#GPNAPRATICA

Video tách layer trong ai

Nếu bạn là người dùng Photoshop, bạn nên biết rằng bất kỳ đối tượng mới nào bạn tạo sẽ tạo ra một lớp mới. Nó không hoạt động theo cách tương tự trong Adobe Illustrator. Nếu bạn muốn giữ các đối tượng trong các lớp khác nhau, bạn nên tạo các lớp mới theo cách thủ công.

Tôi biết, đôi khi chúng ta quên mất điều đó. Nó đã xảy ra với tôi rất nhiều lần đến nỗi tôi quên sắp xếp các đối tượng theo lớp. Nếu bạn gặp phải vấn đề tương tự, may mắn cho bạn, bạn sẽ tìm thấy giải pháp ngay hôm nay.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tách các đối tượng thành các lớp riêng của chúng trong Adobe Illustrator. Thực hiện theo các bước dưới đây và xem nó hoạt động như thế nào!

Lưu ý: ảnh chụp màn hình từ hướng dẫn này được lấy từ Adobe Illustrator CC 2022 phiên bản Mac. Windows hoặc các phiên bản khác có thể trông khác.

Tách các đối tượng thành các lớp riêng

Việc tách các đối tượng thành các lớp riêng của chúng có nghĩa là gì? Hãy xem một ví dụ ở đây.

Ví dụ: có bốn phiên bản của vectơ trong bốn bảng vẽ khác nhau nhưng chúng đều nằm trong cùng một lớp.

Thấy chưa, đó là điều thường xảy ra với tôi khi tôi quên tạo một lớp mới cho mỗi phiên bản.

#GPNAPRATICA Khi nhấp vào menu lớp, bạn sẽ thấy bốn đối tượng (trong các bảng vẽ khác nhau) được hiển thị thành bốn nhóm.#GPNAPRATICA Nếu bạn chưa mở bảng điều khiển Lớp, bạn có thể nhanh chóng mở bảng này từ Cửa sổ > Lớp .

Thực sự chỉ có haicác bước tách layer trong Adobe Illustrator.

Bước 1: Chọn lớp (trong ví dụ này là Lớp 1), nhấp vào menu lớp và chọn Phát hành thành Lớp (Trình tự) .

#GPNAPRATICA Như bạn có thể thấy, các nhóm đã trở thành các lớp.#GPNAPRATICA Bước 2: Chọn các lớp đã tách và kéo chúng lên trên Lớp 1, nghĩa là bên ngoài menu con của Lớp 1.#GPNAPRATICA Vậy đó. Bây giờ bạn sẽ thấy có tất cả các lớp riêng biệt và không còn thuộc về Lớp 1 nữa. Có nghĩa là các lớp được tách ra.#GPNAPRATICA Bạn có thể chọn Lớp 1 và xóa lớp này vì về cơ bản, lớp này bây giờ là một lớp trống.#GPNAPRATICA Thông tin thêm về Lớp

Các câu hỏi khác về cách sử dụng lớp trong Adobe Illustrator? Xem nếu bạn có thể tìm thấy câu trả lời dưới đây.

Làm cách nào để tách nhóm các lớp trong Illustrator?

Bạn có thể hủy nhóm các lớp bằng cách tách các lớp bằng phương pháp tương tự trong hướng dẫn này. Nếu bạn muốn tách nhóm các đối tượng trên một lớp, chỉ cần chọn đối tượng đã nhóm, nhấp chuột phải và chọn Ungroup .

Làm cách nào để nhóm các lớp trong Illustrator?

Không có tùy chọn nhóm lớp trong Adobe Illustrator nhưng bạn có thể nhóm các lớp bằng cách hợp nhất chúng. Chọn các lớp bạn muốn nhóm/hợp nhất, nhấp vào menu gấp trên bảng điều khiển Lớp và chọn Hợp nhất đã chọn .

#GPNAPRATICA Làm cách nào để xuất các lớp riêng biệt trong Illustrator?

Bạn sẽ không tìm thấy tùy chọn lớp xuất từ ​​ Tệp > Xuất . Nhưng bạn có thể chọn lớp trên bảng vẽ, nhấp chuột phải và chọn Xuất lựa chọn .

#GPNAPRATICA Lợi ích của việc có các lớp trong Illustrator là gì?

Làm việc trên các lớp giúp công việc của bạn luôn ngăn nắp và ngăn bạn chỉnh sửa sai đối tượng. Nó cũng sẽ thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần xuất các yếu tố riêng lẻ trong thiết kế của mình.

Kết luận

Tách các lớp về cơ bản có nghĩa là tách các lớp trong Adobe Illustrator. Tất cả những gì bạn phải làm là hủy nhóm (giải phóng) chúng, nhưng việc hủy nhóm vẫn chưa tách chúng ra. Vì vậy, đừng quên kéo các lớp đã giải phóng ra khỏi nhóm lớp.

Bây giờ bạn đã biết rằng nếu bạn quên tạo lớp thì sẽ có giải pháp 🙂