TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Video su kien blade and soul

Xin chào các Võ Hiệp,

Blade & Soul Việt Nam xin gửi tới các Võ Hiệp thông tin về Sự kiện Hỗ trợ Chuyển đổi sang Game khác của Garena theo chi tiết dưới đây.

1. Thời gian sự kiện

Sự kiện Hỗ trợ Chuyển đổi sẽ có hiệu lực từ 12:00 01.06 – 23:59 30.06.2023

2. Chi tiết sự kiện

Sự kiện áp dụng cho các Võ hiệp hoạt động từ 17/05/2022 – 17/05/2023 và có tổng số tiền đã nạp vào game tương ứng như sau:

 • Đã nạp từ 10.000 – 9.999.999 VNĐ sẽ nhận được Gói Quà 1

 • Đã nạp từ 10.000.000 – 39.999.999 VNĐ sẽ nhận được Gói Quà 2

 • Đã nạp từ 40.000.000 – 99.999.999 VNĐ sẽ nhận được Gói Quà 3

 • Đã nạp từ 100.000.000 – 249.999.999 VNĐ sẽ nhận được Gói Quà 4

 • Đã nạp từ 250.000.000 – 499.999.999 VNĐ sẽ nhận được Gói Quà 5

 • Đã nạp từ 500.000.000 VNĐ trở lên sẽ nhận được Gói Quà 6

Để tham gia và nhận các Gói Quà Hỗ trợ Chuyển đổi, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào LINK và sẽ tự động nhận được mốc quà tương ứng với tổng số tiền đã nạp. Các Võ hiệp chỉ có thể nhận quà cho 1 game.

* Lưu ý:

 • Các trường hợp chọn nhầm Game chuyển đổi, Võ Hiệp có thể chọn lại Game mong muốn trên trang Sự kiện trước ngày 30/06/2023.

 • Các gói quà chuyển đổi game sẽ gửi đến các Võ Hiệp trong thời gian từ 01/07/2023 – 07/07/2023.

3. Chi tiết Gói Quà

Game Liên Quân Mobile

Gói Quà 1:

 • 01 Giấy Tuyệt Sắc

Gói Quà 2:

 • 02 Thẻ Giảm Giá 99 Quân Huy

Gói Quà 3:

 • 01 Thẻ Giảm Giá 199 Quân Huy

 • 01 Thẻ Giảm Giá 399 Quân Huy

Gói Quà 4:

 • 02 Thẻ Giảm Giá 399 Quân Huy

 • 01 Thẻ Giảm Giá 799 Quân Huy

Gói Quà 5:

 • 04 Thẻ Giảm Giá 499 Quân Huy

 • 02 Thẻ Giảm Giá 799 Quân Huy

Gói Quà 6:

 • 04 Thẻ Giảm Giá 799 Quân Huy

 • 02 Thẻ Giảm Giá 999 Quân Huy

Game Free Fire

Gói Quà 1:

 • 01 Thẻ thử nhân vật

Gói Quà 2:

 • 01 Thẻ thử nhân vật

 • 25 Vé Quay Kim Cương

Gói Quà 3:

 • 01 Thẻ thử nhân vật

 • 45 Vé Quay Kim Cương

Gói Quà 4:

 • 01 Thẻ thử nhân vật

 • 01 Trang phục Huyền thoại Cobra

Gói Quà 5:

 • 01 Thẻ thử nhân vật

 • 01 Mật thư Tối thượng Lv7 – Long thần

Gói Quà 6:

 • 01 Thẻ thử nhân vật

 • Súng Evo MP5 Lv7

Game FIFA Online 4

Gói Quà 1:

 • SVIP 03 Ngày

Gói Quà 2:

 • 01 Gói khởi động tháng

Gói Quà 3:

 • 01 Gói Vàng Tháng 5

 • 01 Gói khởi động tháng

Gói Quà 4:

 • 01 Gói Kim Cương Tháng 5

 • 01 Gói Vàng Tháng 5

 • SVIP 30 Ngày

Gói Quà 5:

 • 03 Gói Kim Cương Tháng 5

 • SVIP 30 Ngày

Gói Quà 5:

 • 04 Gói Kim Cương Tháng 5

 • 01 Gói Vàng Tháng 5

 • SVIP 30 Ngày

Game Cái Thế Tranh Hùng

Gói Quà 1:

 • 198 Vàng

 • 18888 Xu

Gói Quà 2:

 • 348 Vàng

 • 3 Hổ Phù

 • 28888 Xu

Gói Quà 3:

 • 888 Vàng

 • 10 Hổ Phù

 • 38888 Xu

Gói Quà 4:

 • 2688 Vàng

 • 25 Hổ Phù

 • 68888 Xu

Gói Quà 5:

 • 6688 Vàng

 • 55 Hổ Phù

 • 88888 Xu

Gói Quà 6:

 • 8888 Vàng

 • 80 Hổ Phù

 • 88888 Xu

Sau khi chọn Gói Quà của 1 trong 4 game để chuyển đổi, Võ Hiệp nhập thông tin theo mẫu được hiển thị tại trang Blade & Soul Membership như sau:

Liên Quân Mobile FIFA Online 4

 • In-game UID

 • Tên in-game

Free Fire

 • Garena UID

 • ID Garena

Cái Thế Tranh Hùng

 • In-game UID

 • Số Server (Ví dụ: S136 Giang Hạ 6 có Số Server là 136)

Trong trường hợp các bạn gặp vấn đề phát sinh lỗi liên quan đến hoặc có bất kỳ thông tin thắc mắc nào, bạn hãy gửi phiếu yêu cầu tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.