Unit 1 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success, Friends Global

 • Tiếng Anh 10 Listening (trang 13) – Global Success 10 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Tiếng Anh 10 Listening (trang 13) – Friends Global 10 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 10 Unit 1 lớp 10: Listening sách cũ

C. Listening (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

– Have you ever travelled by cyclo? (Bạn đã từng đi lại bằng xích lô chưa?)

=> Yes, I have.

– When was it? (Đó là khi nào vậy?)

=> It was when I went shopping with my sister last month.

– Is it interesting to travel by cyclo? (Việc di chuyển bằng xích lô có thú vị không?)

=> No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.

– Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)? (Bạn thích đi lại bằng xe đạp hay thích đi lại bằng xích lô? Lý do vì sao?)

=> I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. And moreover, it’s good exercise for health.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order. (Bạn sẽ nghe Ông Lâm, một người đạp xích lộ, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyện của ông và đánh số các hình đúng thứ tự.)

Bài nghe:

Tranh Thứ tự a 3 b 5 c 4 d 6 e 1 f 2

Task 2. Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Hãy quyết định xem các câu này là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1-F 2-T 3-F 4-F 5-F 6-F

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about Mr. Lam’s activities, using the cues below. Then retell his story to the class. (Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm, sử dụng các gợi ý bên dưới. Sau đó kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

name start work lunch occupation passengers rest

Gợi ý: Các bạn có thể hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

– What’s his name?

His name’s Lam.

– What’s his occupation? (What’s his job?)

He’s a cyclo driver.

– What time does he start work?

He starts work at six a.m.

– What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o’clock noon.

– Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.

– How many passengers does he usually have in the morning?

He usually has 4 passengers in the morning.

– Who are his passengers?

His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi Minh Khai School.

– Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

– Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Retell Mr Lam’s story

His name’s Lam. He’s a cyclo driver. He starts work at six o’clock His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. And his sccond passensger is a lady who does shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi Minh Khai School to their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Hello everyone, my name’s Lam. I’m a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers’ Training College. I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào mọi người, tên tôi là Lâm. Tôi là một người đạp xe xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thường có một ngày làm việc bận rộn. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng. Tôi bắt đầu làm việc lúc sáu giờ. Hành khách đầu tiên của tôi thường là một ông lão. Tôi đưa ông ấy từ Quận 5 đến Quận 1. Sau khi tôi thả ông xuống tại một quán cà phê gần trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh, tôi đạp xe đến chợ Thái Bình. Hành khách tiếp theo của tôi là một phụ nữ mua sắm ở đó cứ hai ngày một lần. Tôi giúp cô ấy đặt tất cả các món hàng của mình vào xích lô và sau đó đưa cô ấy đến cửa hàng của cô ấy ở phố Trần Hưng Đạo. Vào khoảng 13 giờ 30 phút, tôi đi về phía trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đó tôi đỗ xe xích lô của tôi, nghỉ ngơi với một số người bạn của tôi và chờ đợi hành khách thứ ba của tôi. Họ là hai học sinh, một cô bé và một cậu bé. Tôi đưa chúng về nhà. Lúc mười hai giờ, tôi ăn trưa tại một quán ăn gần chợ Bến Thành. Sau bữa trưa, tôi đỗ xe xích lô dưới gốc cây, nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục công việc buổi chiều của tôi.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 khác:

 • Unit 1: A day in the life of …
 • A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. While you read. Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of …

 • B. Speaking (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. …

 • C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. While you listen. Task 1. You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning …

 • D. Writing (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Read the following passage and find all the verbs that are used in the past simple …

 • E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Complete the blanks in the passage. Use the correct present simple form of the verbs …

 • Từ vựng Unit 1

 • Ngữ âm Unit 1: Phân biệt: / I / – / i: / …

 • Ngữ pháp Unit 1: The past simple (thì quá khứ đơn) …

 • Ngữ pháp Unit 1: The present simple (thì hiện tại đơn) …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: A day in the life of (Đề 1)

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: A day in the life of (Đề 2)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3