Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 2

Video tin học 12 bài 2

Để giúp các bạn học sinh giải bài tập Tin học lớp 12 một cách tốt nhất, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 2, nội dung tài liệu gồm 6 bài tập trang 20 kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Bài 1 trang 20 SGK Tin học 12

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?

Lời giải:

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu. Có thể coi ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 1 SGK Tin học 12 bài 2

Bài 2 trang 20 SGK Tin học 12

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa.

Lời giải:

Các thao tác dữ liệu:

– Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể có các thao tác cập nhật như thêm bạn đọc, thêm sách, sửa bạn đọc, xóa bạn đọc.

– Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể sắp xếp danh sách bạn đọc theo tên, trong thứ tự đó ta sắp xếp theo họ và cuối cùng sắp xếp theo tên đệm. Ngoài ra có thể báo cáo xem người này đã mượn bao nhiêu quyển sách, đã mượn đến giới hạn cho phép chưa. Có thể thống kê xem ai là người mượn nhiều sách nhất…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 2 SGK Tin học 12 bài 2

Bài 3 trang 20 SGK Tin học 12

Vì sao hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL? Hãy nêu ví dụ để minh họa.

Lời giải:

Hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL vì:

– Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không cho phép. Chức năng này đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật thông tin. Ví dụ, không phải ai cũng có thể truy nhập để sửa điểm của sinh viên trong CSDL quản lý sinh viên. Chỉ có những người có thẩm quyền như giảng viên, phòng giáo vụ mới có quyền để làm việc này.

– Duy trì tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu. Ví dụ, Khi hai người cùng mua một chiếc vé máy bay nhưng chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Nếu không có tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu có thể cả hai người sẽ mua cùng một chiếc vé.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 3 SGK Tin học 12 bài 2

Bài 4 trang 20 SGK Tin học 12

Khi làm việc với với các hệ CSDL, em muốn giữ vai trò gì? Vì sao?

Lời giải:

– Người quản trị cơ sở dữ liệu: Vì có thể tự mình thiết kế, tạo ra được những cơ sở dữ liệu mình muốn.

– Người lập trình ứng dụng: Vì được lập trình những ứng dụng đẹp mắt dựa trên cơ sở dữ liệu đã được xây dựng.

– Người dùng: Được sử dụng các sản phẩm công nghệ một cách hoàn thiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 4 SGK Tin học 12 bài 2

Bài 5 trang 20 SGK Tin học 12

Trong các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Lời giải:

– Chức năng quan trọng nhất là chức năng Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu. Vì cơ sở dữ liệu thực chất là tập hợp các dữ liệu có liên quan đến nhau. Mục tiêu lưu trữ là đê đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 5 SGK Tin học 12 bài 2

Bài 6 trang 20 SGK Tin học 12

Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL.

Lời giải:

Khi có yêu cầu của người dùng, hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu cần thiết. Các tệp tìm thấy được chuyển về cho hệ QTCSDL xử lí và kết quả được trả ra cho người dùng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 6 SGK Tin học 12 bài 2

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 2. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

  • Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 1
  • Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 3
  • Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 4
  • Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 – Tạo cấu trúc bảng
  • Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5
  • Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 1
  • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 12