Chỉ ra và phân tích tác dụng của các yếu tố miêu tả, biểu cảm, các biện pháp tu từ trong văn bản

Trả lời Câu 3 trang 104 sgk Ngữ văn 10 Tập 2 Kết nối tri thức chi tiết trong bài Về chính chúng ta hay nhất giúp học sinh dễ dàng chuẩn bị bài và soạn văn 10. Mời các bạn đón xem:

Soạn bài Về chính chúng ta

Câu 3 trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các yếu tố miêu tả, biểu cảm, các biện pháp tu từ trong văn bản.

Trả lời:

– Các yếu tố miêu tả, biểu cảm là:

+ Miêu tả sự trao đổi thông tin trong tự nhiên, thông tin từ giọt mưa, tia sáng, đồng hồ, gió,… và hình ảnh “nhà” trong mối quan hệ giữa tự nhiên và con người. Yếu tố miêu tả giúp người đọc hình dung rõ hơn về các bằng chứng được nêu trong đoạn văn, đoạn văn thêm phần sinh động hơn.

+ Tác giả bày tỏ cảm xúc, quan niệm về con người và tự nhiên, đặt ra những câu hỏi mở đầu vấn đề cũng như suy nghĩ của bản thân về vấn đề này. Yếu tố biểu cảm được sử dụng khi nêu những luận điểm chính, thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả góp phần làm rõ hơn luận điểm, người đọc cũng tiếp cận vấn đề dễ hơn.

– Biện pháp tu từ được sử dụng là biện pháp điệp từ “chúng ta”. Tác giả sử dụng biện pháp điệp từ xuyên suốt văn bản để nhấn mạnh đối tượng của vấn đề là chúng ta – con người, làm rõ hơn về các mối quan hệ giữa con người với thực tại, con người với thế giới và con người với tự nhiên.

Xem thêm lời giải soạn văn lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 101 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Bạn suy nghĩ như thế nào về quan niệm cho rằng con người là chúa tể của tự nhiên?…

Câu 1 trang 101 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Suy đoán về dụng ý của tác giả khi đặt vấn đề bằng hàng loạt câu hỏi…

Câu 2 trang 101 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Câu nào trong đoạn văn thể hiện quan điểm của tác giả?…

Câu 3 trang 102 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Xác định hai từ khóa nói lên mối quan hệ giữa con người và thế giới trong đoạn văn…

Câu 4 trang 102 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Chú ý biện pháp tu từ điệp ngữ trong văn bản…

Câu 5 trang 102 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Chú ý các lí lẽ, bằng chứng được sử dụng để chứng minh luận điểm: “Tri thức của chúng ta chung quy đều phản ánh thế giới.”…

Câu 6 trang 103 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Xác định câu văn khái quát ý tưởng chính của đoạn văn…

Câu 7 trang 103 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Hình ảnh nào được sử dụng để nói về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên?…

Câu 1 trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Trong văn bản, tác giả trình bày quan điểm về vấn đề gì? Quan điểm ấy đã được triển khai thành những luận điểm chính nào?…

Câu 2 trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Để làm sáng tỏ các luận điểm chính, tác giả đã sử dụng những bằng chứng, lí lẽ nào? Những thông tin khoa học trong văn bản có ý nghĩa gì trong việc làm sáng tỏ những luận điểm chính?…

Câu 4 trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Tác giả đã trình bày quan điểm về mối quan hệ giữa con người và thực tại từ góc nhìn nào, với một thái độ như thế nào?…

Câu 5 trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Tác giả nghĩ gì về khả năng nhận thức thế giới của con người?…

Câu 6 trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: “Tự nhiên là nhà của chúng ta, và sống trong tự nhiên nghĩa là chúng ta đang ở nhà của mình.” Bạn nghĩ gì về nhận định của tác giả?…

Câu hỏi trang 104 SGK Ngữ văn 10 tập 2: Nhận thức nào từ văn bản Về chính chúng ta mà bạn muốn mang theo trong hành trang cuộc sống của mình? Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) để chia sẻ về điều này…

Xem thêm lời giải các bài soạn văn lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 96 tập 2

Soạn bài Về chính chúng ta

Soạn bài Con đường không chọn

Soạn bài Một đời như kẻ tìm đường

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 111, 112 tập 2