c) 16% x 3 = 48%

d) 52% : 4 = 13%

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm (có đáp án)

Câu 1: Phần trăm được kí hiệu là:

A. %

B. %o

Câu 2: được viết dưới dạng tủ số phần trăm là:

A. 0,27%

B. 2,7%

C. 27%

D. 270%

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

28% + 47% = %

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

19,5% × 4 = %

Câu 6: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

A. 22

B. 32

C. 225

D. 228

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 4 săn phẩm không đạt chuẩn.

Vậy số sản phẩm không đạt chuẩn chiếm % tổng số sản phẩm của nhà máy.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số quyển truyện Conan chiếm 45% số quyển truyện có trên giá sách. Số quyển truyện Shin cậu bé bút chì ít hơn số quyển truyện Conan là 9%.

Vậy số quyển truyện Shin cậu bé bút chì chiếm % số quyển truyện có trên giá sách.

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3