Soạn văn 11 (ngắn nhất) | Để học tốt Ngữ văn 11 (sách mới)

Soạn văn 11 | Để học tốt Ngữ Văn 11 (sách mới)

Soạn văn lớp 11 Kết nối tri thức

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

Vợ nhặt

Chí Phèo

Thực hành tiếng Việt trang 36

Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện

Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện

Củng cố, mở rộng trang 48

Thực hành đọc: Cải ơi! trang 48

Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

Nhớ đồng

Tràng giang

Con đường mùa đông

Thực hành tiếng Việt trang 65

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ

Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật

Củng cố, mở rộng trang 73

Thực hành đọc: Thời gian trang 74

Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận

Cầu hiền chiếu

Tôi có một ước mơ

Một thời đại trong thi ca

Thực hành tiếng Việt trang 89

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

Củng cố, mở rộng trang 97

Tiếp xúc với tác phẩm

Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình

Tri thức ngữ văn trang 101

Lời tiễn dặn

Dương phụ hành

Thuyền và biển

Thực hành tiếng Việt trang 112

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Củng cố, mở rộng trang 122

Thực hành đọc: Nàng Ờm nhắn nhủ

Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Tri thức ngữ văn trang 125

Sống, hay không sống – đó là vấn đề

Vĩnh biệt cửu trùng đài

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu (Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)

Củng cố, mở rộng trang 151

Thực hành đọc: Prô-mê-tê bị xiềng

Ôn tập học kì 1

…Đang cập nhật…

Soạn văn lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Bài 1: Thông điệp từ thiên nhiên

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Cõi lá

Chiều Xuân

Thực hành tiếng Việt trang 20

Trăng sáng trên đầm sen

Viết văn bản thuyết minh có lồng ghép nột hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận

Giới thiệu một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân

Nắm bắt nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi về bài thuyết trình

Ôn tập trang 35

Bài 2: Hành trang vào tương lai (Văn bản nghị luận)

Một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới

Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI

Công nghệ AI của hiện tại và tương lai

Thực hành tiếng Việt trang 45

Hình tượng con người chinh phục thế giới trong Ông già và biển cả

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

Ôn tập trang 55

Bài 3: Khát khao đoàn tụ

Lời tiễn dặn

Tú Uyên gặp Giáng Kiều

Người ngồi đợi trước hiên nhà

Thực hành tiếng Việt trang 70

Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện thơ) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bài hát)

Giới thiệu một truyện thơ hoặc một bài hát theo lựa chọn cá nhân

Ôn tập trang 82

…Đang cập nhật…

Soạn văn lớp 11 Cánh diều

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Bài 1: Thơ và truyện

Sóng

Lời tiễn dặn

Thực hành đọc: Tôi yêu em

Thực hành đọc: Nỗi niềm tương tự

Thực hành tiếng Việt trang 24

Viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí

Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lí

Tự đánh giá: Hôm qua tát nước đầu đình

Bài 2: Thơ văn Nguyễn Du

Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp

Trao duyên

Đọc Tiểu Thanh kí

Anh hùng tiếng đã gọi rằng

Thực hành tiếng Việt trang 52

Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật

Tự đánh giá: Thề nguyền

Hướng dẫn tự học trang 63

Bài 3: Truyện

Chí Phèo

Chữ người tử tù

Tấm lòng người mẹ

Thực hành tiếng Việt trang 91

Viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học

Thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

Tự đánh giá: Kép Tư Bền

…Đang cập nhật…