Video su 10 bai 1

Với giải bài tập Lịch Sử 10 Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10 Bài 1.

Giải Lịch Sử 10 Kết nối tri thức Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Video Giải Lịch sử 10 Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử – Kết nối tri thức – Cô Lê Thị Hiền (Giáo viên VietJack)

Giải Lịch sử 10 trang 6

 • Mở đầu trang 6 Lịch Sử 10: Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng ở Hà Nội được xây dựng trong thời gian từ năm 1898 ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 10 trang 9

1. Lịch sử là gì?

 • Câu hỏi 1 trang 9 Lịch Sử 10: Em hiểu câu nói của Ét-uốt Ha-lét Ca trong Tư liệu 1 (tr.7) như thế nào? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 9 Lịch Sử 10: Dựa vào Tư liệu 2 (tr.7) hãy cho biết hình ảnh nào thể hiện hiện thực lịch sử ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 9 Lịch Sử 10: Khai thác Tư liệu 3 (tr.8) em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau trong nội dung ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 10 trang 10

2. Sử học

 • Câu hỏi 1 trang 10 Lịch Sử 10: Nêu khái niệm Sử học ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 10 Lịch Sử 10: Trình bày về đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của Sử học. Nêu ví dụ cụ thể ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 10 trang 11

 • Câu hỏi 1 trang 11 Lịch Sử 10: Câu chuyện Thôi Trữ giết vua được lưu truyền để tôn vinh đức tính nào của nhà sử học? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 11 Lịch Sử 10: Khai thác Tư liệu 4 (4.1, 4.2) giúp em biết được điều gì trong khi nghiên cứu lịch sử? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 11 Lịch Sử 10: Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 10 trang 12

 • Câu hỏi trang 12 Lịch Sử 10: Hãy nêu một số phương pháp cơ bản của Sử học ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 10 trang 14

 • Câu hỏi 1 trang 14 Lịch Sử 10: Kể tên một số loại hình sử liệu. Lấy một ví dụ cho mỗi loại hình sử liệu đó ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 14 Lịch Sử 10: Đóng vai một nhà sử học, em hãy khai thác và phân tích những thông tin sử liệu ….

  Xem lời giải

Luyện tập và Vận dụng (trang 14)

 • Luyện tập 1 trang 14 Lịch Sử 10: Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua ví dụ ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 14 Lịch Sử 10: Làm thế nào để tái hiện được một sự kiện lịch sử? ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 14 Lịch Sử 10: Sưu tầm một số tư liệu có liên quan đến quá khứ của gia đình/ quê hương em ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 14 Lịch Sử 10: Em hoặc nhóm bạn hãy tìm đọc một cuốn truyện/ một cuốn sách lịch sử, sau đó giới thiệu ….

  Xem lời giải

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, ngắn gọn khác:

 • Lịch Sử 10 Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

 • Lịch Sử 10 Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học

 • Lịch Sử 10 Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

 • Lịch Sử 10 Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông thời kì cổ – trung đại

 • Lịch Sử 10 Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ – trung đại

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3